Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1805_forening_img_018

Tom Bolstad

Det bør være aldersgrense i arbeidslivet

Econa støtter ikke forslaget om å fjerne aldersgrensen på 72 år i arbeidslivet.

Ansatte som ønsker å jobbe utover fylte 72 år, utgjør ikke noe stort problem for vår medlemsmasse. Derimot opplever et stort antall medlemmer i 60-årene å bli definert som overtallige i nedbemanninger, de opplever i større grad å få stillingen endret og får utfordringer med å finne relevant jobb etter dette.

Det er dette som er den største utfordringen, slik vi ser det. Det er et paradoks at aldergrensene i arbeidslivet øker, samtidig som seniorene sliter på jobbmarkedet.

En fersk undersøkelse som Ny Analyse har gjort for Econa blant 100 ledere, støtter dette.

Lederne som er spurt i undersøkelsen, er klare på at seniorene er verdifulle i bedriften. Samtidig er de mer delte i hvorvidt de mener seniorene ønsker å lære nye ting, ønsker å påta seg nye arbeidsoppgaver og om de er endringsvillige.

Ønsket om å fjerne øvre aldersgrense støttes derimot ikke. Halvparten ønsker å beholde aldersgrensene som de er, og én av fire ønsker faktisk at aldersgrensene settes ned.

Aldersgrensen på 72 år bør heller suppleres med en oppfordring om at arbeids­taker og arbeidsgiver i fellesskap vurderer videre arbeid. Arbeidsgiver bør imidler­tid fortsatt kunne avslutte arbeidsforholdet med seks måneders varsel etter fylte 72 år, grunnet alder.

En fjerning av aldersgrensene vil kunne åpne for uverdige avslutningsprosesser dersom seniorer som ønsker å stå i jobb, ikke leverer ønskelige jobbprestasjoner.

Å fjerne aldersgrensene vil, sammen med det sterke stillingsvernet vi har i Norge, heller kunne virke som en hindring for at seniorene skal få ny jobb.

Det er holdningen mange arbeidsgivere har til seniorer, som må under lupen. Når 20 prosent av de spurte opplyser at de har unnlatt å kalle inn seniorer til intervju, utelukkende begrunnet i alder, blir jeg bekymret.

Samtidig må seniorene selv ta eget ansvar for å holde seg attraktive i arbeidslivet. Lederne er tydelig på at det viktigste man bør gjøre, er å holde seg faglig oppdatert og ta etter- og videreutdanning.

Det bør med andre ord legges ned en større innsats i å gjøre seniorene attraktive som arbeidstakere fremfor å fjerne aldersgrensene.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS