Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Mitt liv – min karriere

figur

Seks økonomiutdanninger. Men seks ulike talenter. Seks ulike ønsker, planer og interesser i livet. Se seks helt ulike karriereløp.

figur

Utdanning; sted, spesialisering og tidspunkt for uteksaminering

Siv.øk. fra Högskolan i Karlstad, Sverige (der jeg er fra opprinnelig) – ferdig 1984. Høyere revisorstudium (tilsvarer master i revisjon og regnskap) fra NHH – 1987–1988.

Hva lever du av i dag?

Revisor, partner i KPMG, egen revisjonsportefølje og medlem av KPMGs nasjonale fagavdeling. Jeg mener viktig kompetanse er dels revisors egne «kjerne­områder»; revisjon, regnskap, skatt, avgift og selskaps­rett, og vel så viktig – interesse for virksomhet, næringsliv og mennesker.

Hvor bevisst var du da du valgte utdanning?

En studieveileder på ungdomsskolen anbefalte økonomisk linje, ettersom det ga mulighet til videre studier og også kompetanse til å gå ut arbeidslivet hvis jeg ønsket det. Han sa at det gjerne kunne passe for meg å bli revisor. Uten å vite helt hva det var, tenkte jeg at det hørtes spennende ut og bestemte meg for det. Deretter har jeg nok egentlig vært bestemt på at det var revisor jeg ønsket å bli og valgt deretter hele veien.

Hva var din første jobb?

Min første faste jobb utenom sommerjobb/jobb ved siden av studier, var som revisor i det svenske forsvaret, praktisk nok stasjonert i Karlstad. På den tiden hadde forsvaret i Sverige sitt eget revisjonskontor – praktisk, men merkelig med tanke på hvor viktig habilitet er i revisjon. Etter 1,5 år fikk jeg jobb i et privat revisjonsfirma i Oslo og flyttet til Norge i november 1985.

Hvor bevisst har du utviklet egen karriere? Ville du evt. gjort noen andre valg når du ser tilbake?

Bevisst med hensyn til revisjon og å engasjere meg faglig, litt mer tilfeldig når det gjelder hvor jeg har jobbet. Jeg flyttet til Bergen i 1992 og har deretter vært i samme selskap, men selskapet har endret tilknytning flere ganger underveis. Forrige gang (og det regner jeg med er siste endring) var da vi ble en del av KPMG i 2009. Jeg er tilfreds og har trivdes godt hele veien. Skulle jeg gjort noe annerledes ville det vært å forsøke meg på jobb utenlands – i et engelskspråklig land. Det tror jeg er krevende – samtidig som det gir et stort utbytte, kompetanseheving og personlig.

Har du en plan for karriere i fremtiden?

Planen er å stå løpet fullt ut – frem til pensjonering som partner i KPMG. Muligens kan det være aktuelt med noen undervisningsoppdrag eller lignende etter det, men det er langt fra bestemt.

Hvilken kompetanse trenger du å oppgradere?

Regelverket er hele tiden i sterk endring. Som revisor må man derfor stadig oppdatere og oppgradere seg.

Ditt beste karriereråd til noen som vil noe mer? 

Finn en jobb som du virkelig liker – jeg er ganske sikker på at det kreves en god del innsats i form av tid og engasjement, derfor er det ekstra viktig at man trives godt.

figur

Utdanning; sted, spesialisering og tidspunkt for uteksaminering

Handelshøyskolen BI og Universität Bamberg («Otto Friedrich»), Tyskland, 1992. Spesialisering: Inter­nasjonal økonomi og finans.

Hva lever du av i dag? Kort beskrivelse av type jobb, bransje og hvilken type kompetanse som er viktig i ditt yrkesliv nå.

Jeg jobber i Utenriksdepartementet (UD) og har gjort det siden 1993 da jeg startet på UDs aspirantkurs. I løpet av disse årene i UD har jeg hatt enkelte permisjoner hvor jeg jobbet i næringslivet, blant annet i Telenor og i Europakommisjonen i Brussel. Dette var svært lærerike år som ga meg nyttige erfaringer. Den type operativ næringslivskompetanse jeg fikk her har vært nyttig for senere arbeid i UD.

Nylig tiltrådte jeg som ambassadør til Bosnia og Hercegovina, et land og en region jeg kjenner godt og har jobbet mye med de siste årene. Jeg ser veldig frem til nye oppgaver i et spennende land.

Hvor bevisst var du da du valgte utdanning?

Jeg var veldig bevisst på at jeg ønsket å studere økonomi etter videregående skole og avtjent verneplikt, og gjerne ha en internasjonal karrierevei deretter. Etter avsluttet siv.øk-utdanning var jeg også åpen for internasjonalt næringsliv, men endte opp i sentralforvaltningen.

Hva var din første jobb?

Jeg startet karrieren min i Landbruksdepartementet i 1992 og jobbet den gang med EØS-forhandlingene. Etter ett år der søkte jeg og kom inn på UDs aspirantkurs.

Hvor bevisst har du utviklet egen karriere? Ville du evtuelt ha gjort noen andre valg når du ser tilbake?

UD er en svært spennende arbeidsplass hvor man kontinuerlig kan utvikle egen karriere og kompetanse. Arbeidet gir store karriereutviklingsmuligheter – både ved å jobbe i Oslo og på våre utenriksstasjoner. En karriere i utenrikstjenesten vil bli påvirket at man har et hjemme- og uteapparat. Og av og til kan det være greit å være «på rett plass til rett tid».

Jeg har på alle måter hatt veldig fine år i UD. Når jeg ser meg tilbake, er jeg trygg på det valget jeg gjorde som nyutdannet siviløkonom. I UD er det en rekke sivil­økonomer. Jeg er overbevist om at den kompe­tansen disse har er nyttig for utenrikstjenesten. Analytisk tenkning og tilnærming til ulike problemstillinger er sentralt.

Har du en plan for karriere i fremtiden?

De neste fire årene skal jeg tjenestegjøre som ambassa­­dør i Sarajevo. Deretter får vi se hvor veien går. Det er nettopp dette som gjør UD så spennende. Nye karriere­muligheter vil dukke opp, selv om man noen ganger må smøre seg med tålmodighet.

Hvilken kompetanse trenger du å oppgradere?

Akkurat nå forsøker jeg å lære meg bosnisk. I tillegg til det tilbyr UD en lang rekke kurs som forberedelser til utetjeneste, og som jeg har benyttet meg flittig av. Jeg vil særlig fremheve lederkursene i UD som er gode.

Ditt beste karriereråd til noen som vil noe mer?

Verden er i rask endring hvor normer og avtaler utfordres. Forpliktende internasjonalt samarbeid gjennom FN, NATO, EØS og andre organisasjoner er avgjørende for vår sikkerhet, økonomi og velferd. Den regelstyrte, liberale og multilaterale verdensordenen som ble bygd opp etter andre verdenskrig har tjent oss vel, men er nå under press. Det er med andre ord nok av oppgaver og utfordringer som norsk utenrikstjeneste vil stå overfor i årene som kommer. Og det er spennende og krevende oppgaver – også for unge siviløkonomer.

figur

Utdanning; sted, spesialisering og tidspunkt for uteksaminering:

Siviløkonom 2006, Bournemouth University England, spesialisering i endringsledelse og strategi.

Hva lever du av i dag? Kort beskrivelse av type jobb, bransje og hvilken type kompetanse som er viktig i ditt yrkesliv nå.

Gründerskap. Jeg har bygd opp ulike selskaper som er solgt. Nå om dagen lever jeg av to ting, den ene er å drive inkubatoren Charge som fokuserer på å løfte frem enda flere mangfoldige gründere og oppstartsselskaper, og den andre er eiendomsinvesteringer og eiendomsutvikling.

Hvor bevisst var du da du valgte utdanning?

Veldig bevisst! Jeg ville ha en utdanning som både styrket meg faglig og som kunne gi meg konkrete verktøy til å realisere min gründerdrøm. Jeg hadde allerede startet mitt eget selskap siste året på videre­gående, og visste at jeg kunne drive verdiskapning gjennom å ta ting fra idé til virkelighet. Dette ville jeg holde på med i fremtiden. Jeg trengte en utdanning som dekket viktige nøkkelområder innenfor finans, strategi og ledelse for å øke sannsynligheten for suksess og fremtidig utvikling.

figur

Hva var din første jobb?

Som guttunge startet jeg med å pusse sko, pante flasker, ha butikkjobb og selge julenek mens jeg gikk fra dør til dør. Etter hvert ble jeg gründer, og startet flere selskaper som hadde en total omsetning på over 100 millioner kroner, kun få år etter at jeg var ferdig utdannet.

Hvor bevisst har du utviklet egen karriere? Ville du eventuelt ha gjort noen andre valg når du ser tilbake?

Med tanke på at jeg i løpet av mine ti første år i livet var på flukt, der jeg var innom 12 land, med de vanskelighetene det innebærer, har jeg alltid vært bevisst på at jeg vil jage etter å maksimere mitt eget potensiale så jeg kan klare meg selv, ta vare på mine nærmeste og gi arbeidsmulighet til andre som ikke enkelt kan få jobb. Jeg drømte alltid om å møte på gode mennesker som kunne hjelpe oss da ting var tøft. Da vi kom til et land som Norge, med unike muligheter til å være sin egen lykkes smed, endret denne drømmen seg til at jeg heller kunne være den personen selv, altså være den personen jeg drømte om å møte på. Derfor har jeg kombinert tradisjonell gründervirksomhet med etablering av to samfunnsinnovative organisasjoner, Give a Job og Charge, som fokuserer på sosial bærekraft.

Hva jeg ville gjort annerledes? Skaffet meg en mentor eller to fra tidlig fase, noen som har mer erfaring og som har gjort en lignende reise som jeg drømmer om!

Har du en plan for karriere i fremtiden?

Klart, selv om jeg vet at det ikke alltid går etter planen. Målet mitt er å bidra til at 1000 mennesker får jobb gjennom Give a Job og Charge innen 2025, og bygge et milliard selskap innen 2030!

Hvilken kompetanse trenger du å oppgradere?

Alle forretningsområder, og spesielt egen selvledelse.

Ditt beste karriereråd til noen som vil noe mer? 

Sørg for å holde deg sulten og nysgjerrig, unngå å bli forstyrret av støy, tenk langsiktig og ta mange små skritt over tid, selv det kan virke kjedelig. Omgi deg alltid med andre positive og sultne folk, og hjelp andre der du kan – gjennom hele reisen!

figur

Utdanning; sted, spesialisering og tidspunkt for uteksaminering

Siviløkonom NHH 1994, CEMS Master 1995. Utdannet og sertifisert NLP coach i 2010. Utdannet personlig trener ved Norges Idrettshøyskole i 2016.

Hva lever du av i dag?

Jeg driver mitt eget selskap Heile deg Coaching, etablert i 2010. Virksomheten er innenfor mental og fysisk trening. Tjenestene jeg tilbyr er 1–1 coaching, foredrag, workshops for bedrifter, fysisk gruppetrening utendørs, personlig trening og mental trening. Jeg drar hele tiden nytte av min kompetanse som siviløkonom, selv om en del av arbeidsoppgavene ikke er direkte knyttet til økonomistudiet. Å drive et eget selskap krever at man er strategisk, tenker salg og markedsføring hele tiden, og har god økonomisk styring. Tilleggs­utdannelsene mine til coach og personlig trener er avgjørende for å kunne konkurrere i bransjen for mental og fysisk trening.

Hvor bevisst var du da du valgte utdanning?

Da jeg valgte økonomistudier på NHH, var jeg ganske sikker på at jeg ville studere økonomi – og det var spesielt organisasjon, ledelse og markedsføring som interesserte meg, og gjerne da med jobb i et internasjonalt selskap etter studiene. Jeg har bodd og studert flere perioder i Frankrike, og ville gjerne få brukt språk i en fremtidig jobb. På NHH har de gode språkvalgfag, og veldig gode utvekslingsmuligheter. Jeg tok både fransk og spansk valgfag på NHH, og var på utveksling i Belgia.

Hva var din første jobb?

Min første jobb var som trainee i Orkla. Traineeperioden var to år, det første året var jeg i Helly Hansen (som da var en del av Orkla), og jobbet som finanscontroller. Der fikk jeg også fullført CEMS internship i Helly Hansen Portugal. Det andre trainee-året var jeg produkt­assistent i Ringnes marketing, og jobbet bl.a med lanseringen av Imsdal.

Hvor bevisst har du utviklet egen karriere? Ville du evt. gjort noen andre valg når du ser tilbake?

Jeg fikk muligheten til å fortsette i Ringnes og der fikk jeg mange muligheter. Jeg tok Orklas merkevareskole, og ble mer og mer spesialisert innenfor markedsføring. Etter hvert fikk jeg også personalansvar, og syns ledelse var gøy og utfordrende. I 1999 ble jeg daglig leder i Solo. Her fikk jeg også oppfylt min internasjonale interesse, med satsing i Norden og Baltikum.

Etterhvert fikk jeg nye ledermuligheter i Arcus-gruppen, der jeg fikk utvikle lederkunnskapene og tok et lederutviklingskurs. Ledelse og personalutvikling ble mer og mer interessant.

I 2007 ble jeg brått syk, og fikk diagnosen multippel sklerose (MS). Jeg var mye dårlig de to første årene av sykdommen, og valgte å slutte i stillingen. Arcus la godt til rette for en annen stilling, og hjalp meg også i gang med videreutdanning til coach. I 2009 sluttet jeg hos Arcus, og i 2010 etablerte jeg eget selskap etter coachsertifisering. Jeg er stort sett godt fornøyd med de jobbene jeg har hatt, og syns jeg har fått veldig gode muligheter og blitt satset på. Jeg ville kanskje valgt en mer internasjonal retning tidligere, for jeg skulle gjerne hatt muligheten til å jobbe i utlandet i noen år.

Da jeg valgte coachutdannelsen var det for å lære mer om personlig utvikling og vekst, og for å gå inn i et yrke som ga mer «mening» – spesielt etter at jeg hadde fått en kronisk sykdom selv. Det er et fleksibelt yrke, og ved å jobbe for meg selv kan jeg selv styre tiden min i større grad. Med den kombinasjonen jeg nå tilbyr med mental og fysisk trening, syns jeg at jeg har skapt en spennende og givende jobb for meg selv. Jeg trives godt med å motivere og inspirere andre til å ta gode og helsefremmende valg.

Har du en plan for karriere i fremtiden?

Jeg vil fortsette å drive Heile deg coaching på en god og lønnsom måte. Målet er å bli stort nok til å kunne ansette flere, for å kunne øke tilbudet av fysisk og mental trening.

Hvilken kompetanse trenger du å oppgradere?

Skal jeg lykkes med å utvikle selskapet mitt vil jeg trenge jevnlig påfyll av kompetanse innenfor både fysisk og mental trening, og innenfor økonomi, strategi og ledelse.

figur

Astrid Moe Eikrem hadde en klassisk karriereløp som økonom. Da hun møtte noen helsemessige utfordringer, måtte hun legge om planene. Med i bagasjen hadde hun sin gamle utdanning, og ved å kombinere den med med ny kunnskap, skapte hun sin egen arbeidsplass.

Ditt beste karriereråd til noen som vil noe mer? 

Gå i retning av det du syns er gøy, det som interesserer deg mest. Når du jobber med det du trives godt med, vil du blomstre og gløde, og kan bli skikkelig god på det du gjør. Med en siviløkonomutdannelse «i bunn» er det utrolig mange retninger du kan ta!

figur

Utdanning; sted, spesialisering og tidspunkt for uteksaminering:

BSc (2008) og MSc (2010) fra NHH – spesialisering i strategisk analyse. BSc i Sammenliknende politikk fra UiB (2010). PhD fra NHH (2014) med spesialisering i strategi. Tema: «Firms in Recessions».

Hva lever du av i dag:

Jeg jobber på NHH, hvor jeg er førsteamanuensis i strategi og programdirektør for to executive-programmer. Det ene er Executive MBA i Technology & Inno­vation of Finance (FINTECH), som er et av verdens første integrerte MBA-programmer dedikert til Fintech. Det andre er det fleksible og modul­baserte videreutdanningsprogrammet NHH Business Upgrade. Jeg lever altså av å forske og undervise.

Hvor bevisst var du da du valgte utdanning:

Det var primært to grunner til at jeg valgte NHH. Den første og kanskje viktigste grunnen, var at jeg ikke helt visste hva jeg ville holde på med, og hadde inntrykk av at et siv.øk-studie ville lukke få dører, samtidig som det ville åpne mange. Den andre grunnen var at min far noen år tidligere hadde startet sitt eget selskap, og fikk gjennom dette inntrykk av at det var mer spennende og allsidig å jobbe med «business» enn jeg kanskje hadde trodd.

Hva var din første jobb:

Jeg gikk rett fra siv.øk til doktorgrad, og derfra rett til førsteamanuensis-stiling på NHH.

Hvor bevisst har du utviklet egen karriere:

Ikke særlig bevisst. Veien har blitt til litt mens jeg har gått. I 16–17 års-alderen var planen å bli filmregissør. Da jeg startet på NHH var planen å jobbe i media/consulting. Jeg sikret meg fast jobb i et konsulent­selskap etter endt bachelor, men underveis i masteren syntes jeg strategi og konkurranse­økonomi ble fryktelig gøy, og ønsket å fordype meg litt til med en PhD før jeg gikk ut i næringslivet. Men kort tid etter å ha startet på doktorgraden gikk det opp for meg at akademia var stedet for meg, og siden det har jeg ikke sett meg tilbake.

Har du en plan for karriere i fremtiden:

Jeg har det som plommen i egget i akademia, og har ingen planer om å endre på det fremover. Kombina­sjonen forskning, undervisning og tett kontakt med næringslivet gjennom executive-programmer er helt ideell for meg. Jeg får pirret nysgjerrigheten min, jobbe kreativt, lære nye ting hver eneste dag, og være i et akademisk miljø med fryktelig mange smarte mennesker. I tillegg gjør programdirektør-rollen min at jeg er tett på svært dyktige folk fra en rekke spennende bedrifter, noe som både er utrolig inspirerende, og sikrer at jeg har pulsen på hva som faktisk skjer ute i den virkelige verden.

Hvilken kompetanse trenger du å oppgradere:

Som forsker og underviser er egentlig jobben min vel så mye å oppdatere egen kompetanse som å tilrettelegge for kompetanseoppdatering hos andre. Enkelte tenker kanskje at når man har doktorgrad på et tema, så er man på en måte utlært. Jeg oppfatter det nærmest motsatt, som at jo mer jeg lærer om noe, jo mer bevisst blir jeg på alt jeg ikke kan. Og dette igjen driver meg til å lære nye ting. Mer generelt tror jeg vi er forbi den tiden hvor læring var noe man gjorde frem til man var uteksaminert i midten av 20-årene. Jo raskere kunnskapsutviklingen går, jo viktigere blir det å tenke på læring og kompetanseheving som noe som trenger kontinuerlig oppdatering og vedlikehold. Her er jeg heldig, siden en sentral del av jobben min nettopp er å oppgradere og tilegne meg ny kunnskap og kompetanse.

Ditt beste karriereråd til noe som vil noe mer:

Ikke tenk så mye på hva som er lurt å gjøre – gi litt faen. Vær heller bevisst på å gjøre noe du synes er gøy og som du mestrer. Da vil mye følge automatisk.

figur

Utdanning; sted, spesialisering og tidspunkt for uteksaminering

Siviløkonom fra Universitetet i Karlstad, uteksaminert i 1990.

Hva lever du av i dag? Kort beskrivelse av type jobb, bransje og hvilken type kompetanse som er viktig i ditt yrkesliv nå.

Jeg er administrerende direktør i Econa.

Hvor bevisst var du da du valgte utdanning?

Jeg ville egentlig bli lege, men min fascinasjon for tall og business fra jeg var veldig liten, har nok gjort sitt til det valget jeg har tatt. Jeg har alltid synes det har vært moro med økonomi og penger. Det var ikke mange som ble overrasket da jeg begynte å studere økonomi.

Hva var din første jobb?

Revisor i Arthur Andersen, 3 år i Stockholm, ett år i Oslo.

Hvor bevisst har du utviklet egen karriere? Ville du eventuelt ha gjort noen andre valg når du ser tilbake?

Jeg har alltid vært glad i å lede. Jeg var alltid eleven, og senere studenten som rakte opp hånden. Dette endte med at jeg ofte ble talerør for resten av klassen og også etter hvert leder av studentutvalg og ANSA.

Da jeg jobbet som Business Analyst i Chivas Brothers i Skottland, oppdaget jeg for første gang at jeg kunne få med folk i ulike posisjoner til å gjøre noe de nødvendigvis ikke hadde tenkt på selv, eller ha guts til i utgangspunktet. Jeg innkasserer seire når jeg får folka rundt meg til å gjennomføre viktige tiltak som faktisk fungerer.

Noe av det jeg helst skulle vært foruten er det rettslige etterspillet etter at HOVE-festivalen gikk overende. Jeg stod i det og kom ut med retten på min side. Men den viktigste læringen jeg sitter igjen med er at grundighet og etterrettelighet slår hva som helst på en hvilken som helst dag.

Har du en plan for karriere i fremtiden?

Jeg skal jobbe med folka i Econa, og levere på strategien. Jeg skal skape vekst og bidra til at Econa får en sterkere stemme i samfunnsdebatten og synliggjøre økonomens rolle og bidrag i samfunnet. Dette er det jeg brenner for nå, og som er min plan fremover.

Hvilken kompetanse trenger du å oppgradere?

Jeg mener det handler om å oppdatere seg løpende. Det handler om å ikke henge etter, og noen ganger helst være i forkant. Jeg leser mye, og snakker med mange mennesker. Det er mange smarte og dyktige mennesker som inspirerer og deler av sin kunnskap. Jeg jobber for å forstå hverdagen til medlemmene og de utfordringer de står overfor og de mulighetsrom de har. Det er viktig å trimme nysgjerrighetsmuskelen hele tiden.

Ditt beste karriereråd til noen som vil noe mer?

Gjør ditt aller beste der du er akkurat nå. Da får du også maksimalt igjen. Men, det er jo ikke enten eller, men både og. Det er fint å ha en retning på det du holder på med, så om lysten er der til å bli leder, så tenk tanken høyt. Det vil åpne tankesettet ditt, påvirke valgene dine og gjøre deg mer klar for rollen. Men, hvis du hele tiden higer etter noe nytt og mer, kan det også gå på bekostning av dine leveranser der du er nå.

Lever det beste du kan hele tiden, da kommer du i posisjon, er mitt råd. Meld deg på oppgaver, og ikke tro at en sølvskje skal bli stappet inn i munnen din. Ta et ansvar selv.

Og mitt siste råd: Vær åpen, nysgjerrig, la deg begeistre og vær etterrettelig - både med relasjoner og leveransene dine.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS