Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Andreas Werr

Andreas Werr er professor ved Institutionen før Företagande och Ledning ved Handelshögskolan i Stockholm, og forskningsleder for Center for HRM and Knowledge Work ved SIR. Hans forskning har vært konsentrert om forskjellige aspekter ved kunnskapsarbeid generelt, og særlig om forretningskonsulenttjenester. Han har blant annet belyst knowledge management, innkjøp av kunnskapsintensive tjenester og HRM i kunnskapsintensive organisasjoner.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS