Magma topp logo Til forsiden Econa

magma@fagbokforlaget.no

Lover stø kurs – varsler både medvind og motvind

NINA RIIBE

Nina Riibe vet hvor hun vil. I et halvt år har hun stått ved roret ombord på farkosten med den mangfoldige passasjerlisten – snart 24 000 påmønstrede siviløkonomer, som alle daglig bidrar til norsk verdiskapning på ulike vis. På ferden videre har hun blikket tydelig rettet mot hva som skal være økonomens plass i fremtiden.

figur

Vi må skape store nok verdier til at vi har noe å dele, men så må vi dele dem på en måte som gjør at vi får mest mulig ut av det vi skaper, og sikrer rettferdighet og balanse.

Medlemmene våre gjør Norge rikere og de gjør Norge bedre, fastslår Riibe, som er stolt over alle de hun representerer, men likevel mener verken Econa eller medlemmene kan tillate seg å hvile på sine laurbær.

Norske økonomer – Econamedlemmene – har en bred kompetanse gjennom utdanning og arbeider svært variert, innenfor nær sagt alle bransjer og i en rekke ulike funksjoner. Felles for dem er at de står overfor en verden med store endringer. Nye teknologier skaper nye arenaer for konkurranse. Det er utfordrende og gjør at de må bruke alle verktøy de har, samtidig som de må oppdatere kompetansen sin. Det vil medføre mye hardt arbeid, både for det enkelte medlem og for oss, som skal være til nytte for våre medlemmer, fastslår hun.

Vet hvor skoen trykker

Hardt arbeid har imidlertid aldri skremt Nina Riibe. I månedene siden oppstarten i august har hun vært tydelig til stede både på Econa-kontoret og i offentligheten, og hun har brukt tiden til å bli kjent med organisasjonen, rukket å starte arbeidet med en ny strategi og identifisere hva som skal være Econas posisjon i samfunnsdebatten.

Vi må sikre oss at vi er relevante – både for de behov­ene medlemmene har i dag, og for de behovene fremtiden vil medføre, proklamerer hun.

Med seg i bagasjen for å gjøre sin del av jobben har hun erfaring som kommer vel med når hun skal vite hvor skoene trykker ute hos medlemmene. Hun har nemlig hatt på seg flere av dem gjennom sin snart 30-årige karriere.

Yrkesløpet startet som revisor, hun har vært i både private og offentlige virksomheter, har jobbet i oppstartsselskap, har variert ledererfaring – i både medgang og motgang – vært toppleder og hatt tallansvar som finansdirektør og har jobbet med kommunikasjon og markedsføring. Hun har måttet møte media med både gode og dårlige nyheter, har tapt penger og levert gode resultater og har de siste årene hatt flere styreverv. Den innsikten i ulike situasjoner er viktig når hun nå skal identifisere hvor Econa skal.

Utfordringen er at medlemsmassen vår er veldig variert. Alle ønsker et best mulig tilbud, men ikke alle medlemmer har behov for det samme. Folk har ulike jobber, er i ulike bransjer og er i ulike deler av karriereløpet. I tillegg skal vi ha en tydelig visjon om hva som er viktig i fremtiden, og skape forståelse for utfordringer som ligger foran oss. Vi må identifisere hvilke behov som finnes, og ha ulike innfallsvinkler og ulike løsninger for ulike deler av medlemsmassen.

For å danne et bilde av utfordringene legger Nina Riibe snart ut på en norgesturné, for å snakke med medlemmer og tillitsvalgte. Inntrykkene tar hun med seg til representantskapsmøtet i Bergen i mai, der det også skal velges et nytt hovedstyre.

figur

Administrerende direktør i Econa, Nina Riibe, legger snart ut på en norgesturné for å snakke med medlemmer og tillitsvalgte. Med seg har hun en visjon for fremtidens utfordringer for norske økonomer, og i ryggen har hun en organisasjon med stor motivasjon for en klar retning. Inntrykkene tar hun med seg til representantskapsmøtet i Bergen i mai, der det også skal velges et nytt hovedstyre.

Historien om Econa

Med seg på veien har hun Econas solide 80-årige historie. I tillegg har Nina Riibe selv skrevet historien om hva hun mener Econa er og skal være:

Økonomer styrker Norge, norsk næringsliv og frivillig­heten. De forvalter enorme verdier og realiserer store og små prosjekter, hver eneste dag. Kunnskap om økonomi er helt grunnleggende for verdiskapning, for håp og fremtidstro, og for bærekraftig fordeling av ressurser og velferd.

Econa er foreningen som organiserer høyt utdannede medlemmer med økonomisk og administrativ utdannelse. Medlemmene våre gjør Norge rikere, og de gjør Norge bedre.

Vi er samfunnsaktøren med et program for endring og utvikling av viktige samfunnsområder. Vi tenker nytt, vi utfordrer, og vi påvirker politikk.

Vi er samfunnsdebattanten som starter og avslutter viktige debatter. Våre forslag og innspill øker verdier for arbeidslivet, næringslivet og samfunnet.

Vi har 80 år lang historie. Vi kjemper viktige saker for medlemmene våre, utvikler verdiskapende økonomer og er en attraktiv karriererådgiver. Vi er her på grunn av og for medlemmene våre. Vi kjemper for dem hver eneste dag. Vi skal ha de absolutt beste medlemsfordelene i markedet, og vi er tilgjengelige for hvert enkelt medlem når de trenger råd og hjelp.

Econa-økonomen deler og bidrar til en omfattende kunnskapsbank og har et sterkt fellesskap i ryggen.

Econa-økonomen tar bedre beslutninger. Hver dag!»

Blir bedre med oss!

En viktig pilar i Nina Riibes beretning er å styrke posisjonen til økonomen – å synliggjøre at norske økonomer representerer et viktig nav som både sikrer norsk verdi­skapning og sikrer at verdien som skapes blir brukt på en best mulig måte.

Selv i Norge, som er et land med høy verdiskapning, har vi ingen Sareptas krukke. Vi må skape store nok verdier til at vi har noe å dele, men så må vi dele dem på en måte som gjør at vi får mest mulig ut av det vi skaper, og sikrer rettferdighet og balanse.

En annen hovedpilar er å sørge for at alle medlemmer vedlikeholder sin kompetanse, og har den kunnskapen som kreves i utfordringene som ligger foran oss.

Livslang læring er en forutsetning for å kunne levere gjennom en lang karriere. Men det er krevende og vanskelig å få det til i praksis, først og fremst fordi det er vanskelig å finne tid til alt. I en undersøkelse blant våre medlemmer sier bare halvparten at de har tatt kurs eller utdanning i løpet av det siste året, og kun hver fjerde har brukt mer enn én uke på dette. Bare halvparten sier at de er oppdatert på eget fagfelt. Vi skal levere verktøy som gjør det enklere å sikre et løpende kompetanse­påfyll, lover hun, og minner om at selv om det kan være krevende å holde seg oppdatert, har økonomer basale kunnskaper som gjør at de har mange muligheter.

I en krevende hverdag er det dessuten mye styrke å hente i å stå sammen.

I de mange utfordrende jobbene våre medlemmer står i, trenger de fellesskap i ryggen, et fellesskap som er den trygge havnen, som er der når du trenger bistand og som gir deg de verktøyene du trenger når noe er vanskelig. Det fellesskapet er oss, fastslår hun og konkluderer:

Er du i vårt fellesskap, blir du bedre.

Dette er Nina:

52 år // Siviløkonom fra Universitetet i Karlstad (1990) // Kommer fra Tønsberg, bor på Snarøya sammen med mann, to barn og en hund, som er familiens attpåklatt. // Glad i fysisk aktivitet – løper gjerne og ofte. Elsker ski­sesongen. // Lederfilosofi: Forutsig­barhet og tydelighet skaper trygghet, som igjen gir resultater.

Ninas karriere:

1990–1993: Revisor Arthur Andersen

1993–1996: Økonomistyringsstillinger i UK

1996–2000: Controller og økonomisjef ISS Facility Services

1999–2000: CEO/CFO og partner Concept Communication

2009–2011: CFO Snap TV

2011–2018: CFO/CEO/partner Geelmuyden Kiese

2018–2019: Partner Considium Consulting Group


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS