Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Atle Kolbeinstveit

Økonomisk-administrative fag i framtidens arbeidsmarked

Rundt 1 000 av Econas medlemmer har nettopp begynt i sin første «ordentlige jobb». Har de unge og håpefulle gjort et godt valg ved å velge en mastergrad innen økonomisk-administrative fag? SSBs to siste framskrivinger har predikert at det vil bli for mange med økonomisk-administrativ utdanning. Til nå har prediksjonene ikke slått til. Arbeidsledighet blant Econas medlemmer er ikke en vesentlig problemstilling.

Jeg vil spekulere litt i hvorfor det er slik at våre medlemmer får gode og godt betalte jobber på tross av at det ifølge SSBs framskrivinger skulle vært en betydelig andel som var i irrelevante jobber eller arbeidsledige.

Nyttig

Jeg har studert i Bergen, på det samfunnsvitenskapelige fakultet. Her var kulturen for å søke jobb og vise fram sin egen nytte for en arbeidsgiver adskillig svakere enn ved for eksempel NHH. Evnen til eller kulturen for å vise seg selv fram som nyttig for arbeidsgivere tror jeg er vesentlig for at våre medlemmer får seg jobb.

Kompetent

Det nytter ikke bare å selge staffasje. Er man ikke kompetent, vil virkeligheten innhente en. Lønns- og karriereutviklingen til våre medlemmer viser tydelig at de er verdsatt av arbeidsgivere. Et eksempel på dette er at nyutdannede økonomer gjerne starter med lavere lønn enn ingeniørene, men etter få år har de høyere lønn.

Engasjert

Vi vet fra analyser av medlemsmassen at den er en engasjert medlemsgruppe som vil noe, vil skape fotavtrykk etter seg. I praksis betyr det at de har en drivkraft for å få til noe. Engasjement er kanskje ikke noe man lærer på skolen, men det er nok mange som har fått øynene opp for gleden ved frivillig arbeid i studietiden. Studier er mer enn fag, det er også alt innholdet ellers i studietiden.

Modig

Omstillingsevnen er høy i Econas medlemsmasse, det ser vi på antallet jobbskifter. Jeg vil tro at Econas medlemsmasse i snitt er mer klar for endringer enn de aller fleste andre utdanningsgrupper. Selv om medlemmene ikke nødvendigvis tenker på seg selv som så modige, er nok medlemsmassen totalt sett modigere enn sammenliknbare grupper. Det ser vi også på andelen som ønsker å bli leder og faktisk blir det.

Oppsummert: Engasjerte, modige, kompetente medarbeidere blir nok ikke unyttige med det første. Utfordringen er å holde kompetansen relevant. Økonomisk-administrativ utdanning handler i stor grad om å være klar for raskt å lære nye ting i arbeidslivet. Det må en fortsette med, og en må kanskje i større grad enn tidligere være forberedt på å lære nye ting oftere enn før. Det tror jeg våre medlemmer vil gjøre, fordi de søker bedre beslutninger, hver dag!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS