Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

magma@fagbokforlaget.no

Gudmor for gryende teknostjerner

Hege Skryseth

Digital transformasjon er langt mer enn ny teknologi. Skal de gode ideene bli til lønnsomme bedrifter, må alle de forretningsmessige dimensjonene håndteres. På tre måneder veileder derfor Hege Skryseth og andre teknoledere lovende oppstartsbedrifter gjennom forretningsprosesser og utfordringer som i vanlig tempo ville tilsvare to år med prøving og feiling.

figur

Hege Skryseth (51) er konserndirektør i Kongsberg Gruppen og leder for selskapet Kongsberg Digital. Hun sitter også i flere utvalg og styrer, og er blant annet styremedlem i NHO.

Det er utrolig mange gode ideer der ute, og mange flinke oppstartsselskaper. Men skal de kunne bli levedyktige uten at det tar for lang tid, er det mye læring i den erfaringen og det nettverket de store selskapene har. Derfor har vi stor tro på å bidra til å hjelpe nye selskaper gjennom prosesser som vanligvis tar lang tid når de skal gå alle stegene på egen hånd. Det kan handle om valg av forretningsmodell, innovasjonsprosesser, finansiering og markedsføring, beskriver Skryseth, som sammen med andre teknoledere er mentor for hurtigmodning av nye teknoselskaper.

Dugnad med toveis læring

Hege Skryseth tok med seg årelang erfaring fra ledelsen av teknologiselskaper da hun for knappe tre år siden ble leder for Kongsberg Gruppens spydspiss for digitaliseringsprodukter og -løsninger til maritim sektor og energiindustriene, Kongsberg Digital. Hun har en klar visjon for hva som skaper digital transformasjon, og mener alle gjøre sin del i den dugnaden Norge må gjennom for å best mulig møte fremtiden.

Techstars er et eksempel på en slik dugnad, en oppstartsakselerator der etablerte aktører innenfor ulike bransjer bidrar med mentorer, ekspertise og sitt nettverk til lovende nye selskaper. Første runde av Techstars Energy Accelerator ble gjennomført i fjor, og er den eneste i sitt slag som gjennomføres i Norden.

Partnerskapet, som nå i Norge består av Kongsberg Gruppen, Equinor og Capgemini, er nå midt oppi jakten på de energiselskapene som også i år skal få tilgang til en del av det som er verdens største akseleratorsatsing. Den 12. mai er det frist for søknader til løsninger innenfor fire områder i energisektoren: olje og gass, nye forretningsmodeller, digitalisering og fornybar energi. Flere hundre selskaper søkte til det som var første runde i fjor; ti selskapet kom gjennom nåløyet. Etter endt prosess kom flere selskaper så langt at de signerte samarbeidsavtaler med både Kongsberg Gruppen og Equinor.

– Samarbeidsavtalene viser at selskapene kom langt etter en kort, men intensiv prosess. Men det er også slik at læringen gikk to veier. Vi som representerte de etablerte aktørene, lærte også mye av å få tilgang til nye måter å tenke på og ferske ideer. Vi som var mentorer, fikk mye viktig og relevant påfyll, oppsummerer Skryseth, som ser frem til å ta fatt på beste runde.

Norge må tørre å prioritere

Hege Skryseth kom til Kongsberg Gruppen etter å ha tilbragt blant annet 15 år i ulike stillinger i Microsoft, sist som toppsjef for Microsoft Norge, og har jobbet i teknologisektorer størstedelen av sin karriere. Hun har observert hvordan digitalisering og teknologi har tatt en stadig større plass i nærings- og samfunnsliv, og mener tiden nå er kommet for å virkelig ta sats.

– Det er bred enighet om hvilken retning verden har tatt. Det har vært ulike meninger om hvor raskt det går, men jeg tror vi er kommet til et punkt der det er avgjørende å satse. Norge er godt rustet for å ta en god posisjon i fremtidens økonomi. Vi er et gjennomdigitalisert land på forbrukersiden, vi har tilgang på kapital, og vi har bransjer som er modne for det digitale skiftet. Men skal vi lykkes, må vi tenke på tvers av industrier og verdikjeder. Vi må analysere hva som skjer i andre bransjer, vi må lære av hverandre. På et nasjonalt plan må vi tørre å ta noen strategiske valg, og tørre å velge noen satsingsområder der vi samler ressursene våre. I tillegg må vi være tøffe nok til å tenke stort nok, postulerer hun.

En annen fordel for Norge er at næringslivet alltid har vært preget av en sterk ingeniørånd, noe som gjør at det er kultur for å eksperimentere med teknologi. I tillegg mener Skryseth at det er blitt status å starte bedrifter.

– Vi har hatt mange år med satsing på entreprenørskap og virkemiddelapparatet for gründere. Jeg synes at det har skjedd mye på dette området. Nå er det blitt kult å være gründer og å tørre å satse på å starte ny virksomhet, slår Skryseth fast.

figur

12. mai er søknadsfristen for neste runde av Techstars Energy Accelerator: https://www.techstars.com/programs/energy-program/

Teknologioptimist

Teknologioptimisten understreker at selv om det er mye arbeid i vente, byr fremtiden på muligheter.

– Digitalisering gir enorme muligheter. Ofte er kostnadsbesparelser sterkt i fokus, og det er ingen tvil om at det er et viktig mål. Men et genuint ønske om å forvandle og forbedre alle ledd i en verdikjede, økt sikkerhet og bærekraft er også en avgjørende driver for den teknologiske utviklingen. De to går også litt hånd i hånd. Når vi finner nye måter å løse oppgavene på, vil vi også frigjøre ressurser som kan brukes på andre måter. Det vil sette oss i stand til å løse problemer som i dag er belastende for miljøet, både lokalt og globalt.

For de selskapene som har tatt i bruk nye verktøy, er jevnt over mer lønnsomme enn de som fortsetter i den gamle tralten, påpeker Skryseth. Hun minner om at teknologien i stadig større grad gjør det enklere å få frem gode beslutningsgrunnlag, som igjen gjør det mulig å ta bedre valg.

– Til nå har mye av beslutningsgrunnlaget vært basert på historikk. God historikk kan selvsagt gi mye god informasjon. Men i dag kan vi for eksempel få omfattende informasjon i sanntid, og vi kan gjenbruke data i store mengder. Det gir i mye større grad grunnlag for reelle og nøyaktige prediksjoner og modellering av ulike alternativer. Det åpner igjen muligheter for mer kostnadseffektiv og mer bærekraftig drift – vi får helt nye adferdsmønstre. Se bare på hva som har skjedd og kommer til å skje fremover, innenfor energisektoren. Fornybar energi er fremtiden og preger hele bransjen.

God plass for økonomer

I sin første studietid var det programmering og systemering som stod på timeplanen da Hege Skryseth ble uteksaminert fra Datahøgskolen i 1989. I tiden etter det har hun fylt på med videreutdanning og kompetanse innenfor økonomi og administrasjon fra både Norges handelshøyskole og Handelshøyskolen BI.

Selv om Skryseth mener alle utdanningsretninger i årene som kommer, bør ha søkelys på hva teknologien byr på av muligheter, tror hun det vil være stor etterspørsel etter den mer tradisjonelle økonomikompetansen også i fremtiden.

– Fremtidenes selskaper skal etableres og drives på nye måter. Det handler både om hvordan vi rigger forretningsmodellene, og om hvordan vi bygger organisa­sjonene. Dette er endringer som gjør at vi kommer å stille store krav til nytenkning og beslutninger, og ikke minst trenger vi de gode analysene.

Ikke minst handler det om å se hvordan de nye verdi­kjedene skal se ut, og forstå hvilken rolle ditt selskap skal ta i det nye konkurranselandskapet.

– Bare tenkt på hvordan nye aktører har kommet inn og tatt store posisjoner i tradisjonelle bransjer, og egentlig er dem som driver utviklingen. Plattform­selskapene er eksempler på dette: De har kommet inn i både finans- og transportbransjen, og totalt forandret måten de tradisjonelle selskapene tenker på for fremtiden. Selskaper som Amazon og Alibaba er dessuten etter hvert blitt så kapitalsterke at de endrer premissene for finansiering og eierskap.

Også organisasjonene må designes slik at de møter fremtidens utfordringer. Det handler om mer fleksible strukturer, men også om å finne den riktige digitali­seringskompetansen. Skryseth advarer imidlertid mot å ansette en digital direktør og tro at jobben er gjort!

– Digitale direktører er en viktig brikke i verktøykassen, men skal man lykkes med en digital transformasjon, må man forstå at det handler om en 360-graders prosess der alle må dra i samme retning og jobbe tverrfaglig, oppsummerer hun.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS