Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Geir Einar Borgen, masterstudent ved Handelshøyskolen BI og økonomitrener

Økonomiglede – en students perspektiv

Da jeg gikk på ungdomsskolen, var undervisning i hvordan vi skulle regne på renter, og forskjellen mellom et annuitets- og serielån, det nærmeste vi kom undervisning i personlig økonomi. Undervisningsopplegget i ungdomsskolen er forankret i timevis med diskusjoner om hva ungdom bør ha kunnskap om, men det kan nesten virke som personlig økonomi har blitt litt glemt i disse diskusjonene. Er det da rart at vi ser artikkel på artikkel om at inkasso- og forbruksgjelden blant nordmenn stadig øker til nye rekordnivå? Personlig økonomi er noe absolutt alle vil ha glede av å kunne. Ungdommens kunnskap i personlig økonomi avhenger i dag dessverre altfor mye av foreldrenes kunnskap, og om foreldrene har økonomiske problemer, synes disse dessverre å gå i arv.

figur

10. klasse på Tangenåsen ungdomsskole. Foto: Sara Ploeg Kringlebotn.

Econas bidrag til samfunnets økonomikunnskaper

Econa har en visjon om bedre beslutninger, hver dag. Econa skal ikke bare ha fokus på medlemsfordeler, men også legge til rette for at våre medlemmer kan bidra i samfunnet. I den sammenheng lanserte Econa i starten av fjoråret Økonomiglede-prosjektet, som er et undervisningsopplegg for ungdomsskolen. Formålet med Økonomiglede-prosjektet er å gi ungdom mer kunnskap og større interesse for økonomi, slik at de kan ta bedre beslutninger i eget liv. Forhåpentligvis kan prosjektet også bidra til reduserte søknadstall til Luksusfellen i fremtiden!

Undervisningsopplegget går ut på at vi presenterer et verktøy for elevene som vi kaller OPP. OPP står for oversikt, prioritere og planlegge. Dette skal lære elevene hvordan de kan få oversikt over egen økonomi, hvordan de bør tenke når de skal prioritere hva de ønsker å bruke penger på, og hvordan de skal planlegge for å ha råd til det de ønsker å prioritere. I tillegg til dette informerer vi om hvilke muligheter man har som henholdsvis 13- og 15-åring til å tjene egne penger, og hvor viktig det er med dialog med foreldrene når man skal bestemme seg for å jobbe.

Allerede som økonomistudent kan man bidra i prosjektet Økonomiglede som såkalt økonomitrener, og det er utrolig lærerikt. I flere jobbsammenhenger er man nødt til å holde presentasjoner, likevel er det få situasjoner ved studiesteder i Norge hvor man får trening i å holde presentasjoner gjennom studiene. Derfor er det å undervise ungdomsskoleelever en perfekt arena for studenter til å få erfaring med å holde presentasjoner, klasseledelse og kommunisere effektivt.

Opplæringsseminaret

Jeg er økonomitrener og var veldig usikker på hva som ville møte meg når jeg skulle undervise. Ville jeg kunne kjenne igjen den samme stemningen som da jeg var ungdomsskoleelev selv? Ville de i det hele tatt høre på meg?

Heldigvis går alle økonomitrenere gjennom et opplæringsseminar før man skal undervise. På seminaret var det flere bolker med forskjellige temaer. En skuespiller holdt kurs i presentasjonsteknikk og bevisst bruk av kroppsspråket, en ungdomsskolelærer forklarte hva vi kan vente å møte i en ungdomsskoleklasse, og tidligere økonomitrenere delte sine erfaringer med opplegget. Man går også gjennom hele undervisningsopplegget i detalj og øver på å holde undervisningen sammen med en partner. Når man senere skal på skolebesøk, blir man sendt ut to og to som holder undervisningen sammen, det gjør det litt mindre skummelt første gangen.

Mitt første skolebesøk

Da dagen for mitt første skolebesøk var kommet, var jeg forberedt, men fortsatt litt nervøs for hvordan det ville bli. Læreren møtte oss i god tid før vi skulle undervise, og vi hadde gode samtaler om hvordan klassen var, og om det var spesielle hensyn vi burde ta. Med tanke på at vi underviste en klasse på en fredag ettermiddag rett etter en norsktentamen, ble jeg overrasket over hvor interesserte elevene var i personlig økonomi. Det var svært motiverende å se elevenes engasjement og hvor mange gode spørsmål de hadde, i tillegg var det veldig tilfredsstillende å få bekreftet at undervisningsopplegget fungerte slik Econa har planlagt.

Det praktiske rundt det å være en økonomitrener

Om man vurderer å engasjere seg som økonomitrener, er gjerne tidsaspektet en viktig del av vurderingen. Som økonomitrener forventes det at man kan besøke minst tre–fire klasser i året, men man kan gjerne besøke flere. Hver undervisning varer i 90 minutter, men man bør beregne god tid før og etter hver undervisning, så jeg pleier å regne en halv dag, avhengig av hvor skolen er lokalisert. Utover selve besøket går det en del tid med til å jobbe seg gjennom opplegget og bli godt kjent med de viktige punktene man skal gjennom. Dette går det naturligvis mindre tid til etter hvert som man har holdt noen undervisningstimer.

Når man er økonomitrener, kan noen synes det er kjekt å besøke skoler man har et forhold til allerede, og man oppfordres til å kontakte skoler for avtaler. Dersom man likevel ikke har noen slike skoler i nærheten, jobber prosjektledelsen med å opprette kontakt mellom økonomitrenerne og skolene og avtaler tidspunkt for undervisning. I disse tilfellene legges det ut informasjon om hvilke skoler som trenger økonomitrener, og alle kan signalisere om de har mulighet eller ikke de aktuelle dagene. På denne måten blir det veldig fleksibelt å være økonomitrener.

Vil du bli økonomitrener?

Vi er nå rundt 100 økonomitrenere, og vi blir stadig flere! Hvert semester forberedes et nytt kull med økonomitrenere. For dem som ønsker å ta del i Økonomiglede-prosjektet, vil neste opplæringsseminar bli avholdt 26.–27. oktober i Oslo. På nettsidene til Økonomiglede via Econas hjemmeside finner du all informasjon du trenger om søknad samt kontakt­informasjon.

Som student har jeg ikke tall på alle foredragene jeg har vært på der foredragsholder snakker om hvor viktig det er å ta på seg oppgaver utenom det faglige og vise engasjement. Hva er vel en bedre måte å gjøre det på enn å bli økonomitrener? Gjennom prosjektet får man vist nettopp dette engasjementet, samtidig som man blir bedre til å kommunisere og tilpasse kommunikasjonen til dem man snakker med. Dette kommer veldig godt med i et jobbintervju!

Gjennom Økonomiglede klarer man nok ikke å fjerne levebrødet til Luksusfellen, men man kan i det minste bidra til at flere ungdommer får et bedre grunnlag for å ta gode økonomiske beslutninger i fremtiden. Beslutninger som gjør det mulig for dem å leve det livet de ønsker, uten å være tynget av forbruksgjeld.

figur

Geir Einar Borgen, økonomitrener for Econa. Foto: Econa.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS