Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

Elin Festøy

– Kultur spiser strategi til frokost

Sette retning, holde tempo, ha gjennomføringskraft, og ikke minst – bygge kultur. Sammen med en ny og innovativ måte å bruke Kristian Birkelands lysbue på er dette oppskriften som gjorde Grete Sønsteby til årets kvinnelige gründer, med et fremtidsrettet gjødselprosjekt som sikrer både bærekraft og økonomi.

figur

Grete Sønsteby (58) er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, har fartstid i ledelsen i selskaper som IBM, Ericsson og Oracle, og ikke minst mange år som leder av Alf Bjørseths Scatec. Hun har også grunnlagt flere selskaper.

I en velholdt driftsbygning på gården Strand i Svene i Numedal rekker Grete Sønsteby meg to små glassflasker. Den første inneholder flytende kumøkk og lukter som forventet – fjøs og ammoniakk. Innholdet i flaske nummer to har en litt mer grønnlig farge og lukter utrolig nok en blanding av gress og tang.

– Innholdet i denne andre flasken er det samme som i den første, men etter å har vært gjennom vår behandling. Det er nå forandret fra kumøkk til nitrogen­­holdig gjødsel, forteller Grete Sønsteby, administrerende direktør og gründer i N2 Agri og N2 Applied.

Og så enkelt og effektivt kan resultatet av Sønsteby og partner Rune Ingels' store gründerprosjekt N2 kommuniseres.

Ideen er både enkel og komplisert. Utgangspunktet er utnyttelse av oppfinnelsen som startet moderne norsk industrihistorie – Kristian Birkelands elektriske lysbue. Men det var først da Ingels og Sønsteby plukket opp ideen og satte den inn i moderne kontekst – i et marked med fallende energipriser og høye gjødselpriser – og utviklet en plasmareaktor i kjøleskapsstørrelse tiltenkt lokal bruk direkte hos bonden, at grunnlaget ble lagt for det som kan bli et nytt gründereventyr.

Prosjektet ga i vår Sønsteby utmerkelsen årets Female Entrepreneur fra Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet.

Gründer som femtenåring

Grete Sønsteby forteller at det ikke alltid har ligget i kortene at hun skulle bli CEO og gründer for et så innovativt og interessant prosjekt, men det er lett å begynne å tenke slik når man blir kjent med hennes bakgrunn. Hun er oppvokst på en gård i Krødsherad og innrømmer at hun faktisk startet en fôrbedrift med sine tvillingsøstre som femtenåring.

Hun overtok gården i Svene på odel tidlig i karrieren for å holde på identiteten og forankringen i norsk gårdskultur og har pusset den opp til en estetisk perle, komplett med vakre gammelnorske spælsauer. Men på CV-en står det studier ved Handelshøyskolen i Bergen, mange år i ledelse i selskaper som IBM, Ericsson og Oracle, og ikke minst mange år som leder av Alf Bjørseths Scatec. Sistnevnte beskriver hun som «verdens beste jobb» og en enorm læringsprosess.

– Det var fantastisk å jobbe med Alf Bjørseth, både som styreleder og industribygger. Det er så viktig at det fins sånne drivkrefter. Han brukte pengene sine på å la en gjeng med mennesker tenke store tanker og så utvikle og bygge fabrikker i hele verden. Vi fikk gjort mye siden vi ikke trengte å jobbe med finansiering på samme vis som vi må i N2. For oss er prosessen langt mer usikker, det går i rykk og napp i takt med finansiering, sier Sønsteby.

Kulturbygger

Det var i Scatec at Sønsteby lærte å bygge industri og brenne for den riktige kombinasjonen av kompetanse, kultur og strategi.

– Jeg skulle på mange vis ønske at jeg hadde gått på NTNU i stedet for på Handelshøyskolen. Det er virkelig ingeniørene som gir innovasjonen, mens vi økonomer mer blir støttespillere som sikrer gjennomføring, sier hun med beundring i stemmen og peker over på ombygde gårdsbygninger som nå huser en stor gruppe motiverte fagfolk med spisskompetanse. Lokaliseringen like nord for Kongsberg gir stor tilgang på flinke fagfolk, i tillegg til kontorene selskapet har i Oslo.

–Min jobb er å tilrettelegge, sier hun beskjedent, men innrømmer at rollen som strateg og forretningsutvikler naturligvis er en essensiell betingelse for å kunne lage et innovativt forskningsmiljø.

– Du skal sette retningen, holde tempo og ha gjennomføringskraft. Og du må bygge kultur – kultur spiser strategi til frokost. Det er superviktig, sier hun.

Radarparet Sønsteby og Ingels – økonomen og ingeniøren

Alt på gården tyder på at hun har lykkes. Hver eneste bygning inneholder folk som virker engasjerte og fokuserte, en målrettet stemning som bare blir forsterket av at Sønstebys assistent serverer hjemmebakt kringle og forteller at det er en fast del av servicenivået på Strand gård.

Og med i denne historien må også Rune Ingels, Sønstebys partner og N2s idéeier og forskningsleder. I alle artikler om Sønsteby og N2s suksess nevnes det hvordan de møttes – på en nettdatingsside hvor Ingels brukte sin profil til å omtale Birkelands lysbueteknologi. Han satt på Yaras fabrikker i Libya, mens Sønsteby satt i Scatec og visste at hun burde slutte å «leve» hele livet sitt på jobb. Nå har de blitt et radarpar som har kombinert livsstil og innovasjonskraft på Svene, med industri og gårdskultur i skjønn forening.

– Han er opptatt av Fantomet og Edens hage, og foreløpig har vi skaffet sauene, og vi har mange felles prosjekter her bare for moro også, sier Sønsteby.

Satser globalt

N2 har i år oppkapitalisert selskapet for ekspansjon med midler fra flere private investorer og startet testanlegg flere steder. Målet er inntekter i 2019 og overskudd i 2021. Under besøket fra Magma fyller et team fra Sør-Afrika forskningslokalene i Svene.

På gårdene i Sør-Afrika testes anlegget på større gårder. Med en anslått markedspris på omlag 700 000 kroner for en installasjon vil det fort lønne seg.

– Gjødsel kan utgjøre så mye som 30–40 prosent av de variable kostnadene for en bonde. Samtidig er husdyrmøkk både et miljøproblem, med avrenning og ammoniakkavdamping, samtidig som størstedelen av nitrogenet i husdyrmøkk forsvinner til luft og vann før det kan nyttiggjøres av nye planter. Vi benytter Birkelands lysbue til å tilføre nitrogenoksyd fremstilt fra ladet luft til flytende møkk. Den prosessen binder samtidig det tilstedeværende nitrogenet i møkka – ammoniakken – til ammoniumnitrat. Dermed fjernes møkkalukta. Og alt dette kan drives av solenergi, forteller Sønsteby. I en test ved en grisefarm i Danmark med 50 000 griser var faktisk fjerning av lukt det bonden verdsatte høyest.

Makrotrend mot lokal prosessindustri

En over hundre år gammel lysbueoppfinnelse er kanskje grunnlaget, men det ligger mye innovasjon i forminskning og tilrettelegging av ideen for bruk i en tolv centimeter lang plasmareaktor. Nå optimaliserer de videre for å få energibruken så lav som mulig.

Det sterke fallet i kostnaden til distribuert fornybar strøm, som at solstrøm i dag koster en fjerdedel av prisen i 2010, er den største driveren for en global satsing for N2. Matproduksjonen i verden må også økes. Det er i landbruket potensialet er høyest, men områder som nitrogentilførsel til biorest fra fiskeoppdrett og kloakkrensing er også interessante.

– Vi går dit nitrogenprisen er høy og fornybar energi billig. Det er disse makrotrendene som åpner opp for at Kristian Birkelands oppfinnelse blir så aktuell i dag, sier hun. Men rollen som Birkeland er hun tydelig på å gi til Rune Ingels.

– Min rolle her er mer å sammenligne med Sam Eydes. Jeg jobber med teknologer og bistår med retning og fremdrift, sier Sønsteby.

figur

Med N2s teknologi skjer gjødselproduksjonen ute hos den enkelte bonde, ved at kumøkk omgjøres til nitrogenhol­dig gjødsel.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS