Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Leder ECONAs fagutvalg | Professor NHH | Leder Center for Service Innovation, NHH

Flere kvinnelige økonomer som toppledere

Som nyvalgt leder av ECONAs fagutvalg er det en rekke saker jeg brenner for. Det er umulig å rangere dem, men flere kvinnelige økonomer inn i topplederstillinger ligger høyt oppe.

figur

Uavhengig av utdanningsbakgrunn slår det meg at en stor andel av kvinnene som inngår i ledergrupper, er enten HR-direktør eller kommunikasjonsdirektør. Ingenting galt med det, men det virker på meg – og tallene underbygger det – som at kvinner generelt er svært underrepresentert i topplederstillinger – og da mener jeg øverste leder.

Et enkelt Google-søk med søkeord «kvinnelige ledere i børsnoterte norske selskaper» peker på et TV2-oppslag 8. mars 2018 hvor det står at av de 100 største selskapene målt i markedsverdi på Oslo Børs, var det kun fem som ble ledet av kvinner. Dette er opp fra fire i 2012.

Dessverre er bildet for Norge ikke unikt. En gjennomgang av det samme for S&P100-indeksen viser at knappe syv prosent av de selskapene som inngår i indeksen, er ledet av kvinner. Ingen i verden skal få meg til å tro at vi ikke går glipp av noe med denne underrepresentasjonen av kvinner i ledelsen.

Mens verden, samfunnet, bedrifter og ansatte roper på mangfold og tverrfaglighet, er det ingen grunn i verden som skulle tilsi at vi i topplederstillinger skal ha homogenitet (les: hovedsakelig mannlige ledere), og ikke heterogenitet (les: flere kvinnelige ledere).

I en kronikk i Bergens Tidende 27. mars 2018 argumenterte NHH-kollegaer Øystein Thøgersen, Linda Nøstbakken og Therese Sverdrup for at økonomifaget aldri har vært mer relevant. De viser til en OECD-undersøkelse når de sier at de viktigste egenskapene man trenger i det 21. århundret, er IKT-kunnskaper, å kunne jobbe i team og løse problemer, og evne til å ta vare på seg selv. Jeg er langt på vei enig, men vil legge til evne til å skape verdier for sine kunder.

Det 21. århundret kan vise seg å være kvinnelige lederes århundre. Flere tiår har forberedt dem på det. Kvinnelige toppledere har blant annet empatien som kreves for å lede en kollegial, samarbeidende og integrert organisasjon som blander det menneskelig med det digitale. Gjennom sin ledelse kan de bringe smidighet inn i store og små organisasjoner, skape samarbeid mellom mennesker og funksjoner som av historiske grunner har vært atskilt, og ikke minst evne å forstå kundenes behov for nye løsninger og økte kundetilførte verdier. Innovasjon!

For meg er lederen av Pepsi Cola, Indra Nooyi (med MBA fra Indian Institute of Management og mastergrad i management fra Yale), en kvinnelig toppleder som har alle disse egenskapene. Innen markedet for softdrinks var hun den første lederen som gikk imot strømmen og erklærte at Pepsi skulle bli et sunnere selskap ved å satse mer på helsefremmende produkter. Hun delte produktområdene inn i tre grupper:

  • «Fun for you»: chips og sodadrikker
  • «Better for you»: lavfettversjoner av sodadrikker
  • «Good for you»: sunne frokostprodukter

At selskapets nettofortjeneste har økt fra USD 2,7 milliarder i 2001 til USD 6,5 milliarder i 2017, viser at hun har hatt suksess. Verden, samfunnet og organisasjonene trenger flere toppledere som Nooyi.

Som leder av ECONAs fagutvalg er jeg opptatt av å få flere kvinnelige økonomer inn i topplederstillinger, og hvordan vi som forening kan gjøre en innsats for å løfte frem flere eminente kvinner med økonomiutdanning inn i topplederstillinger. I samråd med ECONAs administrasjon flagger vi at vi så snart som mulig må etablere et landsomfattende kvinnenettverk for dette formål.

Jeg ser to problemstillinger:

  • Hvordan tiltrekke seg flere kvinnelige økonomi­studenter.
  • Hvordan legge forholdene bedre til rette for at flere kvinnelige økonomer kan gå til topps.

Oppdaterte tall viser at kvinneandelen blant norske økonomistudenter er høyere (50 prosent) på bachelor og lavere (47 prosent) på master. Like naturlig som det er for rektorene ved de ulike økonomiskolene hele tiden å arbeide med punkt 1, er det for ECONA å engasjere seg i punkt 2.

Vi vil reise problemstillingen nasjonalt. Vi vil arbeide for å skape engasjement lokalt. Vi vil engasjere medlemsmassen for å hjelpe, bistå og rådgi unge kvinnelige økonomer som har lyst til å gå hele veien til topps. Som nasjon kan vi simpelthen ikke leve med at halvparten av arbeidsstokken til de grader er underrepresentert i topplederstillingen. Med dagens lave tall kan vi bare gå én vei. Jeg håper og tror at jeg har mange av ECONAs medlemmer med meg når ECONA vil arbeide for at Norge og norske virksomheter må ha som mål å få flere kvinnelige økonomer som toppledere!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS