Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Historie

Bedriftsøkonomisk Forening (BF), som senere ble Norske Siviløkonomers Forening, Siviløkonomene og Econa, startet sitt arbeid i februar 1939. Allerede 1. desember samme år så foreningens første medlemsblad, Bedriftsøkonomen, dagens lys.

magma504

 Visjonen syntes tydelig allerede i Bedriftsøkonomen nummer 1: «å etablere kontakt mellem de uteksaminerte handelskandidater som er nødvendig for at spørsmål av almen, faglig interesse skal kunne fremmes.» Denne tanken klinger godt i ørene selv mer enn 70 år senere.

Apropos visjon. En av de tidlige annonsørene proklamerte intet mindre enn følgende: «Ved våre bedrifter har vi satt oss som mål uten hensyn til øieblikkelig fordel å utvikle fabrikasjonen til størst mulig fullkommenhet.» Man tenkte stort i gummivarefabrikk-bransjen den gang.

Allerede i andre nummer kunne man melde om økende aktivitet i foreningen, blant annet hadde Osloavdelingen kunne fremvise kåseri med en reklamekonsulent (inkludert «fortrinelige lysbilleder») og selskapskveld med kåseri om dagens Europa. Bergensavdelingen hadde hatt møte om veibygging på Vestlandet.

1941 fikk man det første rene temanummeret av Bedriftsøkonomen, og første tema ble naturlig nok «Bedriftsøkonomiske problemstillinger». Aftenposten kunne på samme tid lettere forbauset berette «at man nu skulde man begynne å undervise bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole». Bedriftsøkonomen parerte med å trykke ryktet om at Aftenposten snart skulle bli avis.

I nummer 2 og 3 1942 kunne de interesserte få med seg en fagartikkel i føljetong om «den kollektive pensjonsforsikring og dens bedriftsøkonomiske fordeler», hvis innhold er vesentlig tørrere enn senere verk av forfatteren, handelskandidaten Agnar Mykle.

Ved oppstarten av Bedriftsøkonomen var medlemsgrunnlaget sparsomme 55 personer og startkapitalen private lån som var ytt til foreningen fra formannen selv. Prestasjonen å utgi et varig og voksende fagtidsskrift fra starten i 1939 og ikke minst gjennom tøffe krigsår er intet mindre enn bemerkelsesverdig, og ikke desto mindre er vi stolte av å bygge videre på tradisjoner innstiftet av foreningens pionerer.

Bedriftsøkonomen gikk inn i 1984, og har blitt etterfulgt av Norsk Harvard (1985-91), Praktisk økonomi og ledelse (1991-97) og Magma (1998-).

Du kan også lese videre i Carl Julius Norstrøms betraktninger rundt tidsskrifthistorikken i Magma nr. 1 1998 her.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS