Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

REGNSKAP OG SKATT

Randi Fagervik, ÅSE KRISTINE TANDBERG: Prosjektledelse av børsnoteringer 7/2020
Randi Fagervik, Eirik Høiby Ausland: Rekordhøy børsaktivitet – nye eiere og tilpasset regelverk 1/2021
Erik Mamelund: Jakten på forventningsverdier 1/2020
Ellen M. Kulset, Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen : Internkontroll som virkemiddel for å hindre underslag og svindel på innkjøpsområdet 1/2020
Hans R. Schwencke: Harmonisering av skatte- og regnskapsregler for små aksjeselskaper 1/2020
SAF-T innføres fra 1.1.2020 – er du klar? 1/2020
Alvar Aellig Strandvold : Samme kontroll – fusjoner og fisjoner under IFRS 1/2020
Rabatter i arbeidsforhold 1/2020
Finn Kinserdal, Kjell Ove Røsok: Opp som en løve og ned som en skinnfell – hvor er departementet? 1/2020
Karen Fastbø: Forventer uendret risikopremie og bærekraft mer i fokus 1/2020
Jakob Utgård: Regulering for bærekraft? 5/2019
Jostein Vinsrygg: Positiv evaluering indikerer at SkatteFUNN har kommet for å bli 2/2019
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Egen pensjonskonto – mer ansvar for bedriftene 2/2019
Charlotte Hartvigsen Lem •: Revisjonsbransjen må skape tillit på nye arenaer 1/2019
Hans R. Schwencke: Standardsetting på regnskapsfeltet – på stedet hvil? 1/2019
Ørjan Kvelvane: Kan XBRL sammenlignes med overgangen fra analogt til digitalt kamera? 1/2019
Kjell Magne Baksaas, Geir Haaland, Tonny Stenheim: Masteroppgaver i regnskap og revisjon 1/2019
Cardamine Carmen Olsen, Jonas Gaudernack: Digitalisering og skepsis hos revisor 1/2019
Tonny Stenheim, Kjell Magne Baksaas: Regnskap i endring 1/2019
Elisabet Ekberg: Flere endringer i aksjeloven 1/2019
Steinar Sars Kvifte, Alvar Aellig Strandvold , RAGNHILD BERGAN GRIMSTAD: APM-er i og utenfor regnskapet 1/2019
Leif Atle Beisland, THOMAS BUGGE, TRULS ERIK HOLTER: Verdirelevansen av norsk regnskapsinformasjon ved oppkjøp av unoterte selskaper 1/2019
Hilde Kinserdal: Nytt konseptuelt rammeverk fra IASB 1/2019
Simen Bjørndalen, Kim-Rafiq Akhtar Larsen, Tobias Svanström: Rådgivningstjenester og revisjonskvalitet 1/2019
Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen , SISSEL WITH STEPHANSEN: Skattepliktige flybonuspoeng 1/2019
Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim: Digitale eiendeler – kjennetegn og regnskapsmessig behandling 1/2019
Tzu-Ting Chiu: Nytten av narrative risikoopplysninger i beslutningsprosesser 1/2019
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Er det egentlig noen vits i å ha styringsgruppe for innskuddspensjon? 6/2018
Trond Bjørnenak: Økonomisk styring, tillit og digitalisering 6/2018
Katarina Kaarbøe, Dan-Richard Knudsen, Anita Meidell: Hvordan digitalisering endrer regnskaps- og styringsinformasjonen 6/2018
Roy-Ivar Andreassen, Trond Bjørnenak: Usikkerhet og teknologi – de viktigste driverne for endringer i økonomistyring 6/2018
Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen: Effektbaserte budsjettmodeller i offentlig sektor 6/2018
Eirik Lunde Aae, Mats André Hansen, Ibrahim Pelja, Tormod B. Stemland, Finn Kinserdal: Er tradisjonelle regnskaps­nøkkeltall relevante i en «moderne» IFRS-verden? 6/2018
Terje Berg, Morten Kringstad, Tor-Eirik Olsen, Anja Brekke Nornes: Norsk kalkulasjonspraksis – anno 2018 6/2018
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Ny pensjonsordning for offentlig ansatte 4/2018
Morten Mjelde, Martin Hoang Nguyen, Karen Fastbø: Uendret markedsrisikopremie i det norske markedet 1/2018
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Egen pensjonskonto 1/2018
Jon Lundesgaard: Det å verdsette er viktig 1/2018
Finn Kinserdal, Kjell Ove Røsok: Dette er nytt i regnskapene for 2017 og 2018 1/2018
Signe Moen, Bjørn Einar Strandberg: IFRS-rapportering: Dette bør du kjenne til 1/2018
Harutjun Mesrobian, Kjetil Tveit Moen, Tonny Stenheim: Effekter av ny leasingstandard IFRS 16 for børsnoterte foretak i Norge 1/2018
Roger Kjelløkken: Ny revisjonsberetning 1/2018
Elisabet Ekberg: Aksjeloven i endring 1/2018
Per Hanstad: Regnskapsreguleringen i Norge 1/2018
Tom Wee Ahlstrand, Eivor Viljugrein Stølen, Finn Kinserdal: Fortsatt manipulering av pensjonsforpliktelser? 1/2018
Jarle Møen, Julia Tropina Bakke, Arnt Ove Hopland: Effekten av strengere internprisingsregler på overskudds-flytting i flernasjonale foretak 1/2018
Anne Margrethe Engeli Kanestrøm, Karen Stenersen Kristiansen: Brukernytte ved virkelig verdi-måling 1/2018
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Skatt i skattkisten 8/2017
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Skatt i skattkisten
Finn Kinserdal: NHH skal forske på digitalisering i revisjonsbransjen
Finn Kinserdal: NHH skal forske på digitalisering i revisjonsbransjen 6/2017
Kjell Magne Baksaas: Profesjonsutdanninger innen økonomisk-administrative fag 5/2017
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Gruppeliv – et alternativ til etterlattepensjon 5/2017
Bernt Arne Bertheussen: Hvordan kan handelshøyskolene gjenvinne relevans? 5/2017
Kjell Magne Baksaas: Profesjonsutdanninger innen økonomisk-administrative fag
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Gruppeliv – et alternativ til etterlattepensjon
Bernt Arne Bertheussen: Hvordan kan handelshøyskolene gjenvinne relevans?
Terje Berg: Utdanningen i økonomistyring – Paradise lost?
Trond Vegard Johannessen, Anna Mette Fuglseth: Utfordringer ved bruk av selvbetjente etterretningsverktøy
Terje Berg: Utdanningen i økonomistyring – Paradise lost? 5/2017
Trond Vegard Johannessen, Anna Mette Fuglseth: Utfordringer ved bruk av selvbetjente etterretningsverktøy 5/2017
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Gullalder fra 62 til 67 år
Finn Kinserdal: Hva blir avkastningskrav og vekstforventninger når renten er lav?
Yngve Kaldestad: Typiske fallgruver i verdsettelser
Karoline Ask Kristiansen, Helge A. Nordahl, Marte Tesaker: Verdien av å (kunne) stenge
Lars Ola G. Østmoe, Ada Christiane Rieker, Erlend A.J. Glømmen: Teknologi som verdidriver
Finn Kinserdal: Verdsettelse – ulike metoder gir samme verdi
Eirik Lindaas: Hvordan håndtere landrisiko ved investeringsbeslutninger?
Martin Hoang Nguyen, Karen Fastbø, Carmen Cornejo, Kenneth Ellingsen, Morten Mjelde: Risikopremien i det norske markedet
Randi Fagervik, Geir Ankarstrand, Gunnar Eckhoff: Merkur Market – en ny markedsplass under Oslo Børs
Knut Kristian Aase: Risikopremier, realrenten og optimal konsum og porteføljeteori: Hva er problemet? f
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Gullalder fra 62 til 67 år 3/2017
Finn Kinserdal: Hva blir avkastningskrav og vekstforventninger når renten er lav? 3/2017
Yngve Kaldestad: Typiske fallgruver i verdsettelser 3/2017
Karoline Ask Kristiansen, Helge A. Nordahl, Marte Tesaker: Verdien av å (kunne) stenge 3/2017
Lars Ola G. Østmoe, Ada Christiane Rieker, Erlend A.J. Glømmen: Teknologi som verdidriver 3/2017
Finn Kinserdal: Verdsettelse – ulike metoder gir samme verdi 3/2017
Eirik Lindaas: Hvordan håndtere landrisiko ved investeringsbeslutninger? 3/2017
Martin Hoang Nguyen, Karen Fastbø, Carmen Cornejo, Kenneth Ellingsen, Morten Mjelde: Risikopremien i det norske markedet 3/2017
Randi Fagervik, Geir Ankarstrand, Gunnar Eckhoff: Merkur Market – en ny markedsplass under Oslo Børs 3/2017
Knut Kristian Aase: Risikopremier, realrenten og optimal konsum og porteføljeteori: Hva er problemet? 3/2017
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Utvalg foreslår store endringer i pensjon fra folketrygden til etterlatte etter dødsfall 2/2017
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Gir bedriften bedre eller dårligere pensjon fra 2017? 1/2017
Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim: Resultat- eller balanseorienterte regnskaper 1/2017
Elisabet Ekberg: Aksjelovutvalgets forslag 1/2017
Trond Eivind Johnsen: Internasjonal skatt endres med ny supertraktat 1/2017
Per Evers, Jon Henry Rosseland, Erik Friisk, Tor-Inge Flaa: En ny tidsalder for regnskap, skatt, avgift og kontroll 1/2017
Kjell Ove Røsok: Vil ny regnskapslov gi internasjonalt sammenlignbare regnskaper? 1/2017
Lars Ragnar Vigdel: Leasing: ny IFRS regnskapsstandard 1/2017
Kjell Magne Baksaas, Ellen M. Kulset: Transaksjonsprinsippet: regnskapsføring når aktører handler med seg selv 1/2017
Tonny Stenheim, Charlotte Haugland Sundkvist, André Opsahl: Hva menes med regnskapskvalitet? 1/2017
Finn Kinserdal: Hva er regnskapsmanipulasjon, og hvordan kan den best avdekkes? 1/2017
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Innskuddssatsen er viktig, men pensjonsgrunnlaget kan være viktigere
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Innskuddssatsen er viktig, men pensjonsgrunnlaget kan være viktigere 8/2016
Odd-Birger Hansen, Ketil Hanssen: Fortjener inntektsteori større plass i den grunnleggende bedriftsøkonomien? 8/2016
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Innskuddspensjon – arv eller pensjon til etterlatte? 7/2016
Helene Hermansen: Crowdsourcing, crowdfunding – just crowded? 6/2016
Kristin Brede Eriksen: Tre essensielle spørsmål og svar om folkefinansiering 6/2016
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Moderne pensjon til ektefelle, samboer og barn? 6/2016
Caroline Dale Ditlev-Simonsen: Styre og stell i stiftelser 5/2016
Trond Eivind Johnsen: Fingrene av fatet, aksjonærer! 4/2016
Charlotte Hartvigsen Lem: Risikopremien i det norske markedet 1/2016
Finn Kinserdal: Nedskrivninger i 2015? 1/2016
Steinar Kvifte: IFRS i 2015-regnskapet 1/2016
Nina Rafen: Ny og mer relevant revisjonsberetning fra 2016 1/2016
Anne-Cathrine Bernhoft: Forslag til ny regnskapslov 1/2016
Tonny Stenheim, Dag Øivind Madsen: God regnskapsskikk erstattes med rettslig bindende regnskapsstandarder 1/2016
Kjell Ove Røsok: IFRS FOR SMES 1/2016
Nina Servold Oppi: Effekter av nye regler for inntektsføring for børsnoterte foretak 1/2016
Lars Ragnar Vigdel: Ny regnskapsstandard for leasing 1/2016
Tor Øivind Nordgarden, Lodve Hinnaland Stendal: Praksis for virkelig verdimåling av ikke-finansielle eiendeler 1/2016
Petter Grüner, Trond Eivind Johnsen: Hybridenes gravplass? 1/2016
Petter Grüner, Trond Eivind Johnsen: Forbered deg på internasjonale skatteendringer nå! 7/2015
Per Hel­ge Sto­ve­land: Fradrag for tilskudd 7/2015
Per Hel­ge Sto­ve­land: Salg og utleie av bolig – tjenende funksjon? 6/2015
Mathilde Fasting: Eiendom er arbeidende kapital 6/2015
Carmen Olsen: Doktorgradsprofilen 6/2015
Per Helge Stoveland: Fradrag for FoU-kostnader 4/2015
Per Hel­ge Sto­ve­land: Scheel-utvalgets forslag til endringer i personbeskatningen 3/2015
Harald S. Olsen: Litt om lønnsomhet ved boligsparing for unge (BSU) 3/2015
Bjørgun Jønsberg, Tommy Haugseth: Bortfall av arveavgift – hva nå? 3/2015
Per Hel­ge Sto­ve­land: Beskatning av suksesshonorar 2/2015
Charlotte Hartvigsen Lem: Forventer stabil risikopremie i 2015 1/2015
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Har du tro på at du klarer å øke pensjonen fra din fripolise? 1/2015
Finn Kinserdal: Når virkelig verdi er så vanskelig å beregne, er det da overhodet relevant i regnskapet? 1/2015
Anne-Cathrine Bernhoft: IFRS i 2014-regnskapet 1/2015
Robert Madsen: Ny IFRS for finansielle instrumenter 1/2015
Nina Servold Oppi: Nye regler for inntektsføring for børsnoterte foretak 1/2015
Marius Leivestad: Nye krav – mer skatt … om du da ikke er forberedt 1/2015
Hanne Thornam, Erik Mamelund: Hvorfor fremtidens rapportering er integrert 1/2015
Per Hel­ge Sto­ve­land: Konvertible obligasjoner og obligasjoner med tilknyttede utstedelsesretter 6/2014
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Husk pensjon i avtale om etterlønn
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Husk pensjon i avtale om etterlønn
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Husk pensjon i avtale om etterlønn 5/2014
Per Helge Stoveland: Forslag om endringer i reglene om deltakerlignede selskaper 4/2014
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Hva gir innskuddsfritaket? 3/2014
Per Helge Stoveland: Fra arveavgift til kontinuitet 2/2014
Terje Klepp, Pål Brun: Corporate governance i Norge – utviklingen gjennom de siste 10 år 1/2014
Simen Weiby, Halvor Grov: Virksomhetsoverdragelser – oppgjørsmekanismer og klassifisering av balanseposter 1/2014
Morten Haukaas: EU tar styringen i utvikling av regnskapsføring i offentlig sektor – hvor går Norge? 1/2014
Norvald Monsen: Bør kommunene utarbeide pengeregnskap eller lønnsomhetsregnskap? 1/2014
Steinar S. Kvifte: Kritisk blikk på IFRS – misforståelser og utfordringer 1/2014
Anne-Cathrine Bernhoft, Per Magne Hansen: Et regnskapsregelverk i endring – hva, hvordan, når og hvorfor? 1/2014
Steinar S. Kvifte, Nina Servold Oppi, Per Magne Hansen: Undervurderer regnskapsprodusentene betydningen av årsregnskaps­rapporteringen? 1/2014
Finn Kinserdal: Hvordan manipulere med regnskapet 1/2014
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Boost for innskuddspensjon i 2014 1/2014
Charlotte Hartvigsen Lem: Skjebnetid i regnskaps­verden 1/2014
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: To nye lovforslag på pensjonsområdet 8/2013
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Sære pensjonsaldre 7/2013
Per Helge Stoveland: Tapsbegrensning ved realisasjon av aksjer 7/2013
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Forslag til ny uførepensjonsordning for offentlig ansatte 6/2013
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Status for pensjonsreformen: Personer over 62 år jobber mer enn før 5/2013
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Omdanning til ny tjenestepensjon kan gi tøffe kutt i pensjonen 4/2013
Sissel Olsvik Vammervold: Likhet for loven? 4/2013
Per Helge Stoveland: Gevinst og tap på fordringer 4/2013
Sissel Olsvik Vammervold: Du bidrar til naboens avkastning 3/2013
Per Helge Stoveland: Kjøp av selskap med fremførbart underskudd 3/2013
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Omdanning til ny tjenestepensjon 2/2013
Caroline D. Ditlev-Simonsen: Ny proposisjon om samfunnsansvarsrapportering 2/2013
Caroline D. Ditlev-Simonsen: 360 grader samfunnsansvar 2/2013
Atle Midttun: CSR, innovasjon og verdiskaping 2/2013
Hans R. Schwencke: Samfunnsansvarsrapportering – et regnskapsrettslig og dansk perspektiv 2/2013
Hanne Opsahl, Roy Kristensen: Skattemoral som samfunnsansvar: 2/2013
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Regnskapsføring av pensjon i 2013 1/2013
Per Helge Stoveland: Omgåelse og pro forma 1/2013
Trond-Arne Borgersen, Bjørnar Karlsen Kivedal, Joachim Thøgersen: Egenkapitalkrav og finansiell risiko i husholdningenes boliginvesteringer 1/2013
Jonas Andersson, Jostein Lillestøl, Bård Støve, Guttorm Schjelderup: Hva vet vi om dem som skjuler inntekt og formue i skatteparadis? 1/2013
Noralv Veggeland: Nytt perspektiv på mål- og resultatstyring 1/2013
Harald S. Olsen: Regnskapsføring av konsernbidrag ved kostmetoden 1/2013
Jon Lundesgaard: FIBE 30 år – noen betraktninger om bedriftsøkonomi 1/2013
Eirik Bjorheim Abrahamsen, Hermann Steen Wiencke, Vidar Kristensen, Ingrid Årstad: Rammeverk for verdsetting av samfunnsmessige konsekvenser av et akutt utslipp til sjø 1/2013
Tor Harald Johansen, Astrid Laake, Marlene Follestad Aulie: Risikopremien i det norske markedet 1/2013
Ailin Aastvedt: Usikre forpliktelser i kommuneregnskapet 1/2013
Sissel Olsvik Vammervold: Fra og til er ikke like langt 8/2012
Sissel Olsvik Vammervold: Fremtidens sparing 7/2012
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Et hav av muligheter 7/2012
Hallvard Lyssand: Satsar 104 millionar på skatteforskning 7/2012
Bjarne Møller: Verdivurdering i usikre tider 6/2012
Per Helge Stoveland: Skattespørsmål ved opphør av arbeidsforhold 6/2012
Gernot Doppelhofer: Finanskriser – Hva Vet Vi? 6/2012
Lasse B. Lien, Eirik Sjåholm Knudsen: Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 6/2012
Ove Rein Hetland, Aksel Mjøs: For mye eller for lite lån? 6/2012
Inge Thorsen: Lokaliseringsvirkninger av investeringer i transportnettet 6/2012
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Forslag til ny tjenestepensjon 5/2012
Per Helge Stoveland: Bonusfond mv. for ansatte 5/2012
Lars Petter Lystad, Per-Ole Nyman, Ralph Høibakk: Riccati-likningen – en grunnlikning innen økonomi 5/2012
Per Helge Stoveland: Salg av aksjer eller salg av eiendom 3/2012
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Ny tjenestepensjon i privat sektor – styringsgruppene må være beredt 3/2012
Charlotte Hartvigsen Lem: Lite treffsikre analytikere 2/2012
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Fleksibelt uttak av alderspensjon 2/2012
Frøystein Gjesdal: Valg av verdsettelsesmodell 2/2012
Bjarne Møller: Verdivurdering av fast eiendom 2/2012
Leif Atle Beisland: Verdirelevansen til norsk regnskapsinformasjon f 2/2012
Jon Lundesgaard: Penman: Bruken av finansregnskapet og en IFRS-kritikk 2/2012
Frode Kjærland, Terje Mathisen, Gisle Solvoll: Verdsetting av ringvirkninger 2/2012
Erik Gausel, Philip M. Scrase: Ti bud for strategisk kostnadsstyring 2/2012
Thomas Furuseth: Luksusfellen møter Teenage Boss 1/2012
Norvald Monsen: Borettslagsregnskap: en casestudie 5/2011
Frøystein Gjesdal: «Crooked house» 8/2010
Kjell Magne Baksaas: Bør Norge innføre IFRS SME? 8/2010
Ailin Aastvedt: Kommuneregnskapet - nyttig for hvem og til hva? 8/2010
Norvald Monsen: Regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag 8/2010
Arnfinn B. Fardal: Pensjoner: IASBs forslag vil medføre vesentlig økning i pensjonsforpliktelsene 5/2010
Per Helge Stoveland: Pensjonssparing og skatt 5/2010
Charlotte Hartvigsen Lem: - Sett deg inn i hva de nye pensjonsreglene betyr for deg! 5/2010
Kari Nyland, Inger Johanne Pettersen: Økonomistyring i staten - likhet eller mangfold? 4/2010
Oddgeir Tryti: Offentlige anskaffelser - overregulert uten styring? 4/2010
Per Helge Stoveland: Privat bruk av selskapets eiendeler 4/2010
Dennis Frestad, Leif Atle Beisland: IFRS og risikostyring: Kan regnskapsstandarder påvirke selskapers sikringsstrategier? 4/2010
Per Helge Stoveland: Skattefri omorganisering 2/2010
Stig Nordal, Karl-Anders Grønland: Skattemessig fradragsrett for tap på fordringer 10/2009
Charlotte Hartvigsen Lem: Beyond Budgeting - Forlater budsjettene - øker verdiskapningen 10/2009
Charlotte Hartvigsen Lem: Beyond Budgeting - Det handler om mer enn budsjetter 10/2009
Per Helge Stoveland: Korreksjonsinntekt 10/2009
Per Helge Stoveland: Lovlighetskravet ved fusjon og fisjon 8/2009
Per Helge Stoveland: Lønnsbeskatning ved virksomhetsoverdragelse 7/2009
Karl-Anders Grønland: Selskapers plikt til å informere og få generalforsamlingens godkjennelse før avtaler med nærstående gjennomføres 5/2009
Per Helge Stoveland: Gunstige boligbeskatningsregler 5/2009
Arnfinn B. Fardal: Nedskriving - en av mange utfordringer i tider med økonomisk uro 3/2009
Per Helge Stoveland: Skatteplanlegging i nedgangstider 2/2009
John Asle Johnsen: Måling og styring av kvalitet og kostnader 4/2006
Per Helge Stoveland: Tap ved aksjesalg innenfor konsern 5/2006
Unn H. Aarvold: Bokføringsloven - erfaringer og utfordringer 5/2006
Hans R. Schwencke: Norsk tilpasning til IFRS for mellomstore foretak - et nordisk perspektiv 5/2006
Harald S. Olsen: Langsiktige tilvirkningskontrakter - en pedagogisk note 5/2006
Sigrid Folkestad: Avdekker ikke manipulasjon 5/2006
Per Helge Stoveland: Tvangslønn 1/2007
Per Helge Stoveland: Høyesterettsdom om likhetsprinsippet i skatteretten 2/2007
Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal: Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS 2/2007
Anfinn Fardal: IFRS og norske regnskapsregler 3/2007
Per Helge Stoveland: Beskatning av ansattefond 3/2007
Tor Tangenes: Når to finansielle måltall møter ressursbasert firmateori og fremvokst strategi 3/2007
Per Helge Stoveland: Rentefrie lån til datterselskap 4/2007
Elisabeth Gylder Smestad, Morten Wike, Magnus Digernes: Intern revisjon som virkemiddel for å ivareta departementenes kontrollansvar 4/2007
Magne Gaasemyr: Milde gaver til fattige eller rike 5/2007
Per Helge Stoveland: Skatteplikt ved utleie av bolig 5/2007
Anfinn Fardal: Erfaringer etter to årsregnskap med IFRS (Del I) 5/2007
Per Helge Stoveland: I 2008 får du et nytt forhold til skatteetaten 6/2007
Anfinn Fardal: Erfaringer etter to årsregnskap med IFRS (Del II) 6/2007
Signe Moen, Fredrik Melle: God regnskapsskikk for ikke-børsnoterte foretak i Norge i fremtiden 6/2007
John Christian Langli: Konsekvenser av bevisst og ubevisst rot med bokføringen i fortid og fremtid 6/2007
Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal: IFRS og fiskeoppdrett 6/2007
Øystein Andal, Bjørn S. Slåtta: Nye regler for dokumentasjon av konserninterne transaksjoner 6/2007
Tonny Stenheim, Leiv Blakstad: Regnskapsregulering - offentlig regulering eller markedsløsning? 6/2007
Norvald Monsen: Kommuneregnskapet i Norge: behov for endringer? 6/2007
Per Helge Stoveland: Tapsfradrag når en blir svindlet 1/2008
Kristine Blomseth Solbakken, Norvald Monsen: Regnskapsregler for hjelpeorganisasjoner - en kritisk analyse med forslag til videreutvikling (Del I) 1/2008
Harald S. Olsen: Utsatt skatt ved regnskapsmessig behandling av leasingavtaler 1/2008
Per Helge Stoveland: Fradrag for aksjonær ved tap på lån og garantier til eget aksjeselskap 2/2008
Kristine Blomseth Solbakken, Norvald Monsen: Regnskapsregler for hjelpeorganisasjoner - en kritisk analyse med forslag til videreutvikling (Del II) 2/2008
Tonny Stenheim: Virkelig verdi - et utfordrende måleattributt 2/2008
Per Helge Stoveland: Aksjebasert avlønning 3/2008
Anfinn Fardal: Regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger etter IFRS 3/2008
Per Helge Stoveland: Fradragsrett for kostnader til å renvaske seg 4/2008
Anfinn Fardal: Regnskapsføring av inntekter og kostnader knyttet til oppføring av fast eiendom 4/2008
Per Helge Stoveland: Bortfall av underskudd som følge av endring av eierforhold 5/2008
Per Helge Stoveland: Tilleggsskatt og menneskerettigheter 6/2008
Tore Bråthen: Revisjonsplikten for AS, NUF og SPE 6/2008
Ole Gjems-Onstad: Det nye sesam, sesam: Innbetalt kapital 6/2008
Anfinn Fardal: IFRS under lupen ­ Finanskrisen gir ny næring til debatten om måling til virkelig verdi 6/2008
Tonny Stenheim: Egenutviklet goodwill ­ et regnskapsmessig problembarn? 6/2008
Jon Lundesgaard: Balanselæren og noe om hvor den ble av 6/2008
Norvald Monsen: Økonomistyring og regnskap i offentlige organisasjoner 6/2008
Harald S. Olsen: Arv av ikke-børsnoterte aksjer - en skatteøkonomisk betraktning 2/2009
Sigrid Folkestad: Norsk fagspråk øker lønnsomheten 3/2006
Per Helge Stoveland: Det skattemessige næringsbegrepet 4/2006
Bertil Tungodden, Kjetil Bjorvatn, Leif Atle Beisland, Andreas Brekke, Knut André Karlstad: Forskningsnytt fra Norges Handelshøyskole 9/2009
Kjell Magne Baksaas: Forslag til nye oppstillingsplaner for årsregnskapet 3/2009
Rina Ray: Media blåste ikke opp it-boblen 5/2009
Frøystein Gjesdal: Keiserens nye badetøy 10/2009
Tonny Stenheim: Regnskapsmessig behandling av goodwill 10/2009
Norvald Monsen: Forvaltningskameralistikk 10/2009
Per Carlenius: Norske stiftelsers økonomiske situasjon i 2007 10/2009
T. Flemming Ruud: Intern styring og kontroll i et bredere forretningsfokus - eller begrenset til finansiell rapportering? 10/2009
Jan Aastveit, Peggy Torgersen Berner: Hva med regnskapet i tider med økonomisk uro? 10/2009
Per Helge Stoveland: Fradrag for markedsførings- og representasjonskostnader 1/2010
Tonny Stenheim: Nye IFRS-krav til nedskriving av goodwill 1/2010
Steinar Sars Kvifte: Regnskapsføring av virksomhetsoverdragelser 5/2004
Hans-Christian Berger: Vil Sarbanes-Oxley øke tilliten til selskapenes rapportering? 5/2004
Per Helge Stoveland: Skattereformen og generasjonsskifte 5/2004
Steinar Sars Kvifte, Finn Espen Sellæg: Regnskapsføring av pensjon etter IFRS 3/2004
Per Helge Stoveland: RISK-metoden og inntekt opptjent i utlandet 2/2004
Per Helge Stoveland: Norske skatteregler og EØS-avtalen 1/2004
Tom Henry Olsen: Regnskap i offentlig sektor - internasjonal utvikling 6/2003
Hans R. Schwencke: Regnskapsloven tilpasses internasjonale regnskapsstandarder (IAS/IFRS) i 2005 6/2003
Elisabet Sulen: Vesentlige endringer i regnskapsloven 6/2003
Amund Haukerud, Kjetil Sandanger: Ny renessanse for internkontroll 6/2003
Peggy Torgersen Berner, Stein Erik Lund: Innføring av IFRS - er din virksomhet forberedt? 6/2003
Per Helge Stoveland: Underskuddsfremføring 5/2003
Per Helge Stoveland: Bruk av bolig mv. eiet av eget aksjeselskap -- potensiell skattefelle 3/2003
Pål Berthling-Hansen, Espen Skaldehaug: Beslutningsrelevante kostnader 2/2003
Per Helge Stoveland: Skauge-utvalgets forslag til aksjonærbeskatningsmodell 2/2003
Per Helge Stoveland: Skattefradrag for forsknings- og utviklingskostnader 1/2003
Per Helge Stoveland: Fusjon og fisjon som skattefelle 2/2002
Tom Henry Olsen, Tor Hernæs: Fra kontantprinsipp og anordningsprinsipp til regnskapsloven 6/2001
Per Helge Stoveland: Konvertering av fordring til aksjekapital -- underskuddsfremføring 1/2002
Per Helge Stoveland: Skatt og egne aksjer 6/2001
Hans R. Schwencke: Oppkjøp av foretak -- nye regnskapsmessige utfordringer 6/2001
Kjetil Andersen: Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger 6/2001
Eli Moe-Helgesen, Anders Hoff, Joar Johnsen: Publisering av ikke-finansiell informasjon i årsregnskapet 6/2001
Per Helge Stoveland: Ettervirkninger av bankkrisen -- fradrag for tapt preferansekapital 4/2001
Per Helge Stoveland: Tap ved salg av aksjer innenfor konsern 3/2001
Per Helge Stoveland: Utbytteskatt 2/2001
Per Helge Stoveland: Skjerpede regler om opphør av skatteplikt til Norge 5/2001
Ronny Wik, Fredrik Melle: Hva betyr utviklingen av IAS for norske foretak? 6/2001
Olav Kværum, Hans Einar Herzog: Risikostyring under IAS 39 2/2003
Per Helge Stoveland: Utdeling av midler fra overkursfond 4/2003
Per Helge Stoveland: Fremføring av underskudd ved opphør av næring 3/2002
Per Helge Stoveland: Tapsfradrag ved overdragelse av aksjer mellom nærstående 4/2002
Per Helge Stoveland: Ny skattereform 5/2002
Jan Arild Brandt, Fredrik Melle: Enron og selskapets revisor utløste et jordskjelv i det internasjonale kapitalmarkedet 5/2002
Erlend Kvaal: Sammenbruddet i Enron - katastrofe eller økonomisk vanskjøtsel? 5/2002
Asbjørn Næss: Kan vi stole på de reviderte årsregnskapene? 5/2002
Roger Åsly Magnussen, Olov Olson, Kjell Grønhaug: Regnskapsmessig styring av FoU-aktiviteter 5/2002
Norvald Monsen: Kommuneregnskapet i Norge er svært vanskelig å forstå 5/2004
Per Helge Stoveland: Avsetninger etter god regnskapsskikk 1/2005
Per Helge Stoveland: Formelle feil ved fisjon 2/2005
Per Helge Stoveland: Skattefri overdragelse av aksjer til eget investeringsselskap 3/2005
Per Helge Stoveland: Tilleggsskatt ved uforutsette feil 5/2005
Per Helge Stoveland: Fradrag for tap på fordringer mot datterselskaper 6/2005
Hanne Nørreklit: Det balancerede scorecard - en undersøgelse af nogle centrale dimensioner 6/2005
Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Trond Bjørnenak: Effektivitetskrav og kostnadsgruppering for regulering av nettselskaper 6/2005
Norvald Monsen: Statsregnskapet i Norge bør legges om 6/2005
Per Helge Stoveland: Fradrag for tap ved overdragelser mellom nærstående selskaper 1/2006
Trond-Morten Lindberg, Elisabet Sulen: Gründervirksomhet og etablering av NUF 2/2006
Per Helge Stoveland: Nye regler for beskatning av virksomhetsutøvere 2/2006
Elisabet Sulen: Skatteregler «til besvær» 3/2006
Per Helge Stoveland: EØS-avtalen og norsk beskatning 3/2006
Otto Risanger: Arv og gave - overføring av verdier uten arveavgift 3/2006
Carl Julius Norstrøm: Dag Coward - en bedriftsøkonomisk pioner i Norge 5/2003
Per Helge Stoveland: Omgjøring av disposisjoner med virkning for beskatningen? 6/2003
Per Helge Stoveland: Sirkelkonsernbidrag 4/2005
Per Helge Stoveland: Kapitalnedsettelse og utbyttebeskatning 4/2004
Per Harald Nilsen: Frynsegoder -- skattereglene gir mange muligheter 1/2001
Terje Arntzen: Internasjonal skatteplanlegging 6/2000
Eivind Bryne: Merverdiavgiftsreformen -- hvilke endringer må vi forholde oss til? 6/2000
Catharina E. Hellerud, Lars Inge Pettersen: Regnskapsmessige problemstillinger i den nye økonomien 6/2000
Sigrid Elsrud: Grønne tall under modning 6/2000
Per Helge Stoveland: Fritak for formuesskatt på næringsformue 6/2000
Per Helge Stoveland: Skatt på aksjeutbytte 5/2000
Per Helge Stoveland: Underskuddsfremføring og konvertering av gjeld til aksjekapital 4/2000
Per Helge Stoveland: Avlønning i form av naturalytelser 2/2000
Per Helge Stoveland: Utbytte eller tilbakebetaling av gjeld? 6/1999
Per Helge Stoveland: Overdragelse av selskaper med skatteposisjoner 5/1999
Per Helge Stoveland: Garanti- og serviceavsetninger 4/1999
Karl-Anders Grønland: Egenkapitalinstrumenter i aksje- og allmennaksjeselskaper 9/2009
Per Helge Stoveland: Delingsmodellen - lovlige og ulovlige tilpasninger 1/1999
Per Helge Stoveland: Daglig leders uttak fra aksjeselskap - lån eller lønn? 4/1998
Per Helge Stoveland: Skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold 2/1998
Per Helge Stoveland: Revidert nasjonalbudsjett 3/1998
Per Helge Stoveland: Skattyters opplysningsplikt til ligningsmyndighetene 5/1998
Per Helge Stoveland: Oppmykning av reglene om opsjoner i arbeidsforhold 6/1998
Per Helge Stoveland: Opsjoner i arbeidsforhold 2/1999
Per Helge Stoveland: Skattemessig behandling av goodwill ved overdragelse av personlig virksomhet til aksjeselskap 3/1999
Per Helge Stoveland: Endringer i skattereglene 1/1998
Per Helge Stoveland: Økt forskjell mellom beskatning av kapitalinntekt og arbeidsinntekt og skjerpet beskatning for liberale yrker 1/2000
Per Helge Stoveland: Salg av aksjer vs. salg av innmat - skattemessige konsekvenser 3/2000
Kjetil Andersen: Oppkjøp og sammenslåing 6/2000
Per Helge Stoveland: Aksjegevinster som lønn 1/2001

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS