Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

MAKRO

Tore Vamraak: Våre ferievalg er viktige for næringslivet 3/2021
Tore Vamraak: Perspektiv­meldingen skisserer utfordringer 2/2021
Leif Håvar Kvande: Digitaliseringsbyks under koronaepidemien 7/2020
Tore Vamraak: Krisen må avløses av bærekraftig vekst 6/2020
Leif Håvar Kvande: Hva er EUs regler for bærekraftig finansiering? 6/2020
Audun Halvorsen: Kunnskap og rett foran makt i Arktis 5/2020
Felix H. Tschudi: Grønn energi og store mineralforekomster gir bærekraftige næringsmuligheter i nord 5/2020
Ida Maria Pinnerød: Norge trenger at det går bra i nord 5/2020
Lars Kullerud: Økonomisk forskning har stort sett ignorert Arktis og nordområdene 5/2020
Leif Håvar Kvande: Må lære av støtteordningene 5/2020
Elena Dybtsyna, Odd Birger Hansen: Nordområdene: verdiskaping for hele landet 5/2020
Baard Herman Borge, Henrik Horne: Etter Ukraina: fortsatt norsk-russisk idyll i grenseområdet? 5/2020
Elena Dybtsyna, Evgenii Aleksandrov: Smarte byer i nordområdene: samhandling med innbyggerne 5/2020
Trond Nilsen: Globale produksjonsnettverk i nordområdene 5/2020
Barbara Salopek: Øker kriser innovasjonsevne, eller er dette bare en myte? 3/2020
Astrid Kunze: Kjønnsmessig mangfold i ledelsen 3/2020
Karen Fastbø, Henrik Gran: Lavere markedsrisikopremie i Norge enn i Sverige 1/2021
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Innskuddspensjon fra første krone for alle i privat sektor? 1/2021
Tore Vamraak: Norge trenger flere jobbskapere – og økonomer 1/2021
Åge Johnsen, Ina Marie Abrahamsen: Endringsstrategier og forpliktelse til endring i offentlig sektor 1/2021
Charlotte Hartvigsen Lem: Her vil ferske økonomer jobbe 7/2019
Per Heum: Globalisering og verdiskaping i norsk økonomi 7/2019
Jens Frølich Holte: Politikkens betydning 6/2019
Gro Lindstad: Likestilling og inkluderende økonomisk vekst 6/2019
Noralv Veggeland: Ny-keynesianisme som politikk 6/2019
Charlotte Ringdal, Ingrid Hoem Sjusen: Investeringer i barns utdanning: Bryr kvinner seg mer enn menn? 6/2019
Ingvild Almås, Orazio Attanasio, Bet Caeyers, Pamela Jervis, Charlotte Ringdal, Vincent Somville: Om foreldres investeringer i barns utvikling 6/2019
Arne Nasgowitz, Akshay Moorthy: Barnehage for utvikling 6/2019
Kjetil Bjorvatn, Linda Helgesson Sekei, Jacqueline Mgumia: Ungdom og entreprenørskap 6/2019
Sandra Kristine Halvorsen, Espen Villanger: Fabrikker mot fattigdom? 6/2019
Steinar Aasnæss, Jan Ivar Fredriksen: Vekstbarometeret: dynamisk perspektiv på bærekraftig vekst 5/2019
Ellen Bugge Lyche, Alva Marie Stedje: Blir kvinnelige siviløkonomer lønnsdiskriminert? 3/2018
Morten Mjelde, Martin Hoang Nguyen, Karen Fastbø: Uendret markedsrisikopremie i det norske markedet 1/2018
Mathilde Fasting: Likestilling i utdanning og arbeidsliv 8/2017
Noralv Veggeland: Hva skjer? 8/2017
Mathilde Fasting: Likestilling i utdanning og arbeidsliv
Noralv Veggeland: Hva skjer?
Finn Kinserdal: Dårlige insentiver fører til lav etter- og videreutdanning
Finn Kinserdal: Dårlige insentiver fører til lav etter- og videreutdanning 5/2017
Martin Bratt: Den multinasjonale småbedriften 7/2016
Gunnar Magne Økland: Medarbeidereide bedrifter 6/2016
Mathilde Fasting: Stat og marked 6/2016
Henrik Glette: Styrearbeid i Leger Uten Grenser 5/2016
Cathrine Evertsen, Marita Skjæveland, Lars Sørgard: Kan særnorske kapitalkrav undergrave stabiliteten? 4/2016
Martin Bratt: Hvordan bygge en smidig organisasjon? 4/2016
Charlotte Hartvigsen Lem: Den norske arbeidskraftressursen 3/2016
Irina Lee: Arbeidslederen 3/2016
INGE JAN HENJESAND: Kompetanse for omstilling 3/2016
Arne Selvik: Dypt arbeid: Hvor jobber du best? 3/2016
Liv Sannes, Stein Reegård: Noen perspektiver på begrepet arbeidskraftreserve 3/2016
Kristina Jullum Hagen, Rasmus Eiternes Guldvik: Arbeidslivet remikses 3/2016
Karen M. Olsen: Utfordringer ved midlertidighet i organisasjoner 3/2016
Hans Solli-Sæther: Modenhet i outsourcing, offshoring og backsourcing: Tilbake til fremtiden? 3/2016
Alisa Tkachenko: Rekruttering i fremtiden 3/2016
Steinar A. Hopland: Rekrutteringsbransjens vekst, og fall? 3/2016
Atle Kolbeinstveit: Alder – ingen hindring? 3/2016
Mathilde Fasting: Fremtidens arbeidsliv 3/2016
Erik O. Flakstad: Kundefokus og komparative fortrinn er nøkkelen til bedriftenes konkurransekraft 3/2016
Bendik Støren: Menn tek største vinsten i parforhold 8/2015
Sveinung Jørgensen, Lars Jacob Tynes Pedersen: Etikk og økonomi 6/2015
Ingvild Almås, Alexander W. Cappelen, Ingar Haaland, Bertil Tungodden: Rettferdig ulikhet 6/2015
Mathilde Fasting: Eiendom er arbeidende kapital 6/2015
Per Botolf Maurseth: Fagleder 5/2015
Arne Jon Isachsen: Globalisering 5/2015
Arne Melchior: Internasjonale handelsavtaler 2015 5/2015
Hege Medin: Darwinistisk seleksjon i en global økonomi 5/2015
Avdelingsdirektør Arent Skjæveland: Globalisering og det norske arbeidsmarkedet 5/2015
Tom-Reiel Heggedal, Knut Einar Rosendahl: Norsk klimapolitikk i et globalt perspektiv 5/2015
Martin Bratt: Afrika i den nye verdensøkonomien 5/2015
Sverre August Christensen: Liberale verdier og statlig eierskap 4/2015
Trond Gram: Når økonomiske kriser ruinerer boligmarkedet 3/2015
Knut Dyre Haug: Alle snakker om renta … 3/2015
Erik Bruce: Forbrukerne avgjørende for om det blir krisepakke 3/2015
Øyvind Torvund: Solid lønnshopp for NHH-studenter 3/2015
Per Halvor Vale, Murat Kutluay, Serdar Yildiz: Er det boligboble i Norge? 3/2015
Irina Lee: – Norge trenger flere økonomer 6/2014
Irina Lee: – Oljen er ikke Norges viktigste ressurs 6/2014
Wilhelm Mohr: Restrukturering til vekst – alternativer til topplinjefokuset? 6/2014
Audun Farbrot: Vi kjøper produkter fra land vi elsker 6/2014
Audun Farbrot: Hindringer kan gjøre oss mer kreative 6/2014
Victor D. Norman: Turbulens i stor høyde 6/2014
Gernot Doppelhofer, Øystein Thøgersen: Global uro og norsk idyll: 6/2014
Ove Rein Hetland, Aksel Mjøs: Bankmarkedet for norske bedriftskunder gjennom og etter finanskrisen 6/2014
Jøril Mæland: Innovasjon og innovasjonskonkurranser 6/2014
Eirik Sjåholm Knudsen, Lasse B. Lien: Seleksjon i næringslivet 6/2014
Kjell G. Salvanes: Humankapital og omstilling? 6/2014
Erik Bruce: Alt ligger til rette for oppgang i amerikansk økonomi 3/2014
Charlotte Hartvigsen Lem: Håper enklere regelverk gir økt samarbeid 8/2013
Christine B. Meyer: Konkurranse skaper vekst 8/2013
Tommy Staahl Gabrielsen: Beskytte konkurransen eller konkurrenter – og hvorfor? 8/2013
Sissel Jensen, Lars Sørgard: Hvordan bekjempe priskarteller? 8/2013
Lars Mathiesen: Om fusjonssimulering 8/2013
Hans Jarle Kind, Lars Sørgard: Fusjon i tosidige markeder 8/2013
Erling Hjelmeng: Håndhevelse av konkurransereglene 8/2013
Linda Orvedal: Konkurransepolitikk 8/2013
Stein Svalestad, Jonas Osland: Forvaltning av innskuddspensjonsporteføljer 6/2013
Tobias Wichstrøm Munter, Hanna Sommerstad: Fra todelt til tredelt økonomi 4/2013
Lars Sørgard: Måling og prioriteringer i konkurransepolitikken 4/2013
Eirik Bjorheim Abrahamsen, Hermann Steen Wiencke, Vidar Kristensen, Ingrid Årstad: Rammeverk for verdsetting av samfunnsmessige konsekvenser av et akutt utslipp til sjø 1/2013
Charlotte Hartvigsen Lem: Vil forebygge meningmanns økonomiske kriser 6/2012
Victor D. Norman: Omstillingskrisen 6/2012
Gernot Doppelhofer: Finanskriser – Hva Vet Vi? 6/2012
Ingvild Almås, Gro Mæle Liane, Øystein Thøgersen: Fra kinesernes sparing til global vekst 6/2012
Lasse B. Lien, Eirik Sjåholm Knudsen: Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 6/2012
Ove Rein Hetland, Aksel Mjøs: For mye eller for lite lån? 6/2012
Jarle Møen, Kjell G. Salvanes, Helge Sandvig Thorsen: Har kvaliteten på lærere falt over tid? 6/2012
Inge Thorsen: Lokaliseringsvirkninger av investeringer i transportnettet 6/2012
Petter Gottschalk: Avsløring av hvitsnippforbrytere 5/2012
Knut Nygaard: Finans og psykologi: En småsparers investeringsferdigheter 5/2012
Alexander W. Cappelen, Bertil Tungodden: Insentiver og innsats 5/2012
Ingvild Almås, Kjell G. Salvanes, Erik Ø. Sørensen: Et valg i blinde? 5/2012
Kjetil Bjorvatn, Ranveig Falch, Ulrikke Johanne Voltersvik Hernæs: Kvinner, kontekst og konkurranse: 5/2012
Lars Petter Lystad, Per-Ole Nyman, Ralph Høibakk: Riccati-likningen – en grunnlikning innen økonomi 5/2012
Rune Jørgen Sørensen: Hvorfor har vi så mange små kommuner? 5/2012
Erik Bruce: Eurokrisen tilbake for fullt 4/2012
Trond Gram: «I want my pound of flesh» 6/2011
Øystein Noreng: Ny giv for utbygging på norsk sokkel 6/2011
Bernt Arne Bertheussen: Lønnsspiralen i fotballnæringen, en gordisk knute? 6/2011
Trond Gram: Imperier for fall 6/2011
Erik Bruce: Uro og lav vekst, men forhåpentligvis ikke noen hard nedtur 6/2011
Andreas Benedictow, Joakim Prestmo: Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur 6/2011
Stein Svalestad: Rentekurven som ledende indikator 6/2011
Petter Osmundsen: Karbonfangst fra gasskraftverket på Kårstø? 6/2011
Charlotte Hartvigsen Lem: Menneskelig maskineri 3/2011
Charlotte Hartvigsen Lem: Krevende å redusere hos Co2-utslippsgiganter 2/2011
Arne Jon Isachsen: Økonomi er risikosport 2/2011
Jørgen Randers: Klima og energi 2/2011
Jørgen Randers: Meny 5 - en vedtakbar klima- og energiplan for Norge til 2020 2/2011
Tale Halsør: Nøkkelen til teknologilåsen 2/2011
Nils Henrik Eldrup, Nils A. Røkke: Hva koster egentlig CO2-håndtering? 2/2011
Einar Hope: Vindkraft og vannkraft 2/2011
Elin Økstad, Arne Lindegaard: Klimaendringer verdens «allmenningens tragedie» 2/2011

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS