Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Betydelig verdi i utveksling fra utlandet

figur-author

Jeg har alltid higet etter følelsen av å stå på kanten av et eventyr – en ny opplevelse jeg ikke vet hvor kommer til å føre meg. Ingenting har gitt meg den følelsen i større grad enn da jeg satt alene på et fly på vei til Bangalore i Sør-India, klar for å bo et halvt år på den andre siden av jorden.

I løpet av bachelor- og masterstudier har jeg studert ved fire utenlandske universitet i tre ulike verdensdeler. Mine opplevelser som utenlandsstudent er ikke bare de mest verdifulle minnene jeg har fra studietiden, men også de viktigste erfaringene jeg har hatt med meg inn i arbeidslivet.

Studiene

Utenlandsstudiene har gitt meg bedre og bredere faglig ballast i arbeidslivet. Som utvekslingsstudent var veien inn til den beste handelshøyskolen i India betydelig enklere for meg enn for de over ett hundre tusen søkerne i året til fulltidsplassene. Foreleserne mine hadde hatt professorstillinger ved Harvard og MIT og hadde arbeidserfaring fra Shanghai og Tokyo. Jeg lærte om betydningen av bedrifters samfunnsansvar i et land der flere internasjonale konsern driver tvilsom etisk praksis. Jeg tok et fag i åndelig ledelse og lærte om betydningen av personlige verdier og etikk, meditasjon og mentorskap i arbeidslivet. Alt sitter fortsatt.

Jeg har hatt mange gode forelesere i Norge, men i utlandet møter man andre perspektiver, annen erfaring og andre måter å lære bort på. Det inspirerer. Da jeg studerte innovasjon og entreprenørskap på Universitetet i California, Berkeley i USA, hadde professoren min selv jobbet flere tiår i Silicon Valley. Han var ikke den første som fortalte meg at det å feile er en viktig erfaring som arbeidsgivere bør verdsette, men han var den første som snakket så åpent om hvor mange ganger han selv hadde feilet, at jeg tok det til meg.

Det faglige jeg har fått ved å velge utenlandsstudier, har utvilsomt vært viktig – men det jeg har lært utenfor klasserommet, har vært minst like betydningsfullt. Måten studiet legges opp på, den internasjonale omgangskretsen, alle de nye kulturelle opplevelsene og de tilsynelatende uoverkommelige utfordringene jeg har møtt på underveis, har gitt meg noe enda viktigere enn pensum. Jeg har lært at ulike folk har ulike behov, og at et problem kan løses på mange ulike måter; jeg har utviklet min evne til å klare meg selv, evne til å takle og like endring, og ikke minst – fått et nettverk som sprer seg over store deler av verden.

Mange snakker om at studier i utlandet gjør det vanskelig å bygge nettverk i Norge og få relevant arbeidserfaring. Sånn trenger det ikke være. I Danmark er det vanlig å ha en relevant såkalt studiejobb – en deltidsjobb ved siden av studiene som gir deg reelt ansvar. Skolen min tilbød i tillegg internship-stillinger som man kunne ta i stedet for valgfag – og derved få betalt av skolen for å jobbe. Med studiejobben i et digitalbyrå på toppen av masterstudiene arbeidet jeg døgnet rundt, men jeg er usikker på om jeg hadde vært der jeg er i dag, hvis jeg ikke hadde med meg den erfaringen inn i arbeidslivet. Det kan jeg takke Danmark for.

Arbeidslivet

Høsten 2012 startet jeg som Management Trainee i Schibsted. Etter studier i både Norge og utlandet hjalp ikke mitt norske nettverk meg noen ting på veien mot drømmejobben – men for å komme inn på Schibsteds trainee-program var internasjonal erfaring mer eller mindre et krav. Mine studieopphold i utlandet var med på å sikre meg drømmejobben.

Arbeidshverdagen i et stort internasjonalt konsern er spennende. I jobben min i dag arbeider jeg cirka halvparten av tiden på engelsk, ofte med komplekse strategiske og tekniske spørsmål. Min beherskelse av språket er en forutsetning for både forståelse og fremdrift i prosjekter jeg er med i, og for samhold og vennskap med en internasjonal gjeng med kolleger etter at møtene er over.

Utenlandsstudiene har gjort meg mer uredd i arbeidslivet, og mer omstillingsdyktig. Å reise alene til Bergen og Barcelona for seks måneder lange jobbopphold var spennende. Å prøve å jobbe på spansk – et språk jeg på ingen måte behersker – var bare gøy. Å si ja til en direktørjobb jeg var usikker på om jeg var klar for, var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg jobber med strategi og veivalg i en bransje i omstilling. I mediebransjen står vi midt i store endringer. Jeg føler at jeg står støtt.

Min internasjonale erfaring pusher meg også til å tenke utenfor boksen når det kommer til karriereutvikling. I et stadig mer globalisert arbeidsmarked ligger ikke nødvendigvis fremtidens drømmejobb i Oslo – men i Helsinki, Paris, Mexico by eller Shanghai. Å vite at jeg har bodd på andre siden av verden tidligere, og elsket det, hjelper meg å se muligheter heller enn begrensninger.

Tips til studenter og rekrutterere

Jeg er opptatt av at politikere, selskap og folk generelt skal forstå verdien av utdanning i utlandet – men jeg er også opptatt av at vi som utenlandsstudenter må ta vår del av ansvaret for å bygge broer mellom studiene og arbeidslivet.

Som utenlandsstudent må du selv engasjere deg og skaffe deg relevant erfaring underveis i studiene for å få deg en jobb. Det at du har studert i utlandet, har ingen verdi i seg selv – det er hva du har gjort mens du har vært der, og hva du har lært av det, som er verdifullt. Er det ti personer med erfaring fra Australia som søker på en jobb, krever det mer enn bare oppholdet isolert sett for å skille seg ut. Hva med å bytte Sydney med Santiago eller Barcelona med Bangalore? Hva med å bytte late dager på stranden med aktive dager i en studentorganisasjon? Som utenlandsstudent gjelder det samme for deg som for alle andre: Du får igjen for den innsatsen du selv legger ned.

Du har et ansvar for å sette deg inn i hvordan rekruttering fungerer i Norge, og melde deg på i prosessene. Forstå din verdi og lag en «pitch» for din utdanning. Jeg har en obskur liten mastergrad i Management of Creative Business Processes fra handelshøyskolen i København. Ingen rekrutterere har noen gang intuitivt forstått hva graden min innebærer eller kvalifiserer meg for. Det har vært opp til meg å gjøre den forståelig og å tydeliggjøre og konkretisere verdien jeg har hatt av studiet.

Jeg er glad for at jeg jobber i et konsern som er opptatt av internasjonal erfaring. Det uroer meg at det fortsatt er selskap der ute som ikke verdsetter studier i utlandet. For å lykkes i dagens stadig mer globaliserte og digitaliserte marked må du tenke nytt, også om dem du ansetter. Det er kombinasjonen av ulike perspektiver, egenskaper, erfaringer og kunnskap som gir nye og unike løsninger. Aldri har behovet for dem vært større.

Til syvende og sist er det summen av hva utenlandsstudier kan by på, som gjør det verdifullt, og som gjør deg som utenlandsstudent til en viktig ressurs i arbeidslivet. Din kjernekompetanse er ikke bare fag, men åpenhet og omstilling. Og det er ingenting som bør gjøre deg sterkere stilt i arbeidsmarkedet – i dag og i fremtiden.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS