Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Sandra Kristine Halvorsen • Foto: Penda Manufacturing PLC

– Private investeringer styrker bistandsmidler

I løpet av fire år har norske Marie Nielsen bygd opp en bedrift i Etiopia som både leverer lønnsomhet og bidrar til økt bærekraft. Hun mener private investeringer kan være et viktig bidrag til bistandsarbeid. Men å være gründer i Afrika er ingen skrivebordøvelse som kan fjernstyres.

figur

figur 

figur

figur

Marie Nielsen (36) er siviløkonom fra NHH. Hun er grunnlegger og administrerende direktør i Penda paper recycling. Tidligere har hun jobbet for McKinsey og var med å etablerte McKinsey i Addis Abeba, Etiopia. Bedriften har 135 fulltidsansatte, og i tillegg jobber mer enn 5000 innsamlere med henting og sortering av papiravfall fra husholdninger og bedrifter.

En helhetlig tilnærming til prosjektet, brudd med gamle tankemønstre og virkelig forstå problemet man ønsker å løse er avgjørende, konkluderer bedriftsetablereren.

I 2015 kom Marie Nielsen til Etiopia for konsulentselskapet McKinsey for å være med på å bygge opp konsernets satsing i landet. Det var mye å ta tak i. Blant annet oppdaget hun raskt at emballasje er dyrt i Etiopia. Det trakk opp prisen på produkter som ellers kunne ha vært rimelige. Noe av forklaringen på den høye emballasjeprisen var mangelen på råvarer. Det fantes ikke noe formelt system for papiravfall, og import var både vanskelig og dyrt. Marie Nielsen konkluderte med at sirkulær økonomi for papirgjenvinning ville kunne løse emballasjeproblemene, og i neste omgang være med på å redusere prisen på varer mange trengte. Svaret ble den største storskala innsamlingsbedriften for papp- og papiravfall som finnes i Etiopia – selskapet Penda, med base i Addis Abeba.

Voksende økonomi – store muligheter

Etiopia er et land med store utfordringer, både politisk og økonomisk. Men det er også et land som har opplevd en sterk økonomisk vekst. I år 2000 levde over halvparten av landet befolkning under fattigdomsgrensen. Men gjennom de siste tjue årene har BNP vokst mer nær 300 prosent. Det skaper store muligheter.

Sammen med investorene Trond Riiber Knudsen, Michael Halbye og Ahmad Farroukh ønsket Marie Nielsen å gi sitt bidrag til å nå den gryende middelklassen i Addis Abeba. Det gjorde de ved å starte Etiopias første innsamlingsbedrift for papp- og papiravfall i stor skala. Siden oppstarten i 2015 har bedriften Penda så langt levert mer enn 3 500 tonn papiravfall til lokal resirkulering, noe som tilsvarer at de har spart miljø­et for omtrent 40 000 trær, som ellers ville måtte bli hogd ned.

Bedriften balanserer allerede driften, og i tillegg skaper de små og lokaler muligheter for inntekt. Et tusentalls aktører bidrar til å samle inn papp og papir og levere det til resirkulering.

– Penda ble ikke skapt ved at vi satt hjemme i Norge og designet en løsning for avfallshåndtering i Etiopia. Jeg måtte virkelig sette meg inn i systemet og problemene vi ønsket å løse for å forstå hvordan hele kretsløpet fungerte. Det betydde å være ute i regnet sammen med et avfallsteam, ikledd arbeidstøy og med innsamlingsvogn. Slik lærte jeg hvordan de jobber og jeg fikk se og oppleve utfordringene selv. Pendas suksess er bygget på mye tid i felten, analyse, prøving og feiling, fastslår hun.

Skalerbar modell

I dag samler Penda inn papp og papir fra mer enn 170 fabrikker og kontorer, og fra mer enn 600 skoler i hovedstaden Addis Abeba. Bedriften har 135 fulltids­ansatte, og i tillegg jobber mer enn 5000 innsamlere med henting og sortering av papiravfall fra husholdninger. Penda har også satt opp 40 «pantestasjoner» spredt rundt omkring i hovedstaden der man kan levere papp og papir i bytte mot penger.

Målet er ytterligere vekst. Marie og medinvestor­ene planlegger å etablere lignende systemer for sirku­lær økonomi også i andre byer i Etiopia.

– Vi har gått inn for å bygge systemer med infrastruktur og logistikk som gjør at papirmøllene får en robust tilgang til råmaterialer. Tidligere fantes det kun uformell og sporadisk innsamling av papir, men for å ha en fungerende og bærekraftig sirkulær økonomi er kvalitet, stabil leveranse og volum svært viktig. Det har vi klart å bygge opp gjennom Penda.

Nielsen understreker at investeringer i privat sektor investeringer i Afrika har stort potensial – både til å god fortjeneste, men også til å bidra til å bygge opp markeder og produkter og tjenester som vil løfte folk ut av fattigdom. Å være gründer i Afrika er imidlertid utfordrende.

– Det er veldig viktig å være til stede der man skal etablere en bedrift. Man må ha en helhetlig tilnærming til prosjektet, bryte med sitt gamle tankemønster, være en del av samfunnet og virkelig forstå problemet man ønsker å løse fra begynnelse til slutt for å lykkes som gründer i Afrika, er hennes konklusjon, basert på de siste årenes erfaringer.

Ingen motsetning mellom profitt og bistand

Innsatsen i Etiopia bragte i fjor Marie Nielsen til topps i nettstedet E24s årlige kåring av ledertalenter. I begrunnelsen ble det vektlagt at Nielsen og selskapet både driver forretningsutvikling og bidrar til positiv samfunnsutvikling i et land med store ulikheter.

I tillegg til en rekke miljøgevinster knyttet til resirkulering, skaper Penda arbeidsplasser til unge og utsatte kvinner som har det utfordrende å finne jobb. I samarbeid med IOM (International Organization for Migration) ansetter Penda kvinner som har vært flykninger til å drive pantestasjonene.

– Jeg tror personlig at det ikke er noen motsetning mellom å skape lønnsomhet og samtidig bidra positivt til samfunnet. Vi har gjort noen valg som kanskje gjør oss tilsynelatende veldig sosiale, men jeg mener det har vært «vinn-vinn» for alle, sier hun.

Marie Nielsen er opptatt av at investeringer i privat sektor kan ha, og burde ha, en større rolle i utvikling i det bistandsarbeidet Norge driver i afrikanske land. Hun understreker at investeringer i privat sektor kan være med å skape langsiktig og bærekraftig økonomisk vekst, enten gjennom direkte investeringer og oppstart av bedrifter, slik som Penda. Men det kan også skje gjennom økt handel mellom Norge og afrikanske land.

– Jeg mener at jo tidligere man kan få inn privat kapital, jo fortere klarer man å få en bærekraftig økonomi opp på beina, sier hun.

– Vær tidlig ute!

Og selv om hun mener det å starte en større bedrift krever at man er tilstede, finnes det ulike modeller.

– Det er selvfølgelig mange utfordringer med å gå all-in slik vi har gjort, men det er mye man kan gjøre selv fra Norge. For eksempel kan man bevisst kjøpe varer fra land i Sør. Etterspørselen etter afrikanske varer bidra til løfte frem flinke entreprenører, og gi dem et større marked enn det de har i de begrensede markedene de opererer i lokalt.

Nielsen mener afrikanske land ofte undervurderes av vestlige investorer.

– Mye privat kapital har gått inn i Asia og mange har tjent gode penger på det. Jeg tror det er avgjørende at man omstiller tankegangen til å se på Afrika som et spennende kontinent. En slik omstilling vil ta tid, men timingen er bedre enn noen gang! Det er en kjempemulighet å være tidlig ute og ta del i noen av verdens aller raskest voksende økonomier, avslutte Marie Nielsen.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS