Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

magma@fagbokforlaget.no

Skårunge i årsoppgjøret

figur

– Jeg skal være revisor hele livet.

Da Kristoffer Sanden Klausen (27) var liten, var det en ting han aldri skulle bli som voksen: revisor. Med en mor som alltid jobbet mye i årsoppgjørs­perioden, kunne han ikke tenke seg å gjøre det samme. Nå er han nyansatt revisor i EY, og gleder seg til å være med på sin første runde med årsoppgjør.

<pnum:start>10<pnum:>Han finner så vidt tid til oss mellom to varetellinger. For revisjonsbransjen er januar startskuddet på en travel periode. Som fersk revisor er Kristoffer dermed i full vigør med klassiske opp­gaver knyttet til årsoppgjør rundt i store og små norske bedrifter.

Kristoffer holder på med sitt siste semester av revisjonsmasteren (MRR) på Norges Handelshøyskole (NHH), og har allerede fått jobb i EY i Bergen. Foreløpig jobber han noen plikttimer i årsoppgjørsperioden, og arbeider så mye han kan i friperioder i tillegg til forelesninger. I august starter han i full jobb hos revisjonsgiganten.

Mindre digitalisert enn ventet

– Nå er jeg midt i mitt første årsoppgjør. Det er travelt, men utrolig kjekt! Jeg synes jeg har en arbeids­hverdag der jeg får lov til å bruke min interesse for tall og sy­stemer, samtidig som jeg har masse kundekontakt, som er veldig morsomt, sier Klausen.

Blant annet har han allerede i år vært på flere varetellinger, med fysisk kontroll av varelagre der han tar stikkprøver, sjekker status og ukurans. For selv om revisjonsverden stadig endres, og mange verktøy blir digitale, skal fremdeles flere av de tradisjonelle årsoppgjørsoppgavene utføres.

– Det er imidlertid ikke så mange permer lenger! Det meste av bilag og dokumentasjon er digitalt. Men mange av kontrolloppgavene som handler om å bekrefte fysiske ting, som varelagre, må fremdeles utføres av personer på stedet, oppsummerer han.

Kristoffer Sanden Klausen har imidlertid så langt i karrieren konkludert med at hverdagen ute hos kundene er mindre digital enn det han hadde sett for seg.

– På studiene har vi brukt mye tid på å snakke om hva digitalisering betyr for måten vi skal arbeide på, hvordan vi skal gjøre vurderinger og sikre kontrollen på. Jeg mener de er svært fremoverlente på NHH – og snakker mye om digitale verktøy. Men i praksis opplever jeg at den typen avanserte og moderne verktøy foreløpig ikke brukes i like stor grad ute hos kundene. Det er ikke så lett i praksis, for kravene til de digitale revisjonsbevisene er fremdeles litt utydelige. Men det er viktig at det er fokus på dette, både i revisjonsselskapene og på utdanningene. Vi må klargjøre oss for en hverdag der verden har endret seg, oppsummerer han.

figur

Kristoffer Sanden Klausen er i ferd med å avslutte revisjonsmasteren på Norges Handelshøyskole, men har allerede startet som revisor i EY i Bergen. I årsoppgjørsperioden er det «alle mann på dekk», så han jobber så mye han har anledning til, og har allerede vært gjennom flere varetellinger. En observasjon er at den praktiske verden er mindre tilpasset nye, digitale verktøy enn det som har vært fokus på studiet.

Ikke opplagt karrierevei

Han drømte på ingen måte om å bli revisor da han vokste opp.

– Min mor jobbet som regnskapssjef og litt innenfor revisjon da jeg var liten, og jeg husker jeg tenkte at det var utrolig mye jobbing i periodene med årsoppgjør. Det skulle jeg aldri gjøre, tenkte den enda yngre Kristoffer.

Han fullførte videregående utdanning, begynte å jobbe som personlig trener i crossfit -miljøet, før han som 20-åring ble kastet inn i jobben som daglig leder for et treningssenter. Det var en ilddåp.

– Jeg overtok et selskap der det var konflikter mellom den forrige lederen, styret og eierne, så det var mange utfordringer! Det var en utrolig bratt læringskurve! Jeg opplevde det som at jeg satt der med et stort panel med mange knapper, som jeg visste jeg måtte trykke på. Men jeg var så uerfaren at jeg ante jeg ikke hva som ville skje om jeg trykket på en av dem. Det å mangle den kunnskapen, og vite at jeg kunne tilegne meg den og dermed bli i stand til å gjøre en slik jobb på en god måte, gjorde at jeg bestemte meg for å utdanne meg videre.

Som tenkt, så gjort. Kristoffer begynte på en bachelor på Handelshøyskolen BI, og der hadde han ett mål: Å få så gode karakterer at han ville komme inn på en master i revisjon og regnskap på NHH.

– Jeg jobbet målrettet og tror jeg fikk hjelp av den disiplinen jeg hadde brukt på trening. Samtidig jobbet jeg deltid på regnskapsavdelingen i DOF Subsea, i perioder opp mot 70 prosent stilling. Det å jobbe ved siden av var krevende, men utrolig nyttig også for studieløpet, forteller han.

Det gikk bra på BI – så bra at han uten problem kom inn på NHH. Der var målet å konsentrere seg om studiene, men så fikk han se en stillingsannonse fra EY, som søkte etter revisjonsmedarbeidere i Bergen.

– Da jeg selv følte jeg druknet litt som uerfaren daglig leder fikk jeg et utrolig godt inntrykk av EY da jeg benyttet meg av deres tjenester i enkelte situasjoner. Dermed visste jeg at jeg ville arbeide i et av de store selskapene, som har systemene og kompetansen som gjør at jeg kan bidra med det samme ute hos andre kunder. Så jeg søkte, selv om jeg aldri hadde revidert et selskap i hele mitt liv, og de egentlig var ute etter mer erfarne medarbeidere enn meg.

Etter to runder med intervjuer fikk han ganske raskt beskjed om at EY ville ha ham på laget, og at de gjerne ville at han skulle begynne allerede før han har avlagt eksamen til våren.

– For meg har det vært et poeng å jobbe i et miljø som er så stort at jeg sikrer faglig oppdatering hele tiden. Det har en stor verdi å gå inn i et multikompetansehus som EY. Jeg tror også at jeg selv blir bedre av å måle meg mot flinke folk, sier han.

Forventer stort arbeidspress

En opplest og vedtatt sannhet om revisjonsbransjen er at det er stort arbeidspress. Det er Kristoffer forberedt på, og villig til.

– Men samtidig har jeg allerede nå kjent på at det også er en stor grad av fleksibilitet. Det å kunne jobbe fra hvor som helst og når som helst, så lenge man leverer, gir en stor grad av frihet! Jeg merker det jo særlig når jeg skal kombinere jobb og studier, for andre er det familie og jobb som skal balanseres. Jeg oppfatter at det er tydelige forventninger om at jeg skal jobbe mye, særlig nå i årsoppgjøret, men det er samtidig tydelige frister og tydelige krav til hva som skal utføres.

Foreløpig skal han jobbe i ulike team, men han ser for seg at han skal spesialisere seg innenfor noen bransjer.

– Jeg skal være revisor hele livet, og jeg er sikker på at jeg kommer til å oppleve faglig utvikling hele tiden!

• Master i regnskap og revisjon (MRR) er utdannings­kravet for å bli statsautorisert revisor. Studiet bygger på fire fagområder: revisjon, regnskap, bedriftsøkonomi med vekt på verd­settelse og juridiske fag.

• I ny forslag til ny revisorlov foreslås det at kun denne utdanningen gir revisorgodkjenning, og at en mastergrad i økonomi og administrasjon ikke kan kvalifisere. Tittelen «registrert revisor» bortfaller.

• MMR kan tas som en toårig master eller som en ettårig påbygning på en allerede avlagt øk.adm.-mastergrad.

• Åtte ulike norske studiesteder tilbyr i dag en master i regnskap og revisjon.

• Finanstilsynet fastsetter krav til karakternivå for godkjenning av statsautorisert revisor.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS