Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Alltid på «høiden av vår tid»

figur-author

NHH er en høyskole med særpreg. Noe av det som skiller NHH fra andre studiesteder for siviløkonomer, er et unikt studentmiljø, kvalitet og over 100 års historie. I 1917 satte høyskolens far statsråd Lehmkuhl standarden ved å si at høyskolen alltid må være «på høiden av vår tid». Dette gjelder fremdeles, og dagens styre i den foreningen han i sin tid etablerte, Foreningen For, vil ta frem igjen hans ambisiøse målsetting som en inspirasjon i det strategiske endringsarbeidet som nå er i full gang på NHH.

Lang historie tuftet på fremtidsrettede grunnleggere

Guden Janus ble på vårkonferansen trukket frem av avtroppende rektor Frøystein Gjesdahl som et symbol på NHHs utvikling. Janus ser bakover og lærer av historien, men har også blikket rettet inn i fremtiden. NHHs lange historie former høyskolens kultur og er et konkurransefortrinn. Bakteppet for etableringen av en handelshøyskole i Norge var at flere næringslivsledere og politikere etter unionsoppløsningen i 1905 så den strategiske betydningen av høyere økonomiutdanning for nasjonen. I 1916 ble Foreningen til Oprettelse av Norges Handelshøiskole i Bergen (Foreningen For) opprettet. Det ble igangsatt et kraftfullt og systematisk arbeid, og stortingsvedtaket om opprettelsen av høyskolen ble fattet i 1917.

Grunnleggerne så behovet for at fremtidens næringslivsledere hadde en solid teoretisk utdanning, i tillegg til en forretningsmanns dyder som «initiativ, handledyktighet og karakter». Lehmkuhls visjon var å tilrettelegge godt for både professorer og studentenes utvikling. Lehmkuhl reiste til flere land og studerte datidens universitetscampuser. Her kom ideen om en campus som stimulerte til bred faglig utvikling og ikke minst sosiale og sportslige aktiviteter. Av den grunn ervervet Foreningen For et stort landareal i Breiviken ved Bergen. De satte også opp sportshytten Kramboden, slik at studentene kom seg bort fra lesesalen og til fjells. Ellers var det planer for både lærer- og studentboliger, tennisbaner og idrettshall.

Foreningen For, med Lehmkuhl i spissen, arbeidet utrettelig for høyskolens fremme. Solid faglig standard og bredde lå til grunn. Den nye høyskolen skulle være i takt med tiden og tilby en spennende undervisning. Fra opprettelsen var språkfagene sentrale, og det forelå planer om en testlab for psykologiske eksperimenter. Det var også et mål å få teknologi inn i fagene på NHH. Faget industriell økonomi, som har blitt en populær retning på NTNU, var en idé Foreningen For kom med allerede i 1916!

Da NHH i 1936 endelig ble etablert, var det et resultat av ambisiøse og sterke pådrivere – med blikket rettet fremover, et brennende ønske å realisere sitt mål, solid politisk og diplomatisk håndverk og god evne til å reise kapital.

Fremtidens NHH

NHH er en ledende handelshøyskole i en stadig skarpere internasjonal konkurranse. NHHs strategiske arbeid skal legge grunnlaget for å være på «høiden av vår tid».

I forbindelse med markeringen av 100-årsjubileet for Foreningen For i 2016 inviterte styret i stiftelsen flere tidligere studenter til rundebord for å bidra med tanker om hva som videre gjør at NHH alltid er på «høiden av vår tid». Dette resulterte i et innspill fra Foreningen For til påtroppende rektor Øystein Thøgersen og ny styreleder Kari Olrud Moen.

Det var stort engasjement fra de tidligere studentene. NHH har en plass i deres hjerter og har betydd mye for deres personlige utvikling og karriere. De er opptatt av at NHHs posisjon må bygges på tydelige ambisjoner, fokus og stadig utvikling av konkurransekraft. Mange engasjerte alumni står klare til å brette opp ermene og bidra overfor sin alma mater. Studentmiljøet er unikt. De mange vervene studentene kan engasjere seg i, gir en verdifull organisasjonserfaring i tillegg til den faglige kvaliteten ved lærestedet.

For NHH som for konkurrentene er det mange eksterne utfordringer. Globalisering og digitalisering er megatrender som vil endre hele verden, og som også vil endre måten NHH arbeider på. NHH har behov for en tydelig ambisjon og fokusert strategi basert på konkurransefortrinn, gitt de finansielle begrensningene ved å være underlagt offentlige og politiske vurderinger. Ett eksempel på en nisje der NHH har konkurransekraft, er NHHs internasjonalt sterke forskningsmiljø innenfor felt som adferdsøkonomi med The Choice Lab. Den over 100 år gamle tanken til Foreningen For om at økonomer har behov for teknologisk forståelse, industriell økonomi, er også et eksempel på et spennende veivalg. NHH har åpenbare konkurransefortrinn og kan inngå partnerskap med noen av verdens ledende institusjoner på teknologi. NHH kan i fremtiden utdanne kandidater som har en helhetlig forståelse av teknologi, innovasjon, kommersialisering, prosesser, finansiering og markedsføring. De digitale ambisjonene må naturligvis også være gjennomgående i undervisningen, da fremtidens ledere vil arbeide i digitale organisasjoner.

Innspillene fra rundebordene er overlevert til en utålmodig, engasjert og fremoverlent påtroppende ledelse. Foreningen For er, som vi alltid har vært, rede til å fremme NHH og det unike studentmiljøet ved skolen. Vi ønsker lykke til med arbeidet fremover og er overbevist om at dere vil lykkes med å holde dere på «høiden av vår tid».


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS