Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

magma@fagbokforlaget.no

Nå ser rekruttererne etter andre egenskaper

– Koronasituasjonen har gjort at vi vektlegger personlige egenskaper i større grad enn tidligere, fastslår hodejeger Per Jorem i Headvisor.

Jorem og hans kolleger i hodejegerbransjen hadde et utfordrende år i fjor. Det er krevende å være rekrutterer når livet leves på digitale plattformer. På papiret kan mange kandidater se riktige ut. Men for å kunne identifisere de aller beste, er det avgjørende å møte mennesker ansikt til ansikt. Derfor har bransjen måttet tenke nytt når de har gjort sin jobb. Tenke nytt gjør også arbeidsgiverne, i sine bestillinger.

Andre personlige egenskaper

– Mens det tidligere var størst oppmerksomhet om faglig egnethet og kompetanse i ansettelsesprosesser, er mange bedrifter i større grad opptatt av personlige egenskaper når de nå leter etter nye arbeidstakere, forteller Jorem.

Stikkordene for hva arbeidsgiverne ønsker seg, er konsekvenser av hva vi har lært i koronapandemien. Gamle dyder som disiplin, selvstendighet, evne til fleksibilitet og tilstrekkelig nysgjerrighet til å ta ansvar for å utvikle nødvendig ny kompetanse står gjennomgående høyt på listen.

– Endringene er helt klart en følge av hva vi har opplevd i arbeidslivet gjennom fjoråret. Arbeidsgivere fikk føle på kroppen hvordan det var å ha en organisasjon som ikke kunne ledes slik man var vant til. Da ble egenskaper som selvstendighet og arbeidsdisiplin hos arbeidstakerne enda viktigere enn før, forteller Jorem.

Må synliggjøre de sterke sidene

For kandidater som ønsker seg videre i karrieren, er Jorems råd å synliggjøre denne typen evner og egenskaper.

– Selv om de aller fleste ønsker at vi skal tilbake til kontorene, vil vi nok oppleve et arbeidsliv som er fleksibelt når det gjelder hvor og når man arbeider. Da vil egenskaper som gjør at bedriften er trygg på at du klarer å ivareta arbeidsoppgavene dine, være ettertraktet, tror Per Jorem.

Hans råd er at du synliggjør disse kvalitetene, enten gjennom CV-en eller gjennom referansene dine – også før du kommer så langt som til et intervju, der personligheten kanskje vil skinne gjennom.

– Den siste tiden har vi spurt referansene om andre ting enn for bare ett år siden, for å forsøke å identifisere kandidater som er spesielt egnet for denne tiden. Det kan være et godt råd å snakke med referansene dine og diskutere med dem om de kan være særlig tydelig på om de føler at dette er egenskaper de kan trekke frem hos deg.

Egenansvar for kompetanseutvikling

Hodejegeren tror også mange arbeidsgivere vil ønske seg kandidater som er nysgjerrige nok til selv å tilegne seg de kunnskapene som trengs for å flyte godt i en verden i endring. Mest av alt handler det om holdninger, mener han.

– Det er selvsagt også et arbeidsgiveransvar å vedlikeholde kompetansen i en bedrift. Men jeg mener vinnerne i fremtiden er dem som selv tar ansvar for å holde seg oppdatert faglig, og særlig skaffer seg kunnskap som gjør dem fleksible slik at de kan takle nye arbeidsoppgaver, eller utforsker nye måte å gjøre oppgaver på. Arbeidslivet har lenge vært i forandring, men denne pandemien har vært en katalysator for endringer som for eksempel digitalisering og desentralisering, oppsummerer han.

Per Jorem tror ansvaret for å sikre at din kompetanse er relevant og i takt med tiden, er viktigere enn noensinne.

– Ulike bransjer er ulikt rammet av koronasituasjonen, men vi styrer mot en ny normal. Noen bransjer vil oppleve økt aktivitet, men vil likevel måtte gjøre oppgaver på en ny måte. Noen bransjer vil bli mindre. De betyr at mange arbeidstakere enten må gjøre jobben sin på en ny måte eller rett og slett endre karriere fullstendig. Begge deler betyr at man er nødt til å holde seg faglig oppdatert og utvikle personlige egenskaper som gjør at man håndterer endringer på en god måte.

figur

Per Jorem i Headvisor rekrutterer ledere. Han og hans kolleger opplever at arbeidsgivere stiller strengere krav i koronatiden, og oppfordrer alle til å spisse CV-en sin for også å synliggjøre personlige kvaliteter, i tillegg til formalkompetanse.

Per Jorems beste råd:

Når koronatilstanden er over, kommer vi til å ha en ny normal i arbeidslivet. Mange må skifte beite. Arbeidstakere med en holdning om at de selv har ansvar for å kontinuerlig vedlikeholde kompetanse og ferdigheter, kommer til å bli de mest attraktive.

Disse egenskapene er spesielt ettertraktet i koronahverdagen:

  • at du utviser selvstendighet
  • at du har arbeidsdisiplin
  • at du selv evner å balansere jobb og resten av livet – hjemmekontor kan lett spise av tiden din
  • at du tar ansvar for å vedlikeholde egen kompetanse

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS