Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Studentforeningslederen

figur-author

Hvorfor ville du bli studentleder?

Jeg ønsket å bli studentleder fordi jeg ville bidra i et fellesskap som skaper verdi for studentene. Ved å lede og engasjere seg i en studentgruppe får man nye utfordringer og erfaringer som jeg kommer til å ta med meg videre når jeg skal ut i arbeidslivet.

Hva har du lært i studiet som du kan bruke som leder for studentgruppen?

Det viktigste jeg har lært som jeg har tatt i bruk som leder, er kommunikasjon, organisasjonspsykologi og prosjektledelse. I løpet av studietiden min skrev et styremedlem og jeg en oppgave om kommunikative utfordringer blant tillitsvalgte i en studentgruppe. Det var veldig spennende å se hvordan kommunikasjonsteorier og modeller fungerer i det virkelige liv og reelle situasjoner. Funnene vi gjorde, har gjort oss til et bedre styre, og jeg har selv blitt en bedre leder. Som studentrepresentant i Oslo/Akershus har jeg også fått en del erfaringer fra styrearbeid som jeg har tatt med videre til mitt eget styre.

Hva er de beste tilbudene dere har til medlemmene på BI Oslo?

Det må være det brede tilbudet av medlemsmøter. Alle arrangementene vi har for studentene, er enten karrierefremmende, faglige eller nettverksbyggende, så det er mye å velge i. Studentene i Oslo kan dra på medlemsmøter som arrangeres av Econa Oslo/Akershus opptil flere ganger i uken, derav det brede tilbudet. Våre mest populære og besøkte arrangementer må være fellesarrangementene vi har med OsloMet og andre nettverk i EOA.

Hva er det viktigste du har gjort som studentleder?

Det viktigste jeg har gjort og gjør som studentleder på BI, er å motivere og skape engasjement i mitt eget styre.

Hva er de største mulighetene Econa BI Oslo har de neste årene?

BI har et stort potensial når det kommer til medlemsmasse. Vi er den største skolen i Norge innen økonomi og administrative fag, og alle som studerer på BI, kvalifiserer som studentmedlem i Econa. Vi jobber kontinuerlig for at Econa skal få mer oppmerksomhet på BI, og for å øke medlemstallene våre. Vi har potensial til å bli Econas største studentgruppe, og det målet skal vi nå.

På hvilken måte bidrar studentgruppen ved BI til Econas strategi?

BI Oslo bidrar til Econas strategi ved å øke medlemstallene på skolen. Vi oppfordrer spesielt masterstudenter til å bruke medlemstilbudene som for eksempel lønnsstatistikken slik at de ser nytten og fordelene ved å være Econa-medlem etter endt studieløp, og forhåpentligvis fortsetter de videre i Ung i arbeid-segmentet.

Hvem vil du gi en lilla rose?

Hvis jeg kan dele rosen i ni, vil jeg gi en del til alle i styret mitt. Så klisjé er jeg.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS