Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Sigurd Mathiesen • Foto: StartupLab Oslo

Brenner for entreprenørene

Han brenner for entreprenørene og gjør daglig det han kan for å legge til rette for norsk nyskaping. Men han skulle gjerne sett flere økonomer blant entreprenørene. – Vi savner flere blåruss og skulle gjerne sett flere siviløkonomer med teknisk forståelse på StartupLab. Koding burde være et obligatorisk kurs i alle økonomiutdannelser, fastslår Rolf Assev.

Rolf Assev er partner i StartupLab Oslo, en inkubator som siden 2012 har jobbet målrettet med å forløse teknologiutviklingen for norske entreprenører i Norge. Siden oppstarten har over 200 selskaper vært inne i StartupLab-sfæren, og hele 74 prosent av disse er fremdeles i drift og er selskaper som vokser fortsatt. Per dags dato er 82 selskaper med i inkubatornettverket.

Inspirert av Opera

StartupLab holder til i Oslo Forskningspark, strategisk plassert mellom to sentrale utdanningsinstitusjoner i Oslo: Handelshøyskolen BI i Nydalen og Universitetet på Blindern. Der er Assev én av flere engasjerte ressurser som får stadig konkrete eksempler på at det å skape et levende miljø for entreprenører har en utløsende effekt på gode ideer.

Selv har Assev «alltid» jobbet i randsonen av entreprenørskap. Etter å ha gjort seg ferdig med siviløkonomstudiet på Norges Handelshøyskole flyttet Rolf Assev til Stockholm for sin første jobb.

– Men etter en tid flyttet jeg til Lillehammer for å være med på å planlegge og gjennomføre Lillehammer OL i fire år. Deretter bar det til kommunikasjonsselskapet Geelmuyden.Kiese, der jeg lærte hvor viktig kommunikasjon er, fra en tidligere NHH-student, Hans Geelmuyden. I 1999 traff jeg en høy, mørk mann med bart som fortalte at alle mobiltelefoner i fremtiden ville ha tilgang til internett – og at det var en nettleser som het Opera skulle sikre dette, forteller Assev, som i endte opp i nettopp det norske selskapet Opera.

– I tolv år hadde jeg gleden av å jobbe med Jon von Tetzschner i Opera – hvor jeg var ansvarlig for å bygge opp kommersialiseringen av selskapet. I 2012 sluttet jeg for å etablere noen selskaper. Ett av disse flyttet inn i det nyåpnede StartupLab AS, som den gang så ut som et sterilt sykehus med mange ledige lokaler i kjelleren. Der traff jeg tre andre personer, og over noen kopper kaffe så vi muligheten til å utvikle StartupLab til det det er i dag. Jeg har vært utrolig heldig og fått jobbe med veldig dyktige personer i alle jobbene jeg har hatt, slår han fast.

Hvilken tidligere erfaring har du fra å arbeide med innovasjon og entreprenørskap?

– Alle jobbene jeg har hatt, har vært i selskaper som var preget av vekst og entreprenørskap. I Lillehammer-OL vokste vi fra 40 til 500 ansatte, i Geelmuyden.Kiese fra 30 til 170, og i Opera vokste vi fra 10 til 600 mennesker. Spesielt i Opera var det hele tiden stort fokus på innovasjon. Vi konkurrerte og målte oss med giganter som Microsoft og etter hvert også Nokia, Apple og Google. Det gjorde det nødvendig å være på ballen hele tiden, reflekterer Assev.

Rolf Assev er partner i inkubatoren StartupLab Oslo, som siden oppstarten i 2012 har hatt over 200 selskap inne i StartupLab-sfæren.

figur

Sitter fast i bedriftene

Etter år med erfaring fra arbeid med gründere er Assev imponert over flere norske bransjer som har drevet utbredt innovasjonsaktivitet, men det finnes noen særnorske forhold som påvirker entreprenørskapssatsingen.

– Norge har generelt vært flinke til å etablere nye selskaper og komme opp med ny og spennende teknologi. Frem til for et par år siden var denne innovasjonen knyttet til oljeindustrien. Mange av de beste hodene ble trukket i denne retningen. Det er helt klart imponerende hva som ble etablert av næringsliv innenfor oljebransjen på havbunnen på 400 meters dybde – og i hovedsak på Vestlandet. Nå ser vi at innovasjonen og entreprenørskapet har flyttet fokus på olje til andre industrier, og det er spennende. Norge har veldig mange dyktige teknikere som er langt rimeligere enn det man finner i for eksempel Silicon Valley. Samtidig så ser vi at ansatte i Norge er langt mer lojale overfor bedriften de er ansatt i, enn det som er tilfellet i USA. Mens en gjennomsnittlig utvikler i Silicon Valley slutter etter 18 måneder, ser vi at utviklere i Norge har tradisjon for langsiktige ansettelser, påpeker Assev.

Er det bestemte fagområder og næringer i det etablerte næringsliv hvor du mener at det er stor mottakelighet for gründeres ideer?

– Vi ser at næringslivet generelt blir mer og mer interessert i å samarbeide med gründere. Man ser at man selv ikke klarer å komme opp med de mest innovative løsningene, og det er vanskelig, dyrt og tidkrevende å gjøre dette in-house. De som var først ute med å søke samarbeid med gründere, var den teknologitunge delen av næringslivet, mens nå ser vi at alle bransjer ser nytten av å tenke nytt ved bruk av ny teknologi og nye forretningsmodeller.

Assev er også imponert over det norske virkemiddelapparatet, som han mener har vært viktig for å understøtte norske gründerbedrifter.

– Det er imponerende hva Innovasjon Norge har fått til på kort tid. Den gjengen har vært gjennom en fantastisk omstilling de siste årene, og er nå fokusert på å spille andre miljøer gode. Staten er nå mer opptatt av å matche private initiativ fremfor å selv å vurdere hvilke selskaper de skal støtte.

Kommunikasjon og kontanter

Etter mange års arbeid med og for gründere ser listen slik ut når Assev blir bedt om å liste opp de tre faglige ferdighetene de bør besitte:

– Du må forstå hvilket problem du løser for hvem.

– Du må være god på kommunikasjon.

– Du må forstå viktigheten av kontantstrøm. Kontantstrøm går aldri av moten.

Når han skal rangere de tre viktigste personlige egenskapene, ser listen slik ut:

– Du må brenne for det du gjør. Det er såpass mye motgang i et gründerliv at du må ha en spesiell motivasjon for å lykkes.

– Du må ha evnen til å tiltrekke deg talent. En gründers evne til ansette dyktige folk er avgjørende.

– Du må fokusere på salg. Dersom noen er villig til å betale for ditt produkt, er du på rett vei.

Leter etter lidenskap

Kun én av ti selskaper som søker, får plass i StartupLabs nettverk. De som kommer gjennom nåløyet, skal ha stor grad av motivasjon.

– Vi ser etter dyktige teknologigründere som det oser passion av. Det er en fordel om man er to gründere, og ikke bare en enkeltperson. Gründerreisen er en lang reise med mye motgang, og det vil være veldig mye lettere dersom man er minimum to personer som kan støtte hverandre. Videre må konseptet må være tuftet på teknologi. Ideen er i seg selv lite verdt – det er evnen til å gjennomføre som vil være avgjørende. Du må ønske få hjelp – og du må ønske å bidra overfor de andre gründerne, oppsummerer Rolf Assev.

StartupLabs kanskje viktigste verdi er det samlede nettverket Assev og partnerne er del av.

– Vi tilbyr først og fremst tilgang til et veldig spennende miljø med andre dyktige gründere. Vi har alle en spennende bakgrunn og et viktig nettverk som vi trekker bedriftene inn i. Vi er fokusert på ikke å fortelle gründerne hva de skal og ikke skal gjøre, men vi skal stille smarte spørsmål som får gründeren til å tenke selv og foreta egne valg.

Inkubatorløsningen som dere har etablert i StartupLab, ser ut til å fungere godt. Hva har bidratt til suksessen, og hvilke husregler har dere når man arbeider så tett sammen?

– StartupLab drives av erfarne entreprenører med betydelig kompetanse og et stort nettverk. Vår målsetting er å få inn de beste av de beste teknologiselskapene. Selskapene som blir tatt inn, skal ønske å bidra i miljøet – både ved å ta imot råd og å gi råd til andre gründere. Vi søker å være olympiatoppen for Startups hvor vi hjelper teknologigründere til å kunne reise ut og vinne store, internasjonale konkurranser.

Trenger ikke profesjonelle styrer

Hvilke råd vil du gi til styret i oppstartsselskaper?

– Vi mener at oppstartsselskaper som bare er et par personer, og som eier seg selv, ikke trenger et profesjonelt styre med eksterne styremedlemmer. De trenger sparringpartnere og folk som introduserer dem for de riktige miljøene. Et profesjonelt styre er først aktuelt når man henter inn mye eksterne midler. Frem til det tidspunktet kan et såkalt advisory board med dyktige ressurspersoner med komplementerende kompetanse fungere bra. Styret må videre forstå hvordan gründere jobber, og at reisen er lang og ofte har mange omveier. I større selskaper er styret ofte opptatt av kontroll og streng rapportering – og null feiling. I oppstartsselskaper er jo nettopp testing og feiling endel av hverdagen – og styret må jobbe mer med å motivere gründeren og sikre at han eller hun er fullt fokusert på de riktige tingene.

Når selskapet er kommet så langt at det skal vokse for alvor, hvilke råd vil du gi til gründere og oppstartsselskaper med potensielt nye investorer?

– Ditt forhandlingsutgangspunkt er avhengig av hvor langt du har kommet. Har du fått betalende kunder – eller har du en stor vekst i antall brukere – så stiller du langt sterkere enn om du søker investorer tidlig i en fase. Det er avgjørende å få med seg de riktige investorene. Det betyr at du må få med investorer som deler din versjon og dine verdier. Ikke velg investor etter hvem som aksepterer høyest pris på selskapet ditt. Å velge investorer kan sammenliknes med å gifte seg. Det kan derfor være smart å ha jobbet sammen en del før selve investeringen skjer, er Assevs siste råd.

Definisjon: En inkubator bidrar til å utvikle innovasjonsbedrifter i en tidlig fase ved bruk av kompetanse og nettverk som inkubatoren har. Ofte tilbyr inkubatorer administrative tjenester og kontorleie. I USA har det vist seg at bedrifter som utvikler seg i en tidlig fase ved hjelp av inkubatorer, har betydelig større sannsynlighet for å lykkes enn andre.

Kilde: Wikipedia.no


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS