Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

FINANS

Karen Fastbø: Forventer uendret risikopremie og bærekraft mer i fokus 1/2020
Plattformøkonomi og finans 8/2019
Disintermediated Finance 8/2019
Hallgeir Sjåstad: Algoritme-aversjon 8/2019
Eirik Sjåholm Knudsen: Artificial Intelligence and Data Regulations 8/2019
Eirik Sjåholm Knudsen, Tina Saebi: Nye forretningsmodeller i bank og finans: Muligheter og trusler 8/2019
Bitcoin og blokkjede – en introduksjon 8/2019
Lars Sørgard: Fintech og konkurransereglene 8/2019
Fintech – fra disrupsjon til samarbeid på rekordtid 8/2019
Open banking – fra hype til handling 8/2019
Fintech og regulatoriske rammevilkår 8/2019
Eirik Sjåholm Knudsen: Fintech 8/2019
Morten Mjelde, Martin Hoang Nguyen, Karen Fastbø: Uendret markedsrisikopremie i det norske markedet 1/2018
Jon Lundesgaard: Det å verdsette er viktig 1/2018
Finn Kinserdal: Hva blir avkastningskrav og vekstforventninger når renten er lav?
Yngve Kaldestad: Typiske fallgruver i verdsettelser
Karoline Ask Kristiansen, Helge A. Nordahl, Marte Tesaker: Verdien av å (kunne) stenge
Lars Ola G. Østmoe, Ada Christiane Rieker, Erlend A.J. Glømmen: Teknologi som verdidriver
Finn Kinserdal: Verdsettelse – ulike metoder gir samme verdi
Eirik Lindaas: Hvordan håndtere landrisiko ved investeringsbeslutninger?
Martin Hoang Nguyen, Karen Fastbø, Carmen Cornejo, Kenneth Ellingsen, Morten Mjelde: Risikopremien i det norske markedet
Randi Fagervik, Geir Ankarstrand, Gunnar Eckhoff: Merkur Market – en ny markedsplass under Oslo Børs
Knut Kristian Aase: Risikopremier, realrenten og optimal konsum og porteføljeteori: Hva er problemet? f
Finn Kinserdal: Hva blir avkastningskrav og vekstforventninger når renten er lav? 3/2017
Yngve Kaldestad: Typiske fallgruver i verdsettelser 3/2017
Karoline Ask Kristiansen, Helge A. Nordahl, Marte Tesaker: Verdien av å (kunne) stenge 3/2017
Lars Ola G. Østmoe, Ada Christiane Rieker, Erlend A.J. Glømmen: Teknologi som verdidriver 3/2017
Finn Kinserdal: Verdsettelse – ulike metoder gir samme verdi 3/2017
Eirik Lindaas: Hvordan håndtere landrisiko ved investeringsbeslutninger? 3/2017
Martin Hoang Nguyen, Karen Fastbø, Carmen Cornejo, Kenneth Ellingsen, Morten Mjelde: Risikopremien i det norske markedet 3/2017
Randi Fagervik, Geir Ankarstrand, Gunnar Eckhoff: Merkur Market – en ny markedsplass under Oslo Børs 3/2017
Knut Kristian Aase: Risikopremier, realrenten og optimal konsum og porteføljeteori: Hva er problemet? 3/2017
Tarjei Alvær Heggernes: Folkefinansiering 6/2016
Arne Krokan: Folkefinansiering i plattformøkonomien 6/2016
Sheil Malde: Folkefinansiering i etableringsfasen 6/2016
Sheil Malde: Crowdfunding grows up 6/2016
Stein Svalestad: Har kvantitative analyser noen verdi i utvelgelsen av aksjefond? 3/2015
Aleksander Dahl, Maria Setsaas: Ola Nordmann lever lenger og er mer aktiv 3/2015
Bård Støve, Dag Tjøstheim: Modellering av avhengigheter i finansmarkeder 6/2014
Audun Farbrot: Drivkrefter for kreativ design 4/2012
Audun Farbrot: Statusjakt i reklamebransjen 4/2012
Joachim Thøgersen: Et fleksibelt inflasjonsmål i endring 4/2012
Audun Farbrot: Utlendinger setter fart på norsk økonomi 1/2012
Audun Farbrot: Forklarer priser i finans 1/2012
Audun Farbrot: Sparebankene lurer teorien 6/2011
Roy Mersland, R. Øystein Strøm: Mikrofinans: Fra helt til kjeltring? 5/2011
Per Helge Stoveland: Kapitaloverføring til utenlandsk datterselskap 7/2010
Stein Svalestad: Innskuddspensjonsleverandørenes avkastning og dens påvirkning på pensjonssparerens utbetaling 5/2010
Oddgeir Tryti: Offentlige anskaffelser - overregulert uten styring? 4/2010
Dennis Frestad, Leif Atle Beisland: IFRS og risikostyring: Kan regnskapsstandarder påvirke selskapers sikringsstrategier? 4/2010
Henrik Pryser Libell: Global verden krever nye finansieringsløsninger 3/2010
Charlotte Hartvigsen Lem: Med kunst som investeringsstrategi; Intervju med Anders Bjørnsen 9/2009
Charlotte Hartvigsen Lem: Kultur og næring gir sysselsettingsvekst; Intervju med Elizabeth C. Bjørn-Hansen 9/2009
Charlotte Hartvigsen Lem: Tester nordmenn på verdipapirkunnskap 8/2009
Christian Heyerdahl-Larsen, Morten Huse, Audun Farbrot: Forskjellene som får aksjekursene til å svinge 7/2009
John Asle Johnsen: Måling og styring av kvalitet og kostnader 4/2006
Hege Sjo: Institusjonelle investorer - fra passiv porteføljeforvaltning til aktivt eierskap 4/2007
Anne Welle Strand, Lars Molden: Mikrofinans med makroutfordringer 4/2007
Johan Ljungberg: Marknadstänkande och miljö går att kombinera - finanssektorn har inflytande 4/2007
Øystein Noreng: Hva gjør vi med alle pengene? Behov, investeringer og risiko 4/2007
Per Eikrem: Oslo Axess - ny markedsplass i sterk medvind 4/2007
Tor W. Andreassen, Leif Helland, Helge Østbye, Audun Farbrot, Line Lervik Olsen, Marianne Jahre, Jørgen Randers, Hans Jarle Kind, Rune J. Sørensen: Forskningsnytt fra Handelshøyskolen BI 1/2010
Arne Jon Isachsen: Bolig- og finanskrisen i Amerika 3/2008
Sverre Knutsen: Finansielle kriser i aktuelt og historisk perspektiv 3/2008
Øyvind Norli: Individuelle investorer på Oslo Børs 3/2008
Olav Rune Øverland: Pensjonssparing i skiftende finansmarkeder - lønner det seg å ta risiko? 3/2008
Sangeeta Singh, Line Christoffersen: Bankkunden og relasjonen til penger - behovsbasert segmentering 3/2008
Petter Osmundsen: Verdsetting og bokføring av petroleumsreserver 3/2008
Jørn Rattsø, Rune J. Sørensen: Pengerikelighetens utfordringer i offentlig sektor 4/2008
Inger Johanne Pettersen, Kari Nyland: Mellom politikk og marked - om styringsutfordringer i statlige helseforetak 4/2008
Katarina Østergren: Hybride styrings- og ledelsesformer ved universitetene - skaper det nye utfordringer? 4/2008
Egil Marstein: Om enøyde helsereformer og paradigmatiske blindspor 4/2008
Karl Ove Aarbu: Privat behandlingsforsikring - kommet for å bli? 4/2008
Audun Farbrot: Forskningsnytt fra Handelshøyskolen BI 6/2008
Bertil Tungodden, Kjetil Bjorvatn, Leif Atle Beisland, Andreas Brekke, Knut André Karlstad: Forskningsnytt fra Norges Handelshøyskole 9/2009
Rina Ray: Media blåste ikke opp it-boblen 5/2009
Frode Kjærland: Norsk vannkraft - "arvesølv solgt på billigsalg"? 7/2009
Charlotte Hartvigsen Lem: Mer opptatt av risikostyring 8/2009
Catrine Gjedebo, Olav Rune Øverland: Langsiktig kapitalforvaltning - en styreguide med hensyn til forventet avkastning og risikooppfølgning 4/2006
Lars-Erik Aas: Hvorfor strategisk risikostyring? 4/2006
Stein-Erik Mellemseter, Thomas Mørch: Risikostyring i praksis 4/2006
Søren Martens: Laksederivat som verktøy for risikostyring 4/2006
Torstein Hallaråker, Jan Vig: Organisasjonens risikostyring og forholdet til investorene 4/2006
Audun Farbrot: Forskningsnytt fra Handelshøyskolen BI 8/2009
Øyvind Berle, Einar Belsom, Fred H. Strønen: Er opsjonslønn for ledere bra for eierne i norske selskaper? 8/2009
Hege Ask-Henriksen, Siri Tinnen Stjern, Stein Frydenberg: Hvilke faktorer vektlegges ved valg av kapitalstruktur? 8/2009
Levi Gråseth-Nesbakk, Frode Kjærland: Utfordringer med kommunal finansforvaltning - en systemteoretisk tilnærming 8/2009
Ove Schølberg: Finansteori anvendt i praksis: 8/2009
Thina Margrethe Saltvedt, Nils Kristian Knudsen: Risikostyring - før og etter Finanskrisen 8/2009
Anne-Britt Gran: Kulturkapitalens bevegelser i vår tid 9/2009
Terje Gaustad: Internett-basert piratkopiering av musikk og film 9/2009
T. Flemming Ruud: Intern styring og kontroll i et bredere forretningsfokus - eller begrenset til finansiell rapportering? 10/2009
Caspar Holter: Norske pensjonsordninger i internasjonalt perspektiv 3/2004
Harald Magnus Andreassen, Martin Bech Holte: Aksjemarkedet og rentesvingninger 2/2004
Knut S. Rosenlund: Effektive renter - både eksakt vitenskap og blank løgn 6/2003
Jørn Bremtun, Ketil Reed Aasgaard, Kristin Leversby Reksten: Fakta som får frem verdier 3/2003
Carl Julius Norstrøm: Eugen Schmalenbach -- den tyske læremester 5/2002
Erik Bruce: Renteøkning og rekordsterk krone 4/2002
Jørn Gunnar Kleven: Løgn, forbannet løgn, avkastningshistorikk eller GIPS 1/2002
Hans R. Schwencke: Oppkjøp av foretak -- nye regnskapsmessige utfordringer 6/2001
Kjetil Andersen: Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger 6/2001
Olav Rune Øverland, Magnus Smistad: Taktisk aktivafordeling -- en passiv strategi for aktiv meravkastning 5/2001
Svein-Arne Persson: Finansteori og prising av pensjons- og livsforsikring 5/2001
Einar Matson, Asgeir Tomasgard, Lars Harald Vik: Verdsetting av høyteknologibedrifter 4/2001
Narve Reiten, Erlend Sundstrøm: En praktisk tilnærming til lånefinansierte oppkjøp 2/2001
Hans Jacob Fevang: Investeringsanalyse og styring av usikkerhet i investeringsprosjekter 2/2001
Roger Sørheim, Bjørnar Reitan: Betydningen av eksterne eiere og private investorer 4/2001
Stein-Erik Fleten, Stein W. Wallace, Asgeir Tomasgard: Produksjonsplanlegging og risikostyring i et deregulert kraftmarked med finansielle instrumenter 5/2001
Tore J. Fjell: Forutsetninger for en vellykket børsintroduksjon 5/2001
Adele Norman Pran: Due diligence i forbindelse med fusjoner og oppkjøp 5/2002
Jan Arild Brandt, Fredrik Melle: Enron og selskapets revisor utløste et jordskjelv i det internasjonale kapitalmarkedet 5/2002
Erlend Kvaal: Sammenbruddet i Enron - katastrofe eller økonomisk vanskjøtsel? 5/2002
Asbjørn Næss: Kan vi stole på de reviderte årsregnskapene? 5/2002
Roger Åsly Magnussen, Olov Olson, Kjell Grønhaug: Regnskapsmessig styring av FoU-aktiviteter 5/2002
Erik Bruce: Valutalån - muligheter og risiko ved å låne i yen 2/2002
Carl Julius Norstrøm: Eilif W. Paulson - Den første norske professor i bedriftsøkonomi 3/2002
Arne Jon Isachsen: Euro inn - kroner ut? 5/2002
Kjell J. Sunnevåg, Afsaneh Bjorvatn: Bruk av markedsbaserte finansieringsmekanismer i helsesektoren 1/2003
Carl Julius Norstrøm: Broen fra Tyskland - Oskar Sillén og Albert ter Vehn 2/2003
Pål Lillevold, Dag Svege: Finansiell risiko i tjenestepensjonsordninger 3/2004
Nils-Otto Ørjasæter: Intraprenørskapsprosjekter - organisering og finansiering 4/2005
Erling Steigum: Aktivabobler - kan og bør myndighetene gjøre noe? 1/2006
Arne Jon Isachsen: Bank og finans i Kina 1/2006
Hans Kåre Flø, Lars Petter Lystad: Kan resultatbasert finansiering gi mer effektiv offentlig ressursbruk? 2/2006
Ellen K. Nyhus: Småinvestorenes psykologi: Hvorfor blir ikke avkastning på aksjer som forventet? 3/2006
Olav Rune Øverland: Obligatorisk tjenestepensjon - Hva bestemmer størrelsen på din fremtidige pensjon? 3/2006
Agnes Bergo: Aktsom privatøkonomisk rådgivning 3/2006
Otto Risanger: Arv og gave - overføring av verdier uten arveavgift 3/2006
Agnes Bergo: Samlivsbrudd og skilsmisse 3/2006
Otto Risanger: Samboer eller gift? Noen økonomisk/praktiske sammenligninger 3/2006
Øyvind Norli: Fotball og aksjemarkeder 3/2006
Kalle Seip: Tenk på pensjonen i tide 1/2001
Vidar Ivarsen: Boligmarkedet -- den beste sparebøssen? 1/2001
Per Harald Nilsen: Frynsegoder -- skattereglene gir mange muligheter 1/2001
Terje Arntzen: Internasjonal skatteplanlegging 6/2000
Catharina E. Hellerud, Lars Inge Pettersen: Regnskapsmessige problemstillinger i den nye økonomien 6/2000
Jostein Tvedt: Realopsjoner -- verdien av fleksibilitet 5/2000
Sigurd Carlsen: Investor Relations - en stadig viktigere funksjon 2/2000
Sigrid Elsrud: Strategi og finans i fokus 2/2000
Kristian Semmen: Kapitalforvaltning i små og mellomstore bedrifter 2/2000
Svein A. Olsen, Tore Andre Haldorsen: Utvikling av økonomistrategi 2/2000
Christian Bjøntegaard, Yngve Fjell: Konsept for Customer Relationship Management i finansnæringen 5/1999
Paul Bellamy, Hans Martin Vikdal: Helhetlig og integrert risikostyring 2/1999
Ingvill Storli: Risikostyring i DnB 2/1999
Steinar Fossen, Trond Myhrvold, Bjørnar Reitan: Private investorer i Norge 2/1999
Erik Sneve: «Measures that Matter» 1/1999
Karl-Anders Grønland: Egenkapitalinstrumenter i aksje- og allmennaksjeselskaper 9/2009
Fredrik Melle, Trond Tømta: Ny regnskapslov og nye aksjelover 6/1998
Runar Sørensen: Verdivurdering som prosess 2/1998
Bjørn Løvenskiold: Markedet for fusjoner og bedriftsoppkjøp i Norge 2/1998
Thor Svegården: SND som investor: Verdsetting av fiskeribedrifter 2/1998
Sigrid Elsrud: På bølgelengde med gründerne 2/1998
Harald S. Olsen: Regnskapsmessig behandling av finansiell leasing i kontantstrømanalysen 3/1998
Kjell-Magne Rystad, Sjur Westgaard, Geir Vestrum: Styring av markedsrisiko i finansielle organisasjoner 3/1998
Kjetil Andersen: Oppkjøp og sammenslåing 6/2000
Nils-Helge Fjeld, Jostein Ingvaldsen: Økonomiregelverket for staten - en velsignelse eller forbannelse? 4/2000
Steinar Sars Kvifte: Ansatteopsjoner i regnskapet 6/2000

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS