Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Inge Thorsen

Inge Thorsen er professor ved Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag ved høgskolen Stord/Haugesund. Han er samfunnsøkonom (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo, og dr.philos fra Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen. Thorsen forsker på modellering av pendling, flyttestrømmer, spatiale likevekter og regionale vektsprosesser, lokaliseringsteori, regionale arbeidsmarkeder, boligmarkedet, og evaluering av investeringer i transport infrastruktur.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS