Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

SAMFUNNSØKONOMI

Bjørn Willy Åmo, Lars Kolvereid: Nytten av å ta utdanning innen økonomifagene 6/2010
Sigbjørn Johnsen: Generasjonskontrakten og et bærekraftig pensjonssystem 5/2010
Audun Farbrot: Advarer mot hollandsk syke 3/2010
Erik Bruce: Stor og voksende statsgjeld skaper store problemer 3/2010
Arne Jon Isachsen: Kina - før, etter og under finanskrisen 3/2010
Jan-Oddvar Sørnes: Forsker på ringvirkninger i av petroleumsaktivitet i nord 2/2010
Tor W. Andreassen: Klima for tenking? 9/2009
Elisabeth Fosseli Olsen, Britt Kramvig: Kultur som næring - møter som sammenstøter? 9/2009
Kai Leitemo: Renter etter finanskrisen 10/2009
Erik Bruce: Ikke inflasjon, men svakere vekst 4/2006
Trond Kongsvik, Lisbeth Hansson: Sikkerhetstiltak som lønnsom investering - Et eksempel fra Statoils fartøyvirksomhet 4/2006
Audun Farbrot: Norsk veipolitikk i grøfta 4/2006
Audun Farbrot: Samarbeid og konkurranse på telehimmelen 4/2006
Maria Tveten: Får mer penger ut av oljen 4/2006
Sigrid Folkestad: - Bør bygge et kjernekraftverk 4/2006
Erik Bruce: Det blir ikke lett å holde igjen 5/2006
Øystein Noreng: Norges betydning i markedene for olje og naturgass 5/2006
Svein S. Andersen: Kampen om energimarkedene i EU - repolitisering og differensiert markedsbygging1 5/2006
Einar Hope: Kraftmarkedet - fungerer det? 5/2006
Heidi Hjellestad, Bill Schjelderup: Hundre år siden panikkloven - og fremdeles har vi et sterkt behov for en mer langsiktig energipolitikk 5/2006
Finn Arnesen: EØS-retten og hjemfallsretten 5/2006
Svein Ivar Angell: Den historiske bakgrunnen for heimfallsinstituttet 5/2006
Atle Midttun, Kristian L. Gautesen: Innmatingsretter eller sertifikater, konkurranse eller komplementaritet i energinæringen? 5/2006
Per Anker-Nilssen: Energibruk og energipriser - et fordelingsproblem 5/2006
Petter Osmundsen: Optimal utforming av insentiver og kontrakter i byggeprosjekter 5/2006
Rasmus Falck: New Zealand omstiller! 5/2006
Audun Farbrot: På sporet av lavere strømpris 5/2006
Audun Farbrot: BI-satsing på eierforskning 5/2006
Audun Farbrot: BI samarbeider med FAST 5/2006
Sigrid Folkestad: Avdekker ikke manipulasjon 5/2006
Sigrid Folkestad: - Regjeringen overlever ikke 5/2006
Sigrid Folkestad: Må betale mer for eget sykdomsfravær 5/2006
Erik Bruce: 2006 - året da sysselsettingen tok av 1/2007
Jørgen Randers, Arne Jon Isachsen: Fremtidsbilde 2030: Er verden flat? Drivkrefter og spilleregler 1/2007
Petter Osmundsen: Statoil/Hydro-fusjonen sett i et sokkelperspektiv 1/2007
Torstein Nesheim: Kampen om arbeidskraften: Fleksibel organisering og identitetsbygging 1/2007
Audun Farbrot: Samarbeid mellom forskere og bedrifter 1/2007
Sigrid Folkestad: Bommet på målgruppene 1/2007
Erik Bruce: Norges Bank og SSB - to ulike kloder 2/2007
Jøran Kleiven, Lars Øystein Widding: Strategisk ledelse av immaterielle verdier - med fokus på patenter 2/2007
Asle Gire Dahl: Mot et bedre grunnlag for valg av lærebøker i den videregående skolen? 2/2007
Sigrid Folkestad: Samarbeider dårlig om eldre pasienter 2/2007
Erik Bruce: Myk landing - forhåpentligvis 3/2007
Bjørn Brunstad: Hot stuff: Global oppvarming som megatrend 3/2007
Knut Erik Solem: Megatrender 3/2007
Arne Jon Isachsen: Hvor går verden? 3/2007
Magne Gaasemyr: Populært studium 4/2007
Erik Bruce: Dyrere kreditt kan forsterke problemene på det amerikanske boligmarkedet 4/2007
Hege Sjo: Institusjonelle investorer - fra passiv porteføljeforvaltning til aktivt eierskap 4/2007
Anne Welle Strand, Lars Molden: Mikrofinans med makroutfordringer 4/2007
Johan Ljungberg: Marknadstänkande och miljö går att kombinera - finanssektorn har inflytande 4/2007
Øystein Noreng: Hva gjør vi med alle pengene? Behov, investeringer og risiko 4/2007
Audun Farbrot: 11,5 millioner kroner til vekstforskning på BI 4/2007
Magne Gaasemyr: Milde gaver til fattige eller rike 5/2007
Erik Bruce: Norsk økonomi trenger en tilstramming 5/2007
Petter Osmundsen: StatoilHydro - valg av gjennomføringsstrategi 5/2007
Tor W. Andreassen, Leif Helland, Helge Østbye, Audun Farbrot, Line Lervik Olsen, Marianne Jahre, Jørgen Randers, Hans Jarle Kind, Rune J. Sørensen: Forskningsnytt fra Handelshøyskolen BI 1/2010
Morten Halvorsen, Magne Krogstad Asphjell, Jens Frølich Holte, Knut André Karlstad, Sigrid Folkestad, Maria Tveten: Forskningsnytt fra Norges Handelshøyskole 6/2008
Erik Bruce: Nesten alt går bra nå 6/2007
Tonny Stenheim, Leiv Blakstad: Regnskapsregulering - offentlig regulering eller markedsløsning? 6/2007
Norvald Monsen: Kommuneregnskapet i Norge: behov for endringer? 6/2007
Klaus Mohn: Hva er det med oljeinvesteringene?1 6/2007
Ragnhild Steen Jensen: Eierskap i familiebedrifter - kvinners rolle 6/2007
Erik Bruce: Resesjon eller ikke - det er spørsmålet 1/2008
Tora Aasland: Hvordan møte framtidens kompetansebehov? 1/2008
Kristine Blomseth Solbakken, Norvald Monsen: Regnskapsregler for hjelpeorganisasjoner - en kritisk analyse med forslag til videreutvikling (Del I) 1/2008
Erik Bruce: Vi blir reddet av høy oljepris - forhåpentligvis 2/2008
Kristine Blomseth Solbakken, Norvald Monsen: Regnskapsregler for hjelpeorganisasjoner - en kritisk analyse med forslag til videreutvikling (Del II) 2/2008
Petter Osmundsen: Bør styrerepresentanter kjenne bransjen? 2/2008
Erik Bruce: Ikke noe snarlig oppsving på tross av skatteletter og massiverentekutt 3/2008
Arne Jon Isachsen: Bolig- og finanskrisen i Amerika 3/2008
Sverre Knutsen: Finansielle kriser i aktuelt og historisk perspektiv 3/2008
Øyvind Norli: Individuelle investorer på Oslo Børs 3/2008
Olav Rune Øverland: Pensjonssparing i skiftende finansmarkeder - lønner det seg å ta risiko? 3/2008
Petter Osmundsen: Verdsetting og bokføring av petroleumsreserver 3/2008
Erik Bruce: Svak vekst, men høy inflasjon - en lite trivelig blanding 4/2008
Jørn Rattsø, Rune J. Sørensen: Pengerikelighetens utfordringer i offentlig sektor 4/2008
Inger Johanne Pettersen, Kari Nyland: Mellom politikk og marked - om styringsutfordringer i statlige helseforetak 4/2008
Katarina Østergren: Hybride styrings- og ledelsesformer ved universitetene - skaper det nye utfordringer? 4/2008
Øystein Nystad, Jean Jaminon, Ove Jakobsen: Er målsetningen om økonomisk vekst forenlig med kravet om bærekraftig utvikling? 4/2008
Egil Marstein: Om enøyde helsereformer og paradigmatiske blindspor 4/2008
Karl Ove Aarbu: Privat behandlingsforsikring - kommet for å bli? 4/2008
Erik Bruce: Nå kommer tilbakeslaget i amerikansk økonomi 5/2008
Hans Solli-Sæther, Petter Gottschalk: Myter og realiteter om outsourcing 5/2008
Oddrun Bjørklund, Kåre Skallerud, Geir Sogn-Grundvåg, Kjell Grønhaug: Produktdifferensiering: hva og hvorfor? 5/2008
Erik Bruce: Forsiktig reaksjon fra myndighetene i Norge 6/2008
Norvald Monsen: Økonomistyring og regnskap i offentlige organisasjoner 6/2008
Harald Biong: Byggemarkedet ­ et «lemons»-marked eller velfungerende marked? 6/2008
Audun Farbrot: Forskningsnytt fra Handelshøyskolen BI 6/2008
Anders Toft, Terje Sørenes, Petter Osmundsen: Kontrakter, sikkerhet og økonomi på norsk sokkel1 1/2005
Kjell J. Sunnevåg: Hvorfor fritt skolevalg er kontroversielt 1/2005
Ingerid W. Nordhaug, Odd Nordhaug: Omstilling til et mangfoldig arbeidsliv 4/2004
Erik Bruce: Rentene skal opp, men ikke riktig enda 4/2004
Erik Bruce: Konjunkturomslaget kom, men det tar en stund før renten trekker opp 3/2004
Sigbjørn Johnsen: Arbeid er grunnlaget for velferden 3/2004
Kåre Hagen: Fremtidens pensjonssystem: Klarer politikerne de vanskelige valgene? 3/2004
Caspar Holter: Norske pensjonsordninger i internasjonalt perspektiv 3/2004
Ellen Katrine Nyhus: Forbrukernes forventninger: Relevant for økonomisk utvikling? 2/2004
Kai Leitemo: Omstillinger i den makroøkonomiske politikken 2/2004
Øystein Thøgersen: Finanspolitisk regelstyring: Mindre fleksibilitet - bedre resultater? 2/2004
Harald Magnus Andreassen, Martin Bech Holte: Aksjemarkedet og rentesvingninger 2/2004
Erik Bruce: Økonomien preger valgkampen 2/2004
Erik Bruce: Økende konkurranse og flere varer fra Kina 2/2004
Knut Anton Mork: Pengepolitikkens intellektuelle grunnlag 2/2004
Erik Bruce: Konsekvensene av et inflasjonsmål 1/2004
Afsaneh Bjorvatn: Er desentralisert dialysebehandling lønnsomt? 6/2003
Erik Bruce: Rentenedgangen vil gi økt vekst 5/2003
Einar Lier Madsen: Offentlig støtte for innovasjon 2/2003
Erik Bruce: Farvel oljepenger 3/2003
Erik Bruce: Den vanskelige kronekursen 1/2003
Erik Bruce: Det er USA som må dra veksten opp igjen 1/2003
Katarina De Brisis: Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 1/2003
Arne Jon Isachsen: Har norske bedrifter for dårlig tilgang på kapital? 4/2002
Erik Bruce: Renteøkning og rekordsterk krone 4/2002
Erik Bruce: Lønnsfest og sterk vekst i offentlige utgifter. Hva skal hindre renteøkning? 3/2002
Erik Bruce: Moderasjonen eller renteøkning 2/2002
Geir Lunde: Kan scenarier hjelpe oss i en mer usikker verden? 1/2002
Knut Sogner: Plankeadel -- en storeiende families vekst og fall 6/2001
Erik Bruce: Lite rom for videre rentekutt 1/2002
Erik Bruce: Ubalanser, hvilke ubalanser? 1/2002
Geir Lunde: Norsk økonomi og det internasjonale tilbakeslaget 6/2001
Alexander W. Cappelen: Bedriftslederes samfunnsansvar 5/2001
Geir Lunde: Konkurranseutsetting kan gi store innsparinger i kommunene 5/2001
Arne Jon Isachsen: Kapitalistenes jakt på billig statlig eierkapital må avvises 4/2001
Lars Kolvereid: Entreprenørskap: Kan vi bli enige om hva vi er uenige om? 2/2001
Friedrich Hayek: Spontan (organisk) og organisert (skapt) orden 3/2001
John Skår: Friedrich Hayek - ikke bare økonom, men en tidlig visjonær om organisering? 3/2001
Petter Osmundsen: Utvikling av energiskatter i EU-landene 4/2001
Adam Smith: The Principle of Division of Labour 4/2001
Egil Bakke: Adam Smith - den seirende ideolog 4/2001
Olav R. Spilling: Hvordan bør entreprenørskap måles? 1/2001
Geir Lunde: Mangel på hender -- ikke på penger 2/2001
Geir Lunde: Uunngåelig resesjon? 2/2001
Milton Friedman: Næringslivets sosiale ansvar er å øke overskuddet 5/2001
Erik Bruce: OPEC vil neppe la oljeprisen bli for høy 3/2002
Erik Bruce: Oppgang og krise 4/2002
Erik Bruce: Et stramt budsjett? 5/2002
Erik Bruce: Irak-konflikten skaper usikkerhet 5/2002
Arne Jon Isachsen: Euro inn - kroner ut? 5/2002
Kjell J. Sunnevåg, Afsaneh Bjorvatn: Bruk av markedsbaserte finansieringsmekanismer i helsesektoren 1/2003
Erik Bruce: Stigende ledighet, men ingen grunn til å pøse på med penger 2/2003
Erik Bruce: Rentene skal oppover ute og hjemme 6/2003
Arne Jon Isachsen: Uro i euroland 2/2004
Geir Grundvåg Ottesen, Kjell Grønhaug: (Over)optimisme og utvikling av nye næringer 1/2004
Terje I. Våland: Industrielle nettverk - innovasjon og kommersialisering 1/2004
Anita Larsen: Omstillingsprosesser i kommunene - erfaringer fra Arendal 4/2004
Erik Bruce: Inflasjonen vil øke, men det er langt igjen til 2,5 prosent 5/2004
Victor D. Norman: Kydland og Prescott om regelstyring og makropolitikk 5/2004
Finn E. Kydland, Edward C. Prescott: Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans 5/2004
Erik Bruce: 2004 var godt, og det ser lyst ut også for 2005 1/2005
Arne Jon Isachsen: Reisebrev fra Vietnam 3/2004
Erik Bruce: Vi har høye nok kostnader 2/2005
Jostein Tvedt: Makroøkonomiske nøkkeltall, avvik fra forventning og rentemarkedsreaksjoner 2/2005
Erik Bruce: Rød-grønn regjering gir noe høyere renter, men lavere ledighet 3/2005
Erik Bruce: Bedre utsikter igjen for Japan? 3/2005
Erik Bruce: Kina ga etter - så vidt 4/2005
Erik Bruce: Den forsiktige veien mot et mer normalt rentenivå 4/2005
Jan Roar Beckstrøm: Auksjonen - en effektiv omsetningsform? 4/2005
Erik Bruce: Hvor mye oljepenger vil de rød-grønne bruke? 5/2005
Erik Bruce: Amerikansk økonomi blir mer sårbar 5/2005
Erik Bruce: Renter er den store historien i valutamarkedet 1/2006
Erik Bruce: Flere kommer i jobb i 2006 1/2006
Linda Orvedal: Næringsnøytral eller konkurransenøytral næringspolitikk 1/2006
Eivind Reiten: Hydro skal fortsette å sprenge grenser 1/2006
Paul Chaffey: Aktiv eller nøytral? - Retorikk og realiteter i næringspolitikken 1/2006
Arild Lillebø: - De som skaper arbeidsplasser er helter 1/2006
Tor Steig: Er det så farlig om industrien dør? 1/2006
Erling Steigum: Aktivabobler - kan og bør myndighetene gjøre noe? 1/2006
Arne Jon Isachsen: Bank og finans i Kina 1/2006
Erik Bruce: Det går så det griner så lenge Kina gjør det bra 2/2006
Hans Kåre Flø, Lars Petter Lystad: Kan resultatbasert finansiering gi mer effektiv offentlig ressursbruk? 2/2006
Asle Rolland: Offentlig velferdsproduksjon, brukertilfredshetog tillit 2/2006
Frode Nyeng: Bedrifter og samfunnsansvar - et pragmatisk perspektiv 2/2006
Erik Bruce: Oljeinntektene håndteres bra -ikke rot det til 3/2006
Geir Lunde: Europa redder verdensøkonomien? 1/2001
Kalle Seip: Tenk på pensjonen i tide 1/2001
Preben Munthe: Eilert Sundt var tidlig ute 1/2001
Hans Solli-Sæther: Restrukturering av europeisk postindustri 6/2000
Kenneth Fjell: Står det siste monopolet for fall? 5/2000
Geir Lunde: Norge: Nedbygging av konkurranseutsatte næringer 6/2000
Jan Erik Askildsen, Espen Bratberg, Øyvind Anti Nilsen: Hva kan forklare det økte sykefraværet? 5/2000
Lisa Kristine Reiakvam: Referanseprissystemet avvikles, men hva så? 5/2000
Sigrid Elsrud: Børs og hospital 5/2000
Geir Lunde: Japan -- ennå mange skjær i sjøen 5/2000
Geir Lunde: Bør vi bruke mer oljepenger? 5/2000
Jan Grund: Sykehus -- hvordan bør de styres? 5/2000
George J. Stiegler: An Academic Episode 4/2000
Geir Lunde: Kan kvinnene dekke behovene for mer arbeidskraft? 4/2000
Geir Lunde: Gylne tider 4/2000
Geir Lunde: Slutt for solidaritetsalternativet? 3/2000
Geir Lunde: Ikke avskriv euroen 3/2000
Olav R. Spilling: Entreprenørskapsanalyse på blindspor 2/2000
Halvor Fjermeros: Privatisert statssubsidiert britisk togkaos 2/2000
Geir Lunde: Sveriges snuoperasjon 2/2000
Sigmund J. Waagø: Tiltak for nyetablering av små foretak 1/2000
Magne Gaasemyr: Fra ide til marked 1/2000
Halvor Fjermeros: Om hundre år er allting glemt? 6/1999
Geir Lunde: Horisont 21 - scenarier ved et nytt årtusen 1/2000
Geir Lunde: USA: Verdens største kapitalimportør 6/1999
Geir Lunde: Statens eierskap i bankene 6/1999
Halvor Fjermeros: Globalisering - en realitet eller bare et ord? 5/1999
Geir Lunde: All ny arbeidskraft til kommunene? 5/1999
Geir Lunde: Sverige - lyse utsikter? 5/1999
Torstein Nesheim, Inger-Marie Hersvik: Fra vikarbyråer til bemanningskonserner 2/1999
Karl Robertsen: Konkurranseutsetting av offentlig virksomhet 1/1999
Geir Lunde: Mislykket budsjettreform? 6/1998
Geir Lunde: Rentene kommer ned igjen! 5/1998
Geir Lunde: Nytt mål i pengepolitikken? 4/1998
Geir Lunde: Vil Europa overraske? 4/1998
Geir Lunde: Kjøpsfest blant norske forbrukere? 3/1998
Geir Lunde: Grønn skattereform - hva bør Norge gjøre? 2/1998
Geir Lunde: Felles valuta - en velsignelse for Europa? 2/1998
Geir Lunde: Før lønnsoppgjøret: Er lønnsinflasjonen død? 1/1998
Geir Lunde: De finansielle markedene og krisen i Asia 1/1998
Petter Osmundsen: Muligheten for å opprettholde særbeskatning av petroleumsvirksomheten 2/1998
Geir Lunde: Japan: Veier ut av uføret? 3/1998
Carl Arthur Solberg: Globalisering og Norges konkurranseevne 4/1998
Geir Lunde: USA mot tilbakeslag? 6/1998
Halvor Jutulstad, Terje Kronen: Miljøstyring i teori og praksis 6/1998
Sigrid Elsrud: Grønn tur for Tollpost-Globe 6/1998
John Magne Skjelvik: Trender i miljøpolitikken - betydning for norsk næringslivs konkurranseevne? 6/1998
Kurt R. Brekke: Hva vet vi egentlig om konkurranseutsetting? 1/1999
Jan Grund: Mellom politikk og marked 1/1999
Alexander W. Cappelen: Allmenningens allmenninteresse 1/1999
Garrett Hardin: Tragedien i allmenningen 1/1999
Knut Anton Mork: Absolutt null i Japan 2/1999
Geir Lunde: På vei mot global resesjon? 5/1998
Øystein Foros, Svein Ulset: Naturlige grenser for teleselskapene 5/1998
Hassa Pedersen: Opec på dødsleiet? 3/1999
Jesper Jespersen: Derfor er Keynes vigtig 3/1999
John Maynard Keynes: Slutten på laissez faire 3/1999
Hassa Pedersen: Russland - fra verre til verst? 4/1999
Lars Kolvereid: Entreprenørskap i Norge 1/2000
Lene Foss: Med ryggen mot markedet? 1/2000
Geir Lunde: Norge: Mot ny overoppheting? 2/2000
Hans Jacob Fevang, Petter Osmundsen: Investeringssvingninger og risikostyring i petroleumsnæringen 2/2000
Paul Reynolds: Entreprenørskap: Sammenligninger mellom land 3/2000
Agnar Sandmo: Fantasi og teori: Kommentar til Stiglers «An academic episode» 4/2000
Laura Mercer, Gro Ladegård: Entreprenørskap - en typologi og diskusjon 4/2000
Nils-Helge Fjeld, Jostein Ingvaldsen: Økonomiregelverket for staten - en velsignelse eller forbannelse? 4/2000
Inger Johanne Pettersen: Umulighetens økonomi 5/2000
Eilert Sundt: Rift om brødet 1/2001
Geir Lunde: Oljeallmenningens problem 1/2001
Geir Lunde: USA: Vekstpause 6/2000
Geir Gripsrud: Produktvariasjon: Fra butikklokalisering til presidentkandidater 6/2000
Harold Hotelling: Stabilitet i konkurranse 6/2000

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS