Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Notiser

Econas medlemmer

Hvem er Econa sine 25 602 medlemmer?

  • Snittalder: 42 år
  • 59% menn og 41% kvinner.
  • Halvparten bor i Oslo/Akershus.
  • Telemark er den minste lokalavdelingen med 257 medlemmer

Hvor lenge har medlemmene våre ferie?

figur

Quiz: 5 spørsmål om sommerferie

1 I følge «ferieloven», hvor mange dager har man lovfestet ferie i Norge?

2 Hvilke tre land reiste nordmenn mest til i 2019?

3 2020 var annerledesåret for ferie- og fritidsreiser. Hvor mange prosent ferierte kun i Norge i 2020?

4 Fra hvilke tre land kommer det flest turister til Norge hvert år?

Hvor stor andel av Norges fastlands BNP utgjør turisme?

figur

Norges-ferie anno 1880. Her fotturister ved Røisheim. Foto: Anders Beer Wilse

Magma er miljømerket

Konkrete bærekraftstiltak er viktig for Econa. Derfor inkluderes miljøhensyn i all ledd av produksjonen av Magma. Samtlige leverandører i verdikjeden – både produksjon, trykk og distribusjon – er miljøsertifiserte, og dette aspektet er også tatt hensyn til ved valg av papir.

Svar:

1. 25 virkedager. 2. Sverige på førsteplass (1 918 000 reiser), Spania og Danmark. 3. 58,7 % 4. Tyskland, Sverige og USA. 5. 4,3%


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS