Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1705_forening-30_img_021

Kjersti Hatlevoll er seniorrådgiver i Agenda Kaupang og høyskolelektor tilknyttet Institutt for organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Hun er utdannet Master of Management fra BI med spesialisering innen anvendt organisasjonspsykologi. Hatlevoll er spesielt opptatt av hva vårt høytempo arbeidsliv gjør med ledere og medarbeider. I samarbeid med forfattere fra Handelshøyskolen BI er hun bidragsyter til lærebok om selvledelse med planlagt utgivelse høsten 2017.

Aktør eller brikke på jobben?

Holder du tak i dine egne karrierevalg, eller preges jobben og din utvikling av tilfeldigheter som «bare» dukker opp? Reflekterer du over hvilke av dine arbeidsoppgaver som oppleves som mest lystbetont, og sørger du for å bruke mer av tiden din på dem? Vurderer du hvilken kompetanse du vil trenge fremover, og bruker du tid på å utvikle og tilegne deg nye kunnskaper og ferdigheter?

60 prosent av norske ledere opplever at de er under tidspress ofte eller hele tiden. Medarbeiderne ligger ikke langt etter. Levekårsundersøkelsen fra 2009 (Statistisk Sentralbyrå) konkluderer med at travelhet og tidspress er blitt vanlig i arbeidslivet. Alt haster. Å sette av tid til refleksjon over egne ønsker og behov i en slik situasjon er krevende for mange. Det er alltid arbeidsoppgaver med knappe tidsfrister som haster mer. I en slik situasjon kan du raskt ende opp som en passiv brikke i din egen karriere (Thompson et al., 2017).

Paradoksalt nok vet vi fra forskningen til Ryan og Deci (1985) at vi er mest engasjert og jobber mest effektivt når vi utfører oppgaver vi opplever som lystbetonte. Hvis vi også får brukt kompetansen vår, mestrer krevende utfordringer og har mulighet til å bestemme over egen tid, yter vi enda bedre. Ansvarliggjorte medarbeidere er mer fornøyd, jobber mer effektivt og er mer kreative (Amundsen og Martinsen, 2015). Å bidra til bevisstgjøring og å delegere ansvar er kanskje organisasjoners klokest bidrag for å effektivisere. Det krever i sin tur at vi evner å lede oss selv på en gunstig måte.

For å bli en aktør i egen karriere, kreves tid til å gjøre bevisste valg. Dyktige selvledere kontrollerer egen atferd, påvirker og leder seg selv gjennom å gjøre bruk av spesifikke atferds- og kognitive strategier (Neck og Houghton, 2006). Strategiene er nyttige verktøy for å øke egen trivsel og effektivitet.

For å kunne lede seg selv på en gunstig måte, er det nødvendig å starte med en vurdering av hva som er viktig for deg selv. Hvilke oppgaver trives du aller best med? Hvilke kompetanser kan du tilby organisasjonen? Hva vil du bli husket for i denne jobben? Hva trenger du rundt deg for å være på ditt beste? Det neste spørsmålet er: Hvilke kompetanser trenger organisasjonen og hva kan den tilby som er viktig for deg?

Med et klart svar på disse spørsmålene står du rustet til å vurdere: Hva er dagens situasjon? Hvilke endringer trenger du å gjøre for å skape en mer gunstig situasjon? Kanskje kan du gjøre enkle grep i nåværende jobb. Er det store avvik, kan det være god grunn til å skifte beite, enten innen organisasjonen eller utenfor.

Med en god match mellom dine behov, det du har å tilby og hva organisasjonen trenger, har vi det beste utgangspunktet for å styrke engasjement og effektivitet. Du blir en handlende aktør på jobben. Dessverre har vi i en travel hverdag sjelden tid til å stille oss disse spørsmålene, til å reflektere over svarene og å gjøre noe med dem. Når alt haster er det nesten umulig å ta grep. Resultatet er gjerne lavere engasjement og produktivitet, noe som i sin tur gjør at virksomheten stiller høyere krav om økt effektivisering og reduserte kostander.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS