Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Erik Lundeby

Erik Lundeby er teamleder for samfunnsansvar i NHO, har hatt det faglige ansvaret for NHOs arbeid med dette siden 2000 og er NHOs representant i regjeringens kontaktorgan for samfunnsansvar. Han har også representert NHO i World Business Council for Sustainable Development, og deltatt i ekspertgrupper under EU kommisjonen, og var utlånt til UD i forbindelse med Stortingsmeldingen om samfunnsansvar. Han har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, tema: Ytringsfrihet og rasisme.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS