Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

ØKONOMISK STYRING

Morten Bamle: Styrets ansvar for å unngå misligheter 6/2019
Erlend Aas Gulbrandsen, Sveinung Jørgensen, Lars Jacob Tynes Pedersen: Bærekraftige forretningsmodeller 5/2019
Jørgen Randers: Grønn vekst i Norge mot 2050 5/2019
Ansgar Ødegård, Jon Rei­er­sen, Are Branstad: Bærekraftige samfunn og forretningsmodeller 5/2019
Steinar Aasnæss, Jan Ivar Fredriksen: Vekstbarometeret: dynamisk perspektiv på bærekraftig vekst 5/2019
Jakob Utgård: Regulering for bærekraft? 5/2019
Sveinung Jørgensen, Lars Jacob Tynes Pedersen, Siv Skard: Eksperimentering for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon 5/2019
Åge Gjøsæter, Øyvin Kyvik, Jon Gunnar Nesse, Torbjørn Årethun: Lønnsom og bærekraftig verdiskaping i maritim sektor 5/2019
Per Espen Stoknes: Hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen 5/2019
Trond Bjørnenak: Økonomisk styring, tillit og digitalisering 6/2018
Katarina Kaarbøe, Dan-Richard Knudsen, Anita Meidell: Hvordan digitalisering endrer regnskaps- og styringsinformasjonen 6/2018
Roy-Ivar Andreassen, Trond Bjørnenak: Usikkerhet og teknologi – de viktigste driverne for endringer i økonomistyring 6/2018
Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen: Effektbaserte budsjettmodeller i offentlig sektor 6/2018
Hans Olav Hilsen, Tore Hundsnes: Fra kundedata til forretningsverdi 6/2018
Eirik Lunde Aae, Mats André Hansen, Ibrahim Pelja, Tormod B. Stemland, Finn Kinserdal: Er tradisjonelle regnskaps­nøkkeltall relevante i en «moderne» IFRS-verden? 6/2018
Terje Berg, Morten Kringstad, Tor-Eirik Olsen, Anja Brekke Nornes: Norsk kalkulasjonspraksis – anno 2018 6/2018
Caroline D. Ditlev-Simonsen, Knut Myrum Næss: Kapitalforvaltning i stiftelser – styrets oppfatninger av forsvarlig forvaltning 6/2018
Katrine Alm Ødegård, Marie Øverland, Bernt Arne Bertheussen: Delingsøkonomien og fenomenet Airbnb 6/2018
Tyri Stugu, Nicolai Kaurin Seip, Mattias Gripsrud: Målet er målet 2/2017
Charlotte Hartvigsen Lem: Norsk bedriftskultur hindrer effektiv risikostyring 8/2015
Øistein Jensen: Risiko og ansvar 8/2015
Anita Meidell, Katarina Kaarbøe, Eyvind Aven: Enterprise Risk Management i Statoil 8/2015
Helge A. Nordahl: Hvorfor kjøper bedrifter forsikring? 8/2015
Jo Albertsen Saakvitne, Geir Høidal Bjønnes: Hva skjer med det nordiske kraftderivatmarkedet om aktørene ikke får stille sikkerhet gjennom bankgarantier? 8/2015
Even Fallan, Tor-Eirik Olsen, Basil Daleq, Mats Anneus Hobbel: Bruk av balansert målstyring i norske kommuner 8/2015
Anders D. Sleire, Rolf-Helge Sørensen, Thomas Angell, Morten Nilsen, Pål Johannessen: Risikostyring i energimarkedene 8/2015
Charlotte Hartvigsen Lem: Kulturen viktig for kostnadskontroll 4/2014
Trond Bjørnenak: Hva var nå problemet? 4/2014
Dag Øivind Madsen, Tonny Stenheim: Balansert målstyring: 4/2014
Knut Hagness, Martin Vatne, Kenneth Nordheim: Effektiv virksomhetsstyring 4/2014
Eli Moen: Norwegian Air Shuttle 4/2014
Trond Nilsen, Marie Braadland: EPC som kontraktstrategi i offshore-prosjekter 4/2014
Mari Undlien, Siri Sandvik: Norske mikrobryggeriers lønnsomhet 4/2014
Bjørn Ølberg: Utvikling av interne markeder 4/2014
Trond Bjørnenak: Helhetlige styringsmodeller 6/2013
Daniel Johanson, Dag Øivind Madsen: Økonomisk styring i Norge 6/2013
Trond Bjørnenak: Styringssystemer og lønnsomhet 6/2013
Katarina Kaarbøe, Lars Jacob Tynes Pedersen, Christian Eide Andvik, Anita Meidell: Enterprise risk management 6/2013
Stein Svalestad, Jonas Osland: Forvaltning av innskuddspensjonsporteføljer 6/2013
LINN HEGE AUNE: Manglende økonomisk styring åpner for misligheter 6/2013
Eivind Helland, Kjell Garatun-Tjeldstø: Optimering av bedriftsrisikoporteføljen gir bedre økonomisk styring 6/2013
Trond Bjørnenak: Økonomisk styring i FOCUS 5/2011
Trond Bjørnenak, Katarina Kaarbøe: Dynamiske styringssystemer - hva er det? 5/2011
Iver Bragelien: Belønninger som styringsverktøy - når bør toppledelsen holde fingrene av fatet? 5/2011
Jean-François Audy, Nadia Lehoux, Sophie D'Amours er, Mikael Rönnqvist: Hvorfor samarbeide? 5/2011
Torstein Nesheim, Karen M. Olsen, Inger Stensaker, Jorunn Tharaldsen, Maria Kjærland-Haga: Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet 5/2011
Roy Mersland, R. Øystein Strøm: Mikrofinans: Fra helt til kjeltring? 5/2011
Charlotte Hartvigsen Lem: - Alle må føle bunnlinjeansvar 5/2011
Kari Nyland, Inger Johanne Pettersen: Økonomistyring i staten - likhet eller mangfold? 4/2010
Brita Bjørkelo, Birthe Taraldset: Varsling som intern sikkerhetsventil i større IKT-prosjekt 4/2010
Oddgeir Tryti: Offentlige anskaffelser - overregulert uten styring? 4/2010
Trond Bjørnenak: Økonomistyringens tapte relevans, del 1 og 2 4/2010
Dennis Frestad, Leif Atle Beisland: IFRS og risikostyring: Kan regnskapsstandarder påvirke selskapers sikringsstrategier? 4/2010
Charlotte Hartvigsen Lem: - Kundelønnsomhet er viktigere enn produktkalkyler 4/2010
Håkon Hynne: Optimal arbeidsdeling mellom aktører i en verdikjede forgasstransport 4/2007
John Asle Johnsen: Måling og styring av kvalitet og kostnader 4/2006
Maria Tveten: Får mer penger ut av oljen 4/2006
Harald S. Olsen: Langsiktige tilvirkningskontrakter - en pedagogisk note 5/2006
Petter Osmundsen: Optimal utforming av insentiver og kontrakter i byggeprosjekter 5/2006
Audun Farbrot: På sporet av lavere strømpris 5/2006
Audun Farbrot: BI samarbeider med FAST 5/2006
Sigrid Folkestad: Avdekker ikke manipulasjon 5/2006
Audun Farbrot: Levende prosjekter 1/2007
Sigrid Folkestad: Bommet på målgruppene 1/2007
Sigrid Folkestad: Samarbeider dårlig om eldre pasienter 2/2007
Hege Sjo: Institusjonelle investorer - fra passiv porteføljeforvaltning til aktivt eierskap 4/2007
Øystein Noreng: Hva gjør vi med alle pengene? Behov, investeringer og risiko 4/2007
Anfinn Fardal: Erfaringer etter to årsregnskap med IFRS (Del I) 5/2007
Svein Arne Jessen: Utviklingen innen faget prosjektledelse 5/2007
Anfinn Fardal: Erfaringer etter to årsregnskap med IFRS (Del II) 6/2007
Signe Moen, Fredrik Melle: God regnskapsskikk for ikke-børsnoterte foretak i Norge i fremtiden 6/2007
Petter Osmundsen: Verdsetting og bokføring av petroleumsreserver 3/2008
Inger Johanne Pettersen, Kari Nyland: Mellom politikk og marked - om styringsutfordringer i statlige helseforetak 4/2008
Katarina Østergren: Hybride styrings- og ledelsesformer ved universitetene - skaper det nye utfordringer? 4/2008
Egil Marstein: Om enøyde helsereformer og paradigmatiske blindspor 4/2008
Jon Lundesgaard: Balanselæren og noe om hvor den ble av 6/2008
Norvald Monsen: Økonomistyring og regnskap i offentlige organisasjoner 6/2008
Trond Kongsvik, Lisbeth Hansson: Sikkerhetstiltak som lønnsom investering - Et eksempel fra Statoils fartøyvirksomhet 4/2006
Steinar Sars Kvifte: Regnskapsføring av virksomhetsoverdragelser 5/2004
Hans-Christian Berger: Vil Sarbanes-Oxley øke tilliten til selskapenes rapportering? 5/2004
Steinar Sars Kvifte, Finn Espen Sellæg: Regnskapsføring av pensjon etter IFRS 3/2004
Knut S. Rosenlund: Effektive renter - både eksakt vitenskap og blank løgn 6/2003
Pål Berthling-Hansen, Espen Skaldehaug: Beslutningsrelevante kostnader 2/2003
Jan Ivar Stemsrudhagen: Balansert målstyring: Fra måling til strategisk ledelse 2/2003
Hans Jacob Fevang: Investeringsanalyse og styring av usikkerhet i investeringsprosjekter 2/2001
Stein-Erik Fleten, Stein W. Wallace, Asgeir Tomasgard: Produksjonsplanlegging og risikostyring i et deregulert kraftmarked med finansielle instrumenter 5/2001
Knut Riksen: eØkonomi: Den digitale økonomidirektøren 6/2001
Roger Åsly Magnussen, Olov Olson, Kjell Grønhaug: Regnskapsmessig styring av FoU-aktiviteter 5/2002
Trond Bjørnenak: Strategisk økonomistyring - en oversikt 2/2003
Iver Bragelien: Bruk av lønn som styringsinstrument: Hvorfor så mange mislykkes 2/2003
Olav Kværum, Hans Einar Herzog: Risikostyring under IAS 39 2/2003
Stig A. Aune: Økonomidirektørens rolle 2/2003
Carl Julius Norstrøm: Broen fra Tyskland - Oskar Sillén og Albert ter Vehn 2/2003
Carl Julius Norstrøm: Dag Coward - en bedriftsøkonomisk pioner i Norge 5/2003
Sigbjørn Gilje Eikrem: Bruk av conjoint-analyser ved fastsettelse av pris 1/2005
Marita Fagerli, Per Carlenius: Verdsettelse av næringsdrivende stiftelser - bruk av Anker STI som case 4/2005
Hanne Nørreklit: Det balancerede scorecard - en undersøgelse af nogle centrale dimensioner 6/2005
Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Trond Bjørnenak: Effektivitetskrav og kostnadsgruppering for regulering av nettselskaper 6/2005
Åge Johnsen: Resultatstyring i norsk offentlig sektor 6/2005
Trond Bjørnenak: Zimmermans argumenter for å fordele kostnader 6/2005
Jerold L. Zimmerman: Kostnader og nytte forbundet med kostnadsfordeling 6/2005
Hans Kåre Flø, Lars Petter Lystad: Kan resultatbasert finansiering gi mer effektiv offentlig ressursbruk? 2/2006
Ove André Brenna: Vi må bidra til hverandres suksess 6/2000
Svein A. Olsen, Tore Andre Haldorsen: Utvikling av økonomistrategi 2/2000
Paul Bellamy, Hans Martin Vikdal: Helhetlig og integrert risikostyring 2/1999
Ingvill Storli: Risikostyring i DnB 2/1999
Ole Andreas Schøyen: Outsourcing i privat virksomhet 1/1999
Sigrid Elsrud: Saga om outsourcing 1/1999
Nils-Helge Fjeld, Jostein Ingvaldsen: Økonomiregelverket for staten - en velsignelse eller forbannelse? 4/2000
Espen Opjordsmoen: Styring av IT-risiko 2/1999
Jan Grund, Sigrid Elsrud: Til Rikstrygdeverket for å lære risikostyring? 2/1999
Kjell Banken, Rolf Aarland: Logistikkregnskap: Et verktøy for økt økonomisk gevinst 1/1998
Svenn Are Jenssen, Frode Mellemvik: Samspillet mellom forandring og økonomisk informasjon - intensjoner og paradokser 2/1998
Bjørn Øivind Ravnestad: Arbeidsflyt: Metoder for å effektivisere forretningsprosesser 2/1998
Rolf Olufsen, Yngvil T. Castberg: Utvikling av økonomifunksjonen fra transaksjonsorientering til forretningspartner 3/1998
Ove Jakobsen: Verdikonflikter og myten om verdinøytrale økonomiske beslutninger 4/1998
Sigrid Elsrud: Toyota-importøren: Styrer etter nytt signalsystem 5/1998
Øyvind Husby, Johan Løvlie: «The Balanced Scorecard» - mer enn et målesystem 5/1998
Sigrid Elsrud: Informasjonsstrømmen var for tilfeldig 5/1998
Ellen Altenborg: Styring av interne forretningsenheter: Evnen til å utnytte synergier i konsern 5/1998

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS