Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1805_aktuelt_img_004

magma@fagbokforlaget.no

Kontekst spiser trender til frokost

Autoritære ledere. Fasiliterende ledere. Profesjonsledere. Generelle jeg-kan-lede-alt-ledere. Kontrollerende ledere. Karismatiske ledere. Målstyrende ledere.

Leder-idealer finnes i alle fasetter. I ulike tidsperioder har trender og forskernes oppmerksomhet rundt hva som er den eneste riktige ledelsesformen variert i hele spekteret av varianter. Tidvis har videre fokuset ligget på lederens personlige egenskaper, tidvis handler det om egenskaper hos dem man leder og tidvis handler det om samfunnsmessige utviklingstrekk.

De ulike trendene er et tegn på at ledelsesfaget ikke er statisk, men et fag i stadig endring. Heldigvis. For ledelse utøves ikke et i vakuum der rammebetingelser er konstant. Det er bred enighet om at det ikke finnes en universell ledelsesstrategi, som gjør at en lykkes i alle sammenhenger. Hvem, hva, når og hvordan avgjør på hvilket vis lederrollen fylles på en best mulig måte.

Alle som har forsøkt å lede noe, det være seg sin første falkepatrulje i speideren, eller et stort, multinasjonalt selskap, har kjent på den følelsen – følelsen av at det som lyktes første gang, kan falle flatt til jorden i neste runde. Det er krevende å forstå når dette skiftet skjer, og minst like krevende å finne ut hva som må gjøres for å rette opp igjen kursen og finne balansen på nytt.

Det å re-kalibrere seg på denne måten er tidkrevende, og kan være smertefullt. Det krever både selvinnsikt og tid til refleksjon. Imidlertid er en slik øvelse avgjør­ende for å kunne utvikle seg som leder.

Et poeng som imidlertid går igjen i alle ledelsestrender er – klokelig nok – lederutvikling. Å øke sin kompetanse i forhold til de omgivelsene og utfordringene man til enhver tid står overfor, er en forutsetning for en lang lederkarriere. Imidlertid skjer ikke denne utviklingen kun i store steg gjennom formelle lederutviklingsprogrammer, men kanskje minst like mye gjennom de små stegene man tar som menneske.

«Uavhengig av om vi befinner oss i lederroller, er ansatte uten personalansvar, lederutviklere eller ledelsesforskere, bør vi stoppe opp fra tid til annen og tenke gjennom våre antagelser omkring ledelse», skriver Susann Gjerde i sin artikkel. Det gjør oss i stand til å gjennomskue alle de ube­visste antagelsene som vi har tilegnet oss gjennom den ledelsesteorien vi har lest, og de erfaringene vi tilegner oss gjennom årene, påpeker hun. Bruk disse kloke ordene og kunnskapen fra de andre forskerne til å utfordre ditt ledertankegods! Det gjør deg til en bedre leder. Og til en bedre ansatt.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS