Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

INNHOLD

Nr: 5-2019

AKTUELT

Charlotte Hartvigsen Lem: Tenke det; ønske det, ville det med…
Charlotte Hartvigsen Lem: Bærekraftsforkjemperen
Leticia Antunes Nogueira: Hva kan markedet (eller mangel på et marked) si om verdien på avfallet?
Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: De fleste tar fremdeles ut pensjon ved 67 år

FAGDEL

Erlend Aas Gulbrandsen, Sveinung Jørgensen, Lars Jacob Tynes Pedersen: Bærekraftige forretningsmodeller
Jørgen Randers: Grønn vekst i Norge mot 2050
Ansgar Ødegård, Jon Rei­er­sen, Are Branstad: Bærekraftige samfunn og forretningsmodeller
Steinar Aasnæss, Jan Ivar Fredriksen: Vekstbarometeret: dynamisk perspektiv på bærekraftig vekst
Jakob Utgård: Regulering for bærekraft?
Sveinung Jørgensen, Lars Jacob Tynes Pedersen, Siv Skard: Eksperimentering for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon
Åge Gjøsæter, Øyvin Kyvik, Jon Gunnar Nesse, Torbjørn Årethun: Lønnsom og bærekraftig verdiskaping i maritim sektor
Per Espen Stoknes: Hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen

FORENING

Nina Riibe: Klar, ferdig, gå!
Kathrine Lekven Christensen: Vurderer du å si opp jobben din?
Gry Ljøterud: Ti år i forskningsformidlingens tjeneste
Leif Håvar Kvande: «Det er for få økonomer i samfunnsdebatten»
Kristin Ølberg: Referanser: Viktige i jobbsøkerprosessen
Einar Ravndal: Bedre resultater når det er likestilling i styre og ledelse – hvordan lykkes med å tiltrekke seg flere kvinnelige ledere?
Econa: Stillingsannonsen
Lars Frantzen Pedersen: En enklere overgang til studentlivet
Econa: Econas medlemstilbud

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS