Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Karriereplan

figur-author

Året 2019 er historie med henblikk på både resultater og det man har hatt gjennom året av både opp- og nedturer. Som sedvanlig er det ti tusener av oss som også i år setter oss mål for karrieren og hva vi ønsker å oppnå for fremtiden. Når man får senket skuldrene etter en lang ferie og er tilbake både psykisk og fysisk på arbeidsplassen, pleier ofte spørsmål som hva man gjør på jobb, og hva man bidrar med, reelt sett å melde seg for fullt.

Det å ha en konkret plan for karrieren er ofte avgjørende for om man lykkes eller ikke med egen utvikling og ambisjoner for fremtiden.

Det å få en ny jobb, eventuelt stige i gradene enten oppover eller bortover, krever ofte at man har en strukturert plan og kan merke av for at man er på vei fremover. Det å bevisstgjøre seg selv om at man har eierskap til egen prosess, er ofte avgjørende for om man lykkes eller ikke.

Et av områdene man bør kartlegge når man skal legge en karriereplan, er de ulike rollene man har hatt så langt i karrieren. Hva gjorde man av ulike arbeidsoppgaver? Hva trivdes man med? Hva trivdes man ikke med? I tillegg er det viktig å være seg bevisst sine styrker og overførbare ferdigheter sett opp mot hva man ønsker fremover i tid. En bevisst tidsplan med ulike mål spesifisert på ett år, tre år og fem år gir ofte en bedre forutsigbarhet med henblikk på ønsker og oppnådde resultater underveis i karriereløpet.

Det å pleie nettverket gir ofte uante muligheter. Det skjulte arbeidsmarkedet er ofte større enn man tror, et sted mellom fire til åtte av ti jobber går i det skjulte arbeidsmarkedet, hvor konkurransen gjerne er betydelig mindre enn i det åpne arbeidsmarkedet. Det er viktig å gjennomføre effektive nettverksmøter og jobbe med å utvide nettverket sitt for at det skal åpne seg flere muligheter. Det å delta på seminarer i regi av egen fagforening, slik som Econa, kan åpne dørene både for å utvide eget nettverk og for å opp­arbeide seg kunnskap. I tillegg er LinkedIn et effektivt verktøy for både å se og bli sett, så lenge man benytter det på et fornuftig vis.

figur

Det å identifisere egne ferdigheter og overførbare ferdigheter sett opp mot nye muligheter er ofte en god øvelse når man skal planlegge karrieren eller jobbskifte. De fleste av oss har veldig mange ferdigheter som man ikke er bevisst på når man skal tenke på egen karriereplan– man er ofte mest bevisst på den bransjen man har erfaring fra, og tror gjerne at det er det eneste man kan og har muligheter innenfor.

Livslang læring er et begrep som blir viktigere og viktigere. Det å holde seg relevant er ofte avgjørende for om man når dit man ønsker. Hva trenger du av kunnskap, kompetanse og erfaring for å nå din drømmejobb? Hvilken utdannelse eller kurs er utslagsgivende for å nå ditt? Ofte er det en god investering å ta et møte med en veileder enten hos Econa eller på aktuell skole for å få dypere innsikt. Alder bør ikke være noen hindring for kompetansepåfyll – man er som kjent ikke eldre enn man føler seg, og seniorer i arbeidslivet er en viktig ressurs som definitivt bør satses videre på. Støtte både fra leder og familie hele veien frem er viktig for å kunne nå målene sine.

Det å investere en kaffekopp i et nettverksmøte for å utdype innsikten i en spesiell rolle som du er interessert i, kan gjøre det lettere å se realitetene og hva du ønsker.

En oppdatert CV og LinkedIn-profil er viktig for å bli oppfattet som relevant for de mulighetene som finnes både i det åpne og det skjulte arbeidsmarkedet.

Lykke til med målene du har satt deg for din karriere og utvikling.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS