Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1705_forening-30_img_018

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Lytt til foreldrene: Barna må lære om økonomi i skolen

Personlig økonomi har ingen fastsatt plass i skolens læreplaner. Men når Econa spør foreldre med barn i ungdomsskolen og videregående skole, får vi et rungende klart svar: Ni av ti av foreldrene svarer at undervisning i personlig økonomi bør være obligatorisk i ungdomsskolen, ifølge en fersk undersøkelse av NyAnalyse/Norstat.

Personlig økonomi og sentrale økonomiske sammenhenger i samfunnet er nærmest fraværende i undervisningen i norsk grunnskole. Læreplanen er nå oppe til fornying, men ut fra hva vi har sett til nå, vil økonomi drukne fullstendig, og det er opp til hver enkelt skole hvor mye (eller lite) de vil fokusere på personlig økonomi. Derfor har Econa gitt innspill til høringen om den nye læreplanen: Økonomi må få en mer sentral plass.

Econa mener at god økonomiforståelse er helt avgjørende for å oppleve livsmestring. Når vi også vet at det finnes en høy korrelasjon mellom dårlig økonomi og dårlig psykisk og fysisk helse, er det bekymringsverdig at økonomikunnskaper omtales så lite konkret i læreplanens nye generelle del.

Fra tidligere undersøkelser går det frem at så mange som 75 prosent av dem som nylig har gått ut fra ungdomsskolen, opplever opplæringen innen personlig økonomi som dårlig eller svært dårlig.

Ferdighetene elevene lærer gjennom for eksempel praktisk budsjettering og økonomisk planlegging, er sentrale for å sikre at elevene lærer ansvarlig og kritisk tenkning om privatøkonomi. I dagens forbrukersamfunn blir det stadig lettere å gjøre feil valg, og vi mener vi skylder den oppvoksende slekt å ruste dem på best mulig måte for det voksenlivet som venter.

Kunnskapsgapet vil føre til økte forskjeller i samfunnet, og konsekvensene er mye større enn hva de var før, som følge av at økonomien blir stadig mer komplisert og valgene blir langt flere. Med mindre samfunnet tar grep, vil disse forskjellene gå i arv.

Alle bør være sikret opplæring i grunnleggende personlig økonomi. Dette er ikke noe vi i Econa bare mener, vi gjør også noe med det. I år etablerte vi Økonomiglede, som innebærer at Econas medlemmer underviser ungdomsskoleelever på frivillig basis i undervisningsopplegget Økonomiglede. Det har vært enorm respons fra medlemmer som vil ut og undervise.

Men vi burde ikke være avhengig av dugnad for å sørge for at elevene får et minstemål av opplæring i noe så grunnleggende som økonomi. Dette bør få en mer forpliktende plass i den nye læreplanen.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS