Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

INTERNASJONALT

Erik Bruce: Sentralbanken i USA kan bremse - når det er riktig 8/2010
Magne Gaasemyr: En uvanlig professor 5/2006
Øystein Noreng: Norges betydning i markedene for olje og naturgass 5/2006
Svein S. Andersen: Kampen om energimarkedene i EU - repolitisering og differensiert markedsbygging1 5/2006
Atle Midttun, Kristian L. Gautesen: Innmatingsretter eller sertifikater, konkurranse eller komplementaritet i energinæringen? 5/2006
Hans R. Schwencke: Norsk tilpasning til IFRS for mellomstore foretak - et nordisk perspektiv 5/2006
Petter Osmundsen: Statoil/Hydro-fusjonen sett i et sokkelperspektiv 1/2007
Tonje C. Osmundsen: Lokal eller global? Hvordan internasjonalisere? 5/2007
Tor W. Andreassen, Leif Helland, Helge Østbye, Audun Farbrot, Line Lervik Olsen, Marianne Jahre, Jørgen Randers, Hans Jarle Kind, Rune J. Sørensen: Forskningsnytt fra Handelshøyskolen BI 1/2010
Erik Bruce: Ikke noe snarlig oppsving på tross av skatteletter og massiverentekutt 3/2008
Arne Jon Isachsen: Bolig- og finanskrisen i Amerika 3/2008
Erik Bruce: Svak vekst, men høy inflasjon - en lite trivelig blanding 4/2008
Jørn Rattsø, Rune J. Sørensen: Pengerikelighetens utfordringer i offentlig sektor 4/2008
Erik Bruce: Nå kommer tilbakeslaget i amerikansk økonomi 5/2008
Erik Bruce: Forsiktig reaksjon fra myndighetene i Norge 6/2008
Bertil Tungodden, Kjetil Bjorvatn, Leif Atle Beisland, Andreas Brekke, Knut André Karlstad: Forskningsnytt fra Norges Handelshøyskole 9/2009
Audun Farbrot: Entreprenører på skyggesiden 5/2009
Erik Bruce: Er det asiatiske sentralbanker som styrer? 1/2005
Erik Bruce: USA trenger flere nye arbeidsplasser 5/2004
Erik Bruce: Høy oljepris skaper usikkerhet 4/2004
Erik Bruce: Oppgangen har fotfeste - også i Japan 3/2004
Erik Bruce: Økonomien preger valgkampen 2/2004
Erik Bruce: Økende konkurranse og flere varer fra Kina 2/2004
Erik Bruce: 2003: Konjunkturomslag og svakere dollar 1/2004
Erik Bruce: Kina har åpnet opp 6/2003
Erik Bruce: Det ser ikke lyst ut for eurolandene 5/2003
Erik Bruce: Deflasjonsfare 3/2003
Erik Bruce: Den vanskelige kronekursen 1/2003
Erik Bruce: Det er USA som må dra veksten opp igjen 1/2003
Erik Bruce: Ubalanser, hvilke ubalanser? 1/2002
Geir Lunde: Japan -- enda en nedtur 6/2001
Geir Lunde: Mot et alvorlig tilbakeslag i internasjonal økonomi? 5/2001
Geir Lunde: Uunngåelig resesjon? 2/2001
Petter Osmundsen: Utvikling av energiskatter i EU-landene 4/2001
Erik Bruce: Valutalån - muligheter og risiko ved å låne i yen 2/2002
Erik Bruce: OPEC vil neppe la oljeprisen bli for høy 3/2002
Erik Bruce: Oppgang og krise 4/2002
Erik Bruce: Irak-konflikten skaper usikkerhet 5/2002
Arne Jon Isachsen: Euro inn - kroner ut? 5/2002
Erik Bruce: Ja til euro er ja til sterkere svenske kroner 2/2003
Erik Bruce: Rentene på vei oppover 2/2005
Erik Bruce: Kina ga etter - så vidt 4/2005
Egil Bakke: EUs fremtid 4/2005
Erik Bruce: Amerikansk økonomi blir mer sårbar 5/2005
Erik Bruce: Lyspunkt i euroland 6/2005
Tore Bråthen: «Cross-border voting directive» 1/2006
Erik Bruce: Renter er den store historien i valutamarkedet 1/2006
Erik Bruce: Det går så det griner så lenge Kina gjør det bra 2/2006
Geir Lunde: Europa redder verdensøkonomien? 1/2001
Geir Lunde: Bør vi bruke mer oljepenger? 5/2000
Geir Lunde: Gylne tider 4/2000
Geir Lunde: Ikke avskriv euroen 3/2000
Geir Lunde: Sveriges snuoperasjon 2/2000
Geir Lunde: Vil Europa overraske? 4/1998
Geir Lunde: Felles valuta - en velsignelse for Europa? 2/1998
Geir Lunde: De finansielle markedene og krisen i Asia 1/1998
Geir Lunde: På vei mot global resesjon? 5/1998
Geir Lunde: USA mot tilbakeslag? 6/1998
Knut Anton Mork: Absolutt null i Japan 2/1999
Geir Lunde: USA: Vekstpause 6/2000

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS