Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1705_forening-30_img_022

Lokalavdelingsleder i Trøndelag

Lokalavdelingslederen

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Fordi jeg ønsker å gjøre en innsats for medlemmene i Trøndelag. Jeg har vært medlem siden jeg selv var student, og har sett hvilken betydning det har å være medlem både i mitt arbeid og for å ha et faglig og sosialt nettverk.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Arbeide analytisk og strukturert med ulike problemstillinger.

Hva er de beste tilbudene dere har til medlemmene i Trøndelag?

Sosiale og faglige arrangement.

Hva er det viktigste du har gjort som lokallagsleder?

Har akkurat begynt. Det er viktig å levere et godt tilbud til medlemmene og at medlemmene har gode muligheter for å bli kjent med hverandre og etablere faglige og sosiale nettverk.

Hva er de største mulighetene Econa Trøndelag har de neste årene?

Finne gode arenaer for å treffes både faglig, sosialt og med familie.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Gjennom videreformidling av Econas strategi i de arrangementer som planlegges og gjennomføres. I vår måte å møte medlemmene på.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS