Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

LØNN

Heidi Fuglesang: Overtid inkludert i fastlønnen? Slik er regelverket! 1/2019
Per Christian Rogdar: Bundet av konkurranseklausul og vurderer å skifte jobb? 8/2018
Heidi Fuglesang: Skal bonus regnes inn i pensjons- og feriepengegrunnlaget? 7/2018
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Er det egentlig noen vits i å ha styringsgruppe for innskuddspensjon? 6/2018
Marianne Kringlebotn: Lønn som fortjent? 6/2018
Cecilie Wille Søvik: Kan en arbeidstaker kreve at en advarsel trekkes tilbake? 5/2018
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Ny pensjonsordning for offentlig ansatte 4/2018
Christopher Viland: Oppsigelse grunnet arbeidstakers mangelfulle arbeidsprestasjoner 4/2018
Arne Martin Jakobsen: Kan arbeidsgiver ansette hvem han/hun vil? 3/2018
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Egen pensjonskonto 1/2018
Per Christian Rogdar: Viktige lovendringer med betydning for Econas medlemmer 1/2018
Cecilie Wille Søvik: Når kan arbeidsgiver sjekke e-posten din? 8/2017
Cecilie Wille Søvik: Når kan arbeidsgiver sjekke e-posten din?
Atle Kolbeinstveit: Fått mer i lønnsvekst enn i fjor? 7/2017
Atle Kolbeinstveit: Fått mer i lønnsvekst enn i fjor?
Cecilie Wille Søvik: Hva kan arbeidsgiver lagre av personlig informasjon om deg når du slutter i virksomheten?
Cecilie Wille Søvik: Hva kan arbeidsgiver lagre av personlig informasjon om deg når du slutter i virksomheten? 6/2017
Arne Martin Jakobsen: Om sluttavtaler og fratredelsesavtaler
Arne Martin Jakobsen: Om sluttavtaler og fratredelsesavtaler 5/2017
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Gullalder fra 62 til 67 år
Liv Torill Evenrud: Virksomhetsoverdragelse
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Gullalder fra 62 til 67 år 3/2017
Liv Torill Evenrud: Virksomhetsoverdragelse 3/2017
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Utvalg foreslår store endringer i pensjon fra folketrygden til etterlatte etter dødsfall 2/2017
Kathrine Lekven Christensen: Prøvetid – hva må du være oppmerksom på dersom du blir ansatt på prøve? 2/2017
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Gir bedriften bedre eller dårligere pensjon fra 2017? 1/2017
Kjetil Bjørntvedt: Fem vanlige misforståelser i avtaleforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 1/2017
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Innskuddssatsen er viktig, men pensjonsgrunnlaget kan være viktigere
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Innskuddssatsen er viktig, men pensjonsgrunnlaget kan være viktigere 8/2016
Nina Bergsted: Oppsigelse av sykemeldte 8/2016
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Innskuddspensjon – arv eller pensjon til etterlatte? 7/2016
Kathrine Lekven Christensen: Varslervernet – har reglene fungert etter sin hensikt? 7/2016
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Moderne pensjon til ektefelle, samboer og barn? 6/2016
Gunnar Magne Økland: Medarbeidereide bedrifter 6/2016
Atle Kolbeinstveit: Er dagens økonomistudenter rustet FOR fremtidens arbeidsliv? 6/2016
Per Christian Rogdar: Bonusavtaler – noen praktiske råd 6/2016
Arne Martin Jakobsen: Trakassering og mobbing på arbeidsplassen 5/2016
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Bedre pensjon i vente? 4/2016
Liv Torill Evenrud: Poengsetting av kompetansen din 4/2016
Atle Kolbeinstveit: Trygghet henger sammen med suksess 4/2016
Charlotte Hartvigsen Lem: Den norske arbeidskraftressursen 3/2016
Charlotte Hartvigsen Lem: Økonomer nummer fem på statustoppen 3/2016
Charlotte Hartvigsen Lem: Vil skifte jobber oftere 3/2016
INGE JAN HENJESAND: Kompetanse for omstilling 3/2016
Arne Selvik: Dypt arbeid: Hvor jobber du best? 3/2016
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Individuell pensjonskonto – bra eller hva? 3/2016
Liv Sannes, Stein Reegård: Noen perspektiver på begrepet arbeidskraftreserve 3/2016
Kristina Jullum Hagen, Rasmus Eiternes Guldvik: Arbeidslivet remikses 3/2016
Karen M. Olsen: Utfordringer ved midlertidighet i organisasjoner 3/2016
Hans Solli-Sæther: Modenhet i outsourcing, offshoring og backsourcing: Tilbake til fremtiden? 3/2016
Alisa Tkachenko: Rekruttering i fremtiden 3/2016
Steinar A. Hopland: Rekrutteringsbransjens vekst, og fall? 3/2016
Atle Kolbeinstveit: Alder – ingen hindring? 3/2016
Christopher Viland: Retten til dagpenger under utdanning 3/2016
Mathilde Fasting: Fremtidens arbeidsliv 3/2016
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: 20 000 pensjonsavtaler må endres i 2016 2/2016
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Mulig ny alderspensjon i offentlig sektor? 1/2016
Kathrine Lekven Christensen: Ferielovens regler om overføring av ferie 1/2016
Kristine Høegh Bjerke: Tips og råd til CV og søknadsbrev 8/2015
Synnøve L. Torske: Min alder; en oppsigelsesgrunn? 8/2015
Christopher Viland: Sluttavtale ved nedbemanning 7/2015
Liv Torill Evenrud: Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold 6/2015
Christopher Viland: Omstilling og nedbemanning 5/2015
Liv Torill Evenrud: Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold 3/2015
Anette Bjørlin Basma: Nedbemanning 2/2015
Nina Bergsted: Kan du velge fritt mellom jobbtilbud neste gang du skifter jobb? 1/2015
Christopher Viland: Kan sjefen endre stillingen din? 8/2014
Per Christian Rogdar: Takk og farvel til tidene med gullklokke og direktørbolig 6/2014
Liv Torill Evensrud: Kompensasjon for ikke-avviklet ferie? 4/2014
Nina Bergsted: Aktiv på sosiale medier og samtidig en lojal ansatt? 3/2014
Lotte Børnick-Sørhaug, Atle Kolbeinstveit: Før du signerer arbeidskontrakten 3/2014
Atle Kolbeinstveit, Maria Westlie: Tid for fleksibilitet 3/2014
Christopher Viland: Arbeidsgivers adgang til å gjøre innsyn i ansattes e-post 2/2014
Liv Torill Evenrud: En sprek 75-åring – seniorpolitikk i praksis 1/2014
Anette Bjørlin Basma: Permittering – hva og hvordan? 8/2013
Per Christian Rogdar: Overføring av feriedager til neste ferieår 7/2013
Nina Bergsted: Er du «særlig uavhengig»? 6/2013
Christopher Viland: Inngåelse av arbeidsavtale 5/2013
Liv Torill Evenrud: Oppstart av konkurrerende virksomhet 4/2013
Mona C. Sjødal: Innleide arbeidstakere 3/2013
Anette Bjørlin Basma: VARSLING – erfaringer med reglene 2/2013
Per Christian Rogdar: Sluttavtaler 1/2013
Beate Tande, Kjetil Bjørntvedt: Har du utestående lønn eller feriepenger hos arbeidsgiver? 8/2012
Mona Sjødal: Innsyn i lønnsopplysninger 7/2012
Liv Torill Evenrud: Hvordan blir den nye tjenestepensjonen? 6/2012
Liv Torill Evenrud: Ny tjenestepensjon – forslag fra Banklovkommisjonen 5/2012
Anette Bjørlin Basma: Ubegrenset fleksibilitet med hensyn til arbeidstid? 4/2012
Econa: Midlertidig ansettelse – fireårsregelen 2/2012
Liv Torill Evenrud: Etterlønnsavtaler 1/2012
Econa: Arbeidsmarked for de robuste? 8/2011
Mona C. Sjødal: Oppfølging av sykemeldte 7/2011
Liv Torill Evenrud: AFP - fallgruver ved inngåelse av fratredelsesavtaler 6/2011
Christian Haugsnes: Bonus blant våre medlemmer 8/2010
Anette Bjørlin Basma: Graviditet - Permisjon og plutselig tilbake i jobb? 7/2010
Per Christian Rogdar: Styrk din fagkompetanse - ta utdanningspermisjon! 6/2010
Thea Wessel Jørgensen: Ansatte i Fokus Bank tapte pensjonstrid i Høyesterett 4/2010
Olaf Prahl-Larsen: Lønnsgarantiordningen 3/2010
Olaf Prahl-Larsen: Hvem eier kompetansen? 9/2009
Thea Wessel Jørgensen: Skattefritak på arbeidsgiverfinansiert utdannelse 10/2009
Per Christian Rogdar: Arbeidsgivers krav om endringer i arbeidstakers stilling 2/2010
Tore Bråthen: Fastsettelse av lederlønninger, bonuser og syntetiske opsjoner i allmennaksjeselskaper 4/2007
Christian Haugsnes: Lønnsstatistikk 1/2009
Anette Bjørlin Basma: Nedbemanning/rasjonalisering 1/2009
Kristin Krogvold: Arbeidsgivers plikt ved sykemelding 2/2009
Anette Bjørlin Basma: Hovedregler for ansattes medbestemmelse og styrerepresentasjon 3/2009
Olaf Prahl-Larsen: Skal man godta lønnsreduksjoner i dårlige tider? 4/2009
Tore Jetmundsen, Karl-Anders Grønland: Norske arbeidstidsregler i en internasjonal finansiell verden med internasjonale forventninger også gjeldende for norske virksomheter og arbeidstakere 6/2009
Per Christian Rogdar: Bonusavtaler - erfaringer fra Siviløkonomenes advokatkontor 7/2009
Øyvind Berle, Einar Belsom, Fred H. Strønen: Er opsjonslønn for ledere bra for eierne i norske selskaper? 8/2009
Nils Ole Bay: Endring av pensjonsordninger 8/2009
Per Helge Stoveland: Opsjoner i arbeidsforhold 2/1999
Harald Bergland, Pål Andreas Pedersen: Resultatavlønning - en drøfting av ulike lønnssystem med eksempler fra fiske 2/1999
Per Helge Stoveland: Aksjegevinster som lønn 1/2001

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS