Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Om magma.no

Ansvar

Ansvarlig redaktør for nettsidene til Magma – www.magma.no - er Charlotte Hartvigsen Lem. Magma redigeres etter redaktørplakaten .

Parallellpublisering

Magma parallellpubliseres, dvs. at alt innhold i papirutgaven legges ut på Internett. I tillegg publiseres det  korte nyhetssaker på nettsidene i forbindelse med kommende utgivelser. Det daglige redaktøransvaret for nettstedet er delegert til Econas administrasjon. Nettsidene er utarbeidet og driftet av Webscape.

Rettigheter

Magma utgis av Econas Informasjonsservice AS, som har opphavsrett (copyright ©) til artikler publisert på www.magma.no, så fremt ikke annet er opplyst i den enkelte artikkel. Artikler kan ikke gjengis i sin helhet uten avtale med Magma. Om det fra andre nettsider opprettes permanente lenker til Magmas nettsider, ser vi gjerne at vi informeres om dette.

 

Om innhold

Artikler på Magma.no gjengis i fulltekst, og ikke som faksimiler av den trykte utgaven. Dessverre betyr dette også at en del av figurene, spesielt i tidlige utgaver,  bærer preg av datidens billedkvalitet hva angår web-tilrettelagte bildeformater. 


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS